V Plzni se nedávno sešli odborníci, kteří měli za úkol posoudit výstavbu nových jaderných zdrojů v české republice. Výstavba nových jaderných zdrojů je velmi dlouhodobou záležitostí, proto je třeba připravit také zázemí, vyškolit personál, připravit vhodné procesy a techniku pro vyřazování elektráren z provozu a další. Kromě toho se na semináři probíraly také stávající jaderné zdroje a jejich další provoz. Celý článek najdete zde.

jaderná energie - allforpower.cz: I přes zpoždění lze ještě stále dostát schválené Státní energetické koncepci a naplnit Národní akční plán pro jádro – čili postavit nové jaderné zdroje - Nové bloky v ČR (temelin) 1
Jaderná elektrárna Temelín. (zdroj: cez.cz)

Aktuální stav a perspektivy jaderné energetiky v ČR, takový byl název semináře, který 18. 5. 2017 v Plzni společně pro 70 odborníků připravili Západočeská universita a ŠKODA JS, které úzce spolupracují zejména při přípravě odborníků pro toto perspektivní odvětví. Představitelé významných českých firem se na semináři setkali s vládním zmocněncem Jánem Štullerem, předsedkyní SÚJB Danou Drábovou, Petrem Závodským z Aliance české energetiky, Václavem Hrabákem z Hospodářské komory ČR a Stanislavem Kázeckým ze Svazu průmyslu a dopravy. Po úvodních vystoupeních předsedy představenstva a generálního ředitele SKODA JS Josefa Perlíka (který shrnul stávající realizované projekty Škoda JS a kompetence firmy v oblasti výstavby jaderných elektráren, či nakládání s vyhořelým jaderným palivem) a zmocněnce vlády J. Štullera (ten například zmínil to, že SEK považuje za silnou stránku české energetiky, která zajistí energetickou soběstačnost a pozitivní bilanci exportu) následovala debata zástupců podniků, které mají potenciál, kapacity a schopnosti pro účast v budování nových jaderných zdrojů v ČR.

PŘÍNOSY, POZITIVA, JSITOTY…

„Nový jaderný zdroj je projekt zcela mimořádného významu. Jde o obrovskou investici, která se zemi vyplatí s obrovskými potenciálními pozitivními synergickými efekty na ekonomiku ČR. Bavíme se například o vytvoření pracovních míst v ČR a rozvoj školství a technických oborů. Jedná se o investice na 90 let a práci získají i firmy mimo energetiku,“ uvedl Josef Perlík. „Národní akční plán pro jadernou energetiku se zaměřuje na posílení role jaderné energie v elektro-energetickém mixu České republiky. Do roku 2035/2037 bude potřeba kompenzovat snižující se výrobu v elektrárnách využívajících fosilní paliva výrobou v jaderných elektrárnách, čili zvýšit podíl výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách do roku 2040 na 50 % celkové výroby elektrické energie – a současně také maximálně využití odpadního tepla z JE),“ uvedl Ján Štuller.

Zaznělo v ní, že na stávajících šesti blocích (JE Dukovany, JE Temelín) byl podíl dodávek českých a slovenských podniků 75 – 80 % a není důvodu, aby se u nových zdrojů tento podíl výrazně měnil. Temelínský tendr skončil předčasně v roce 2014, avšak významní čeští hráči a potenciální dodavatelé stejně jako ŠKODA JS pokračovali v dodávkách pro tuzemské bloky i elektrárny v zahraničí, zachovali si kontinuitu kvalifikace a potenciálu, schopnost naplňovat i měnící se a rostoucí požadavky nových projektů a zákazníků. Bude tedy záležet na kritériích výběru dodavatele, zda bude zohledněn parametr české účasti. „Reference podílu na velkém tuzemském projektu zvýší konkurenceschopnost českých firem v mezinárodním měřítku. Jaderná energetika patří k high-tech odvětvím, podíl tuzemských firem na jejím rozvoji zvyšuje kvalifikační strukturu ekonomiky a prestiž celé země,“ řekl generální ředitel ŠKODA JS J. Perlík.

Podle Ing. Tomáše Smejkala, vedoucího oddělení strategie Sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR by výstavba nových jaderných zdrojů měla pozitivní (miliardové) dopady nejen do ekonomiky, ale i do pracovního trhu. „Jen realizaci investiční fáze by bylo dosaženo pozitivního efektu na veřejné finance v celkovém objemu 53,4 mld. Kč (2014 až 2027), což v průměru představuje 3,8 mld. Kč ročně,“ uvedl T. Smejkal.

JEŠTĚ TO JDE STIHNOUT

V diskusi zazněl zejména naléhavý apel na vládu a politickou reprezentaci, aby neprodleně byly zahájeny kroky k realizaci záměrů obou klíčových dokumentů, Státní energetické koncepce i Akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. Je to rozhodující nejen pro budoucnost tradičních českých firem v jaderném odvětví, ale také pro zajištění energetických potřeb ČR v horizontu roku 2030. Je zřejmé, že jakmile bude na stole konkrétní projekt a plán, stoupne také zájem mladých lidí o studium nejen jaderných oborů.

Celý článek najdete zde.

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..