Ve dnech 27. března – 7. dubna 2017 proběhla ve vídeňském sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) 7. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti (dále jen Úmluva).

jaderná energie - SÚJB: Hodnotící konference ve Vídni potvrdila vysokou úroveň jaderné bezpečnosti v ČR - V Česku (hodnotici komise 1024) 1
Sedmá hodnotící konference MAAE. (Zdroj: IAEA.org)

Úmluva byla přijata na půdě MAAE ve Vídni 17. 6. 1994, vstoupila v platnost 24. 10. 1996 (ČR ji podepsala 20. 9. 1994) a v současnosti má 80 smluvních stran. Na diplomatické konferenci svolané k Úmluvě byla 9. února 2015 jednomyslně přijata Vídeňská deklarace o jaderné bezpečnosti a její naplňování se stalo jedním z hlavních témat hodnotící konference.

Hodnotící konference uzavírá tříletý cyklus, který zahrnuje zpracování a následné předložení národních zpráv jednotlivých smluvních stran. Národní zprávy popisují plnění závazků a požadavků vyplývajících z Úmluvy včetně případných opatření přijatých na základě doporučení předchozích hodnotících cyklů. Národní zprávy jsou smluvními stranami předkládány MAAE nejpozději 7,5 měsíce před plánovaným zahájením hodnotící konference a jednotlivé státy je mohou zveřejňovat nejen na webových stránkách odpovědných národních orgánů (v našem případě SÚJB, který je zároveň koordinátorem celého procesu), ale také na webu MAAE.

K národním zprávám mohou jednotlivé smluvní strany do čtyř měsíců před zahájením hodnotící konference pokládat doplňující otázky, které musí být smluvními stranami zodpovězeny nejméně měsíc před konferencí. Během hodnotící konference se dále identifikují i tzv. „good practices“ jednotlivých zemí, které mohou ostatním smluvním stranám posloužit jako příklad hodný následování. ČR na webových stránkách SÚJB vždy publikuje i odpovědi na obdržené dotazy. Národní zprávy tradičně bere na vědomí vláda ČR.

Smluvní strany jsou z důvodu detailnějšího hodnocení během hodnotící konference rozřazeny do sedmi pracovních skupin – v každé z nich jsou jak země provozující jaderné elektrárny (a to s různě rozvinutým jaderným programem), tak země „nejaderné“. Na této hodnotící konferenci byla ČR zařazena do skupiny, kterou dále tvořila Albánie, Bulharsko, Chile, Indonésie, Itálie, Jižní Korea, Lucembursko, Paraguay, Singapur a Velká Británie.

Během svého „národního dne“, ve středu 29. března, ČR představila národní zprávu včetně přehledu nejnovějšího vývoje a svých aktuálních záměrů. Hodnocení ČR bylo příznivé, oceňována byla mj. transparentnost, respektive nadstandardní rozsah informací poskytovaných sousedním zemím (což potvrdili přítomní zástupci Německa a Rakouska), implementace aktuálních mezinárodních požadavků a doporučení novým atomovým zákonem  (účinným od 1. ledna 2017) a také prověřování různých aspektů jaderné bezpečnosti řadou mezinárodních misí, jako např. IRRS.

Stejně jako v předchozích ročnících ČR obhájila, že provoz jaderných elektráren Dukovany a Temelín, stejně jako výkon státního dozoru ze strany SÚJB, probíhá plně v souladu se všemi ustanoveními a požadavky Úmluvy a Vídeňské deklarace o jaderné bezpečnosti.

V pořadí již osmá (řádná) hodnotící konference Úmluvy se  bude konat ve dnech 23. března –
3. dubna 2020.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..