● V Řeži a Plzni je v provozu robustní výzkumná základna jaderných technologií
● Předkomerční a komerčního výzkum v jaderných technologiích
● Vznikla nová pracoviště a nové týmy, které pracují na důležitých výzkumných a vývojových projektech pro stávající a nové jaderné technologie
● Výzkum a vývoj nejaderných a obnovitelných energií

jaderná energie - Centrum výzkumu Řež: Výstavba velké výzkumné infrastruktury SUSEN dokončena - Zprávy (foto reaktor left 001 sphericalcvrez.cz) 1
Jaderný reaktor LVR-15, provozovaný společností CV Řež (Zdroj: cvrez.cz)

Společnost Centrum výzkumu Řež, člen Skupiny ÚJV, ukončila 30. června 2017 výstavbovou část projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) financovaného s podporou Evropské unie a vlády České republiky z operačních programů „Výzkum a vývoj pro inovace“ a „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V letech 2012 až 2017 byla v rámci projektu SUSEN navržena, postavena a experimentálními technologickými zařízeními vybavena technická infrastruktura umožňující vytvoření vědecko-výzkumných týmů specializovaných na řešení významných komerčních či dotačních rozvojových projektů v energetice, především energetice jaderné. Zařízení SUSEN jsou umístěna v areálu v Řeži, ve Vědeckotechnickém parku Plzeň a v objektech Západočeské univerzity Plzeň, která se na realizaci projektu podílí jako partner projektu. Celkové náklady na projekt činily téměř 2,7 mld. Kč. Veškeré práce a zařízení dodávané externími dodavateli byly zadány jako veřejné zakázky postupem podle zákona o veřejných zakázkách, část dodávek byla vyvinuta, vyrobena a dodána přímo Centrem výzkumu Řež.

Pro vývoj jaderných reaktorů 4. generace byly v Řeži a Plzni postaveny unikátní experimentální smyčky pro testování materiálů v náročných provozních podmínkách (vysokých teplotách a tlacích), výzkum termohydraulických vlastností a validaci výpočetních kódů pro chladící média (hélium, voda, CO2, roztavené těžké kovy, roztavené soli) a vývoj provozních režimů. Superkritická vodní smyčka a vysokoteplotní heliová smyčka navíc díky propojení se stávajícím výzkumným jaderným reaktorem LVR-15 umožní simulovat i podmínky umožňující provádět tyto práce při souběžné expozici ionizujícím zářením.

Centrum výzkumu Řež je díky projektu SUSEN zapojeno do vývoje fúzního reaktoru ITER, mj. zařízením HELCZA umožňujícím zkoušky materiálů první stěny fúzního reaktoru a divertoru při tepelných tocích až 20 MW/m². Pro materiálový výzkum byl vybudován komplex deseti horkých komor pro práci s vysoce radioaktivními materiály. Horké komory jsou vybaveny souborem zařízení pro přípravu aktivních vzorků a zkušebních těles a provádění širokého spektra mechanických zkoušek za pokojové teploty i teplot až do 1200°C. V Plzni byla vybudována špičková laboratoř neaktivních mechanických zkoušek. Materiálový výzkum je podpořen také laboratoří zvláště citlivých přístrojů – optické, elektronové rastrovací i transmisní mikroskopie, nano-indentačních metod a celé řady analyzátorů – za všechny zmiňujeme extrémně citlivý SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) určený také pro výzkum vlivů na životní prostředí či zapojení do mezinárodního programu monitorování dodržování zákazu jaderných zbraní. Odolnost materiálů a konstrukčních částí jaderných reaktorů a jejich provozuschopnost při haváriích se ztrátou chlazení bude zkoumána ve speciální laboratoři simulující podmínky vznikající při těchto haváriích.

Pro výzkum palivového cyklu jaderných elektráren byly pořízeny tzv. studené kelímky umožňující modelovat chování roztaveného coria (směsi paliva a konstrukčních materiálů) při těžkých haváriích jaderných reaktorů a výzkumná zařízení pro vývoj nových metod zpracovávání a úpravy radioaktivních odpadů. Pro přípravu hlubinného uložiště radioaktivních odpadů je určena nová laboratoř pro výzkum migrace látek v hlubokých geologických formacích.

Realizací projektu SUSEN byly významně posíleny možnosti pro účast výzkumné a vývojové technologické komunity České republiky na vývoji experimentálních postupů důležitých pro projektové řešení a konstrukční přípravu technologií jaderných reaktorů čtvrté generace IV a fúzních reaktorů, výzkumné práce pro podporu bezpečnosti a dlouhodobé životnosti stávajících elektráren a výzkum materiálů, chladících médií a technologií zpracování odpadu nejen pro jadernou energetiku, ale i pro nejaderné využití. Nově vzniklá vědecko-výzkumná základna je rovněž zcela unikátní příležitostí pro tvůrčí výzkumníky a techniky umožňující jejich odborný rozvoj, dát jim možnost celoživotní kariéry a udržet a dále rozvíjet naše
kompetence v jaderné energetice a podle potřeby v dalších technologických
oblastech.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..