Americká regulační komise Nuclear Regulatory Commission (NRC) usiluje o veřejnou diskuzi ohledně návrhu regulačního základu pro nové požadavky na havarijní připravenost pro malé modulární reaktory (small modular reactor – SMR) a ohledně nových technologií jako reaktor pracující s jiným chladivem než vodou. Regulační základ je počáteční fáze procesu tvorby předpisů komise NRC.

jaderná energie - Americké regulační orgány otevřely diskuzi o nových havarijních plánech pro malé modulární reaktory - Ve světě (nuscale smr nuclear technology fw es) 1
Jaderná elektrárna s malými modulárními reaktory NuScale (zdroj: www.fluor.com)

Současná pravidla havarijní připravenosti komise NRC vycházejí z předpokládané radiační dávky mimo lokalitu v případě těžké jaderné havárie, přičemž byla vyvinuta na základě velkých lehkovodních reaktorů, které tvoří provozovanou jadernou flotilu země. Podle návrhu regulačního základu stávající předpisy dostatečně nezohledňují pokroky reaktorových designů, výzkumu v oblasti bezpečnosti reaktorů a jeho aplikace u reaktorů SMR a dalších pokročilých reaktorových technologií, které jsou nyní ve vývoji. Menší velikost aktivní zóny reaktoru nebo inovační bezpečnostní prvky těchto reaktorů pravděpodobně povedou k nižšímu riziku nebo k méně náročným havarijním podmínkám než u velkých lehkovodních reaktorů, uvedla komise NRC.

Návrh dokumentu vysvětluje důvody pro vypracování nových regulačních požadavků pro reaktory SMR a další nové technologie. Kromě vysvětlení, proč se komise NRC domnívá, že by měly být stávající předpisy aktualizovány nebo revidovány, představuje dokument také alternativy k tvorbě nových pravidel a diskutuje o nákladech a dalších dopadech možných změn. Po dokončení regulačního základu vytvoří zaměstnanci komise NRC navrhovaná pravidla, která budou před vypracováním konečných předpisů vydána také k veřejné diskuzi.

Komise NRC plánuje vyvinout havarijní plány „založené na možných důsledcích případné havárie, chování zařízení a pokročilosti technologii“, která se budou vztahovat pouze na reaktory SMR a další nové technologie. Stávající požadavky na havarijní připravenost pro současné lehkovodní reaktory, stejně jako pro zařízení palivového cyklu, výzkumné a zkušební reaktory i další zařízení, která nejsou určena pro komerční výrobu elektrické energie, nejsou předmětem této tvorby předpisů a zůstanou nezměněny.

Současné regulační předpisy vytvářejí v rámci nouzových plánů dvě zóny kolem jaderné elektrárny: 16km zónu, v jejímž rámci by bylo třeba podniknout kroky k zajištění ochrany před radiací ve vzduchu; a 80km zónu, ve které je potřeba sledovat potraviny a vodu kvůli možné kontaminaci. Navrhovaná pravidla by umožnila škálovatelné zóny pro reaktory SMR a další nové technologie, aby odrážely jejich menší velikost, nižší hustotu výkonu, nižší pravděpodobnost těžkých havárií, pomalejší postup havárií a menší nepřímé následky jakékoliv potenciální nehody. Předpisy také berou v úvahu problémy související se společným umístěním reaktorů SMR či jiných reaktorů ve stejné lokalitě, nebo v blízkosti existujících velkých reaktorů – případně jiných průmyslových zařízení.

Menší zóny v rámci havarijních plánů by vedly k úspoře za náklady pro držitele licencí. Komise NRC již dříve prohlásila, že potenciální potřeba menší zóny v rámci havarijních plánů by mohla být důležitým faktorem pro snížení regulační nejistoty jak při certifikaci designu reaktoru SMR, tak pro žádosti o kombinované licence pro výstavbu i provoz.

Komise NRC obdržela žádost o první umístění reaktoru SMR – předběžné povolení pro umístění dvou nebo více modulů SMR o instalovaném výkonu 800 MWe v lokalitě Clinch River ve státě Tennessee – od společnosti Tennessee Valley Authority v květnu 2016. Dříve v tomto roce obdržel regulátor první žádost o certifikaci designu reaktoru SMR od společnosti NuScale Power.

Komise NRC stanovila lhůtu pro podání připomínek k návrhu předpisového základu do 27. června. Vyhlásila také veřejné setkání pro diskuzi, které se bude konat dne 10. května v jejím sídle ve městě Rockville v Marylandu.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

1 Comment

    Legislativu pro malé modulární reaktory by bylo vhodné zpracovat komplexně od záměru, financování až po ukončení provozu a následnou demontáž a dekontaminaci. Havarijní situace by rovněž měly být obsaženy včetně všech servisních a jiných kontrolních a zabezpečovacích prací. Pro tyto okolnosti zajistit dostatečné finanční krytí.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..