Provozovatel jaderné elektrárny Olkiluoto, která se nachází na jihozápadním pobřeží Finska, prokázal silné zasazení o bezpečnost, k tomuto závěru dospěl tým odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Nicméně mise poskytla společnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO) také doporučení pro posílení některých bezpečnostních opatření.

jaderná energie - Agentura MAAE provedla kontrolu provozní bezpečnosti v JE Olkiluoto - Ve světě (Olkiluoto 1 3 460 TVO) 1
JE Olkiluoto (zdroj: World Nuclear News)

Tým Operational Safety Review Team (OSART) dne 16. března dokončil sedmnáctidenní misi na elektrárně, která se sestává ze dvou bloků s varnými reaktory o výkonu 880MWe v provozu, z jednoho bloku ve výstavbě s reaktorem typu EPR – prvního svého druhu – blížícím se dokončení a z úložiště použitého jaderného paliva, rovněž ve výstavbě. Reaktor EPR a úložiště ale nebyly zahrnuty do kontroly. Šestnáctičlenný tým se skládal z expertů z Bulharska, Číny, Francie, Německa, Maďarska, Jihoafrické republiky, Švédska, Spojených států a čtyř odborníků z agentury MAAE.

Cílem misí OSART je zlepšení provozní bezpečnosti na základě objektivního posouzení kvality bezpečnosti za použití bezpečnostních standardů agentury MAAE a v případě potřeby navržením doporučení ke zlepšení.

Přezkum jaderné elektrárny Olkiluoto se týkal oblasti vedení a řízení bezpečnosti; výcviku a kvalifikace; provozu; údržby; technické podpory; zkušeností z provozu; ochrany proti radiaci; chemie; havarijní připravenosti a odezvy; havarijního řízení; lidské, technologické a organizační interakce; dlouhodobého provozu; a pravděpodobnostního posouzení bezpečnosti.

Tým OSART zaznamenal angažovanost vedení elektrárny k neustálému zlepšování řízení elektrárny, motivace a pohody zaměstnanců.

Tým uvedl, že identifikoval řadu osvědčených postupů v JE Olkiluoto, které budou sdíleny s jaderným průmyslem po celém světě. Patří mezi ně schopnosti provádět komplexní pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti k odhadnutí rizika a použití výsledků ke zlepšení bezpečnosti elektráren. Tato finská elektrárna se také účastní sdílení provozních zkušeností s ostatními provozovateli v severské oblasti. Jaderná elektrárna Olkiluoto rovněž poskytuje rozsáhlou podporu výzkumným ústavům na studiích týkajících se řízení potencionálních vážných havárií.

Tato mise taky učinila několik návrhů na zlepšení provozní bezpečnosti na prvních dvou blocích JE OlkiluotoPodle návrhů by elektrárna měla například vyhodnotit účinnost nedávných organizačních změn a realizovat všechna potřebná nápravná opatření; měla by zlepšit postupy údržby, aby bylo zajištěno, že nedostatky zařízení budou vyřešeny včas; a také by měla disponovat dostatečnými zdroji a odbornými znalostmi k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu bloků nad jejich původní projektovanou životnost.

Vedoucí týmu OSART Vesselina Ranguelova uvedla: „Elektrárna prochází v současné době náročným přechodným obdobím.  Děje se zde mnoho organizačních změn spojených se zprovozňováním a budoucím provozem nového bloku a hlubinného úložiště pro dlouhodobé skladování použitého paliva.“ Také dodala: „Bezpečnost je považována za prioritu ve všech rozhodovacích procesech a elektrárna bude mít prospěch z doporučení a návrhů, které předložil tým agentury MAAE.“

Tým OSART poskytl návrh své zprávy vedení jaderné elektrárny Olkiluoto a závěrečnou zprávu předloží do tří měsíců také finské vládě.

Vedení JE Olkiluoto uvedlo, že se bude zabývat oblastmi určenými ke zlepšení a požádá agenturu MAAE o naplánování následující mise asi za 18 měsíců.

 „TVO považuje mezinárodní srovnávací hodnocení za důležitý prvek pro zlepšení jaderné bezpečnosti,“uvedl manažer JE Olkiluoto Mikko Kosonen. „Výměna zkušeností mezi odborníky z různých oborů je také velkou příležitostí pro společnost TVO – jak pro sdílení svých osvědčených postupů, tak pro získávání podobných osvědčených postupů z jiných elektráren.“

Finsko plánuje podstoupit misi OSART během příštího roku na bloku s reaktorem EPR v Jaderné elektrárně Olkiluoto a na dvou blocích JE Loviisa, uvedla agentura MAAE.

Liisa Heikinheimo, náměstkyně generálního ředitele oddělení energetiky finského ministerstva hospodářství a zaměstnanosti (Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment), uvedla: „Pro ministerstvo je načasování mise OSART dobré, protože posuzujeme proces provozních licencí pro bloky JE Olkiluoto a mise OSART je podpoří jako externí kontrola.“

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..