Organizace New Nuclear Watch Europe (NNWE) včera uspořádala setkání v Praze, které předcházelo zahájení dvanáctého Evropského jaderného fóra. Hlavním tématem byla tvrdá realita, která pro naplnění dekarbonizačních cílů vyžaduje spolupráci Evropské unie a členských států při podpoře výstavby nových jaderných bloků.

jaderná energie - Jak může jaderná energetika přispět k naplňování cílů pařížské klimatické konference COP21? - Nové bloky ve světě (DSC 6943 1024) 1
Tim Yeo, předseda organizace New Nuclear Watch Europe. (Foto Atominfo)

Během setkání zaznělo, že pokud se něco nezačne dít, Evropská unie velmi neblaze pocítí nedostatek instalovaného výkonu jádra, který je podle odhadů nezbytný k dekarbonizaci elektroenergetiky. Vyrovnání tohoto nedostatku jinými nízkoemisními zdroji by vyžadovalo investiční náklady o 50 miliard eur vyšší oproti těm nejpesimističtějším odhadům nákladů na nové jaderné bloky. Pokud bychom naopak použili fosilní paliva, znamenalo by to nárůst emisí CO2 o minimálně 100 milionů tun ročně.

Tim Yeo, předseda NNWE, zdůraznil význam jaderné energetiky při naplňování cílů dohody COP21: „Jádro je jediným stabilním zdrojem nízkouhlíkaté energie, bez nějž globální dekarbonizační cíle prostě nemohou být splněny.“

„Otázka nezní, zda si můžeme dovolit stavět nové bloky, ale zda si můžeme dovolit je nestavět. Je nepochybné, že EU a členské státy musí jednat nyní,“ dodává Tim Yeo.

Na setkání se sešli představitelé jaderné energetiky, aby diskutovali o významu jádra pro plnění domácích, evropských a globálních klimatických závazků.

Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, řekla: „Pro střední Evropu je jaderná energetika klíčovým nástrojem, který umožňuje splnit naše dekarbonizační závazky finančně efektivní cestou a zároveň neohrozit naši energetickou bezpečnost. Při porovnávání finanční efektivity s ostatními nízkoemisními zdroji, zejména obnovitelnými, musíme brát v úvahu všechny náklady související s provozem elektrizační soustavy, a to včetně podpůrných služeb a nákladů na krátkodobé a sezónní skladování elektřiny, zejména v případě použití obnovitelných zdrojů ve velkém měřítku. Výstavba nových jaderných bloků nám nejen pomůže splnit naše závazky v oblasti klimatu a energetické bezpečnosti, ale také udržet a rozvíjet kompetence domácího průmyslu.“

jaderná energie - Jak může jaderná energetika přispět k naplňování cílů pařížské klimatické konference COP21? - Nové bloky ve světě (DSC 6940 1024) 2
Lenka Kovačovská, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. (Foto Atominfo)

Pařížská dohoda dává jasný signál k zásadní změně v boji proti změnám klimatu, protože vnímá jádro jako jedno z klíčových řešení, které umožňuje současně redukovat emise skleníkových plynů a zajistit energetickou bezpečnost. Avšak je nutné podniknout konkrétní kroky. Poslední zpráva Mezinárodní energetické agentury s názvem Tracing Clean Energy Progress, zřetelně doporučuje tvůrcům energetických strategií, aby poskytovali novým i stávajícím jaderným blokům jasnou a stálou podporu, pokud má být k plnění regionálních i globálních dekarbonizačních cílů využit plný potenciál jádra.

Situace v Evropské unii je skutečně alarmující. Pokud bude i nadále přetrvávat působení současné kombinace tržních a regulačních sil, zhruba třetina současného instalovaného výkonu v jádru bude ztracena. V porovnání s aktuálními referenčními scénáři bude nutné do roku 2030 vybudovat nové jaderné bloky o instalovaném výkonu 34 GWe. Dnes jsou však ve výstavbě pouze 4 GWe a další bloky o 12 GWe celkového výkonu, které jsou „vážně plánovány“ jako Hinkley Point C v Anglii a Paks v Maďarsku, jsou napadány ze strany protijaderných uskupení a vlád. Projekty pokrývající zbývajících 18 GWe jsou pozastaveny z důvodů politické nebo finanční nejistoty.

Tim Yeo to komentuje: „Současná situace v EU se musí řešit. Je evidentní, že projekty v EU, které se připravují, nepůjde zrealizovat bez zahraničních investic. Jen dodavatelé z Ruska, Číny a Jižní Koreje se zdají být schopni nabídnout konkurenceschopné technologicko-finanční nabídky, které umožní udržet výslednou cenu elektřiny v rozumném rozsahu 55 až 75 eur za MWh.“

„Evropská unie by měla přehodnotit svou strategii tak, aby přilákala zahraniční kapitál do jádra a ne se mu bránila,“ dodává Tim Yeo.

Setkání se dále zúčastnil Petr Závodský, ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ve společnosti ČEZ, který řekl: „V Evropské unii pokrývá jaderná energetika více jak 50 % výroby nízkoemisní elektřiny, a proto bez ní nebude v budoucnu možné splnit naše závazky na redukci emisí CO2. Česká republika bez ohledu na energetické úspory a obnovitelné zdroje má jen dvě reálné možnosti pro náhradu uhelných elektráren: těmi jsou jádro a plyn. Vezmeme-li do úvahy omezení emisí CO2 a závislost na dováženém plynu, je jádro jedinou možností pro zajištění energetické bezpečnosti a redukce emisí.“

Diskuze se poté stočila k tomu, jak mohou evropské národy po pařížské konferenci a britském vystoupení z EU rozšiřovat vzájemnou spolupráci v jaderném průmyslu.

Tim Yeo uvedl: „Evropská unie je jedním z hlavních arbitrů dodržování klimatické dohody a ocitá se pod rostoucím tlakem protijaderných členských států. Nastává čas, kdy je nutné věnovat vážnou pozornost návrhu organizace NNWE založit Organizaci pro evropskou jadernou spolupráci, která bude projaderným společenstvím jak členských zemí EU, tak sousedních států. Jejím cílem bude zároveň zlepšení energetické bezpečnosti a čistší cesta k nízkouhlíkaté budoucnosti.“

 

Pro informaci:

Organizace NNWE byla založena na konci roku 2014, aby pomohla dosáhnout toho, že evropské vlády budou jadernou energetiku uznávat jako důležitý a přitažlivý způsob zajištění dostupné, bezpečné a nízkouhlíkaté energie a naplnění energetických potřeb jejich obyvatel. Členství v organizaci NNWE mohou získat všechny firmy, osoby a organizace, které jsou aktivní v jaderném průmyslu včetně společností zahrnutých do dodavatelského řetězce. Tim Yeo je předsedou NNWE a průmyslové poradenské komise Sheffieldské univerzity v rámci iniciativy Energy 2050. Je bývalým ministrem životního prostředí, stínovým tajemníkem vlády pro průmysl a obchod, v letech 2005-2010 byl předsedou komise Environmental Audit Select Committee a v letech 2010-2015 komise Climate Change Select Committee.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..