SÚRAO uzavřela smlouvu s Masarykovou univerzitou v Brně, která umožní spolupráci studentů této univerzity pod vedením zkušených pracovníků přírodovědecké fakulty v oblasti oběhu podzemních vod a jeho vazby na související tektonické linie pro potřeby charakterizace vybraných lokalit.
 
jaderná energie - SÚRAO spolupracuje s Masarykovou univerzitou - Back-end (prirodovedecka fakulta 1024) 1
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. (Zdroj: Muni.cz)
 
Hlavním cílem této dohody je zajištění hydrogeologických a termometrických měření (metoda pro měření hloubky pramene pomocí teploty vyvěrající vody) na stávajících lokalitách vytipovaných pro budoucí hlubinné úložiště. Měření zajistí studenti Masarykovy univerzity pod odborným vedením zkušených pracovníků univerzity. Cílem hydrogeologického zkoumání lokality je definovat charakteristiky oběhu podzemních vod na základě vyhodnocení naměřených terénních dat.

Pro posouzení režimu podzemních vod, jeho změn a určení charakteru mělkého a hlubokého oběhu podzemních vod a jejich drenáže je nutné realizovat pravidelný monitoring hydrogeologických objektů (prameny, vrty, studny). Tyto objekty je nejprve nutné v terénu vymapovat, zdokumentovat, sestavit jejich databázi a na vybraných reprezentativních objektech zahájit pravidelný monitoring základních kvantitativních (vydatnosti, úrovně hladin podzemních vod) a kvalitativních charakteristik (elektrická konduktivita, teplota, pH, Eh, zastoupení hlavních kationů a anionů, případně izotopové analýzy H a O). Vybrané objekty musí reprezentovat základní horninové typy a také strukturní a tektonické prvky horninového masívu, aby bylo možné posoudit jejich vliv na oběh podzemních vod. Teprve na základě vyhodnocení dat z monitoringu hydrogeologických objektů lze kvalitně interpretovat charakteristiky oběhu podzemních vod na lokalitě. Ukončení všech prací a předání kompletních výsledků je plánováno do konce roku 2017.

Zdroj: SÚRAO

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..