Strategie pro nakládání s radioaktivními odpady má za sebou další etapu. Včera se v budově ČVUT v Praze uskutečnilo veřejné projednání Aktualizované koncepce pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a posouzení jejich vlivů na životní prostředí. Možnosti diskutovat o budoucnosti uložení radioaktivních odpadů využilo celkem sedm desítek odborníků, ekologických aktivistů, neziskových organizací i zástupců obcí, samospráv a vlád sousedních států.

jaderná energie - Uskutečnilo se veřejné projednání Koncepce nakládání s radiokativními odpady a vyhořelým jaderným palivem - Back-end (model hlubinneho uloziste 1024) 1
Vizualizace hlubinného úložiště připravovaného společností SÚRAO. (Zdroj: SÚRAO)

Veřejné projednání koncepce je definováno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Naše energetická koncepce je postavena z velké části na jádru. Jeho vliv se bude v příštích dekádách spíše zvyšovat. Kromě toho produkuje radioaktivní odpady i řada původců, kteří nejsou přímo spojeni s jadernou energetikou. Proto je pro nás v tuto chvíli zcela klíčové mít jasnou představu, jak s odpady a zejména vyhořelým jaderným palivem v budoucnosti naložíme,“ říká ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jiří Slovák. Právě SÚRAO jako podřízená organizace Ministerstva průmyslu a obchodu a nese za koncepci a řešení problému odbornou odpovědnost.

Původní strategie vznikla v roce 2002. Nyní je projednávána její aktualizovaná verze, která prošla odbornými posudky z hlediska vlivu uvažovaných aktivit na životní prostředí. V průběhu zjišťovacího řízení, vedeného Ministerstvem životního prostředí, bylo vzneseno a vypořádáno na 140 námitek ze strany vlád sousedních států, veřejných institucí, ekologických a občanských iniciativ i jednotlivců. Některé námitky byly opodstatněné, řada dalších ale postrádala věcnou či odbornou podstatu. Bylo zpracováno odborné vyhodnocení koncepce, které se zabývá vlivem na životní prostředí a reaguje na vznesené námitky.

„Aktualizovaná koncepce jasně definuje fakt, že se Česká republika bude muset vypořádat až s devíti tisíci tunami vysokoaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva. To je zatím dočasně skladováno v areálech jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Ale tato situace je dlouhodobě neudržitelná především z důvodů omezené životnosti kontejnerů CASTOR, v nichž je vyhořelé palivo prozatím skladováno. Proto je naší odpovědností udělat teď, v tuto chvíli, maximum pro řešení tohoto problému, se kterým se potýkají i další rozvinuté evropské země, které jdou cestou jaderné energetiky, jako jsou Finsko nebo Švédsko. I tady hledá stát ve shodě s municipalitami optimální řešení, které se vzhledem k časovému horizontu možná zdá v našich podmínkách jako vzdálené. Jde ale o složitou odbornou, technickou, legislativní a společenskou konsekvenci, ke které musíme obecně dospět s péčí řádného hospodáře co nejdříve. A nemáme nyní k dispozici lepší řešení, než je výstavba hlubinného úložiště,“ zdůraznila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Lenka Kovačovská.

Aktualizovaná koncepce potvrdila jako nejvýhodnější řešení ukládání vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva výstavbu hlubinného úložiště. Zvažuje i další alternativní varianty, například nulovou variantu skladování ve stávajících kapacitách v kontejnerech CASTOR, uložení do mezinárodního úložiště apod. Tyto varianty jsou ale podle odborných posudků nevhodné. Řešením není ani přepracování vyhořelého paliva v zahraničních technologických linkách, protože nám i po této finančně velmi náročné operaci zůstane vysokoaktivní odpad, byť v menším objemu, který je přesto potřeba bezpečně uložit.

V rámci veřejného projednání procesu SEA se účastníci včetně zástupců zahraničních institucí, obcí či hnutí Calla, dotazovali na otázky spojené s technickými náležitostmi zamýšleného hlubinného úložiště, například řešením spodních vod, pohybu horninových mas či ochrany přírody při průzkumných pracích. Starosta Rouchovan Vladimír Černý a další starostové z okolí Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) se postavili za dodržování navržených termínů pro vybudování hlubinného úložiště. Na území EDU totiž již leží dva mezisklady vyhořelého jaderného paliva s omezenou životností a občané z okolí elektrárny proto zamýšlenou výstavbu trvalého úložiště podporují.

Veřejnost má možnost vyjadřovat se k Aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem do 7. července. Připomínky lze zasílat na e-mail: jan.hejhal@mzp.cz .

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

1 Comment

    Pro úložiště je potřebné též uzpůsobit manipulační techniku, skladové zařízení – rošty, lapače, klimatizaci, osvětlení a řadu další pomocné techniky uzpůsobené pro podzemní speciální podminky. Hlubinné úložiště musí být koncipováno i pro budoucí zpracovatelské možnosti uskladněného materiálu, pro menší množství vysoce energetického odpadu umožnit provádět v místě úložiště vitrifikaci, případně další separační, transformační a dekontaminační technologie. Tím vzniká i požadavek na výstavbu pomocných provozů / ČOV a další./.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..