„Společnost ZAT se v letošním roce zaměří na posílení kybernetické bezpečnosti řídicího systému SandRA a rozvoj aplikací a služeb směrem k Průmyslu 4.0,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s. Nejen tato témata zazněla na 14. Zákaznickém dnu, který se konal v lednu v Plzni.

jaderná energie - ZAT cílí na kybernetickou bezpečnost a inovativní služby - V Česku (ZAT 1556 1024) 1
Pavel Kulík, ředitel Útvaru Technický rozvoj, představuje svůj útvar. (Zdroj: ZAT)

Letošní Zákaznický den přinesl několik novinek. „Především ZAT v letošním roce slaví 55 let od svého založení. ZAT roste nejenom co do počtu a významu zakázek v České republice a ve světě. V současné době dodáváme do 60 zemí na pěti kontinentech a etablujeme se v nových teritoriích například Indonésie či Iránu.  Roste také zájem našich partnerů o představení každoročních novinek na Zákaznickém dnu. Proto jsme nově přesunuli dopolední program do velkého sálu sousedního multikina, do něhož se mohli účastníci svézt elektromobilem,“ doplnila Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.

 

Technické novinky

V úvodní části představil Pavel Kulík, ředitel útvaru Technický rozvoj, novinky v řídicím systému SandRA (Safe and Reliable Automation). „Loňský rok byl ve znamení vizualizace a komunikace. Aplikovali jsme do systému prvky, které rozšiřují jeho komunikační možnosti a zpříjemňují uživatelské rozhraní,“ konstatuje Kulík. V oblasti hardware jde zejména o nové typy kompaktních stanic řady SandRA Z210, u softwaru o nové funkce návrhových nástrojů Pertinax a Projektové databáze Pertinax. Ve spolupráci s plzeňským Regionálním inovačním centrem při Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli vývojáři ZAT automatizované testovací pracoviště pro řadu SandRA Z100 primárně určenou pro použití v jaderné energetice.

V energetice je bezpečnost provozovaných systémů prioritní. S rostoucími funkcionalitami a službami v souvislosti s Průmyslem 4.0 je nutné neustále vyvíjet nové bezpečnostní prvky. „My, jako vývojáři a výrobci řídicího systému v nejvyšší bezpečnostní kategorii, tomu věnujeme maximální pozornost. Proto chceme spolehlivost z výrobní fáze co nejvíce rozšířit i na provozovaná zařízení. Sem patří i rozšíření funkčnosti aplikačně nezávislé dálkové diagnostiky,“ doplňuje Kulík.

 

ZAT v jaderné energetice

Produkce společnosti ZAT je v současné době nasazena na 10 procentech jaderných elektráren ve světě a 26 procentech v Evropské unii. „Známe požadavky norem států provozujících jaderné systémy v nejvyšší bezpečnostní kategorii A, B i C a umíme se jim přizpůsobit. Také náš bezpečnostní řídicí systém SandRA je na jaderných elektrárnách s technologiemi VVER velmi žádaný. V Současné době realizujeme zakázky pro obě jaderné elektrárny v České republice, pro slovenské jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice a Mochovce i jadernou elektrárnu Pakš v Maďarsku,“ upřesňuje Karel Stočes, ředitel divize Jaderná energetika.

Právě na poslední jmenovaný projekt JE Pakš ZAT dodává ve spolupráci se ŠKODA JS a.s. kromě tradičního produktu řízení polohy regulačních tyčí i dva nové systémy – bezpečnostní systém odpojení silového napájení v nejvyšší bezpečnostní kategorii a systém řízení výkonu reaktoru. Jde o kompletní obměnu řídicího systému za půl miliardy korun. „Rekonstrukci prvního bloku máme úspěšně za sebou, k 31. prosinci dosáhl blok B2 JE Pakš stoprocentního výkonu. Obnova dalších tří bloků bude probíhat postupně do roku 2019,“ upřesňuje Stočes. Po ukončení zakázky bude jaderná elektrárna  řízena řídicím systémem z dílny příbramských vývojářů stejně, jako česká JE Dukovany.

A jaké novinky představila divize Jaderné energetiky na Zákaznickém dnu? „Nastavili jsme nové procesy pro systémy s vlivem na bezpečnost, a to od přípravné a projektové fáze přes výrobní, testovací, instalační až po servisní fázi. Všechny procesy mají implementovány nejvyšší bezpečnostní normu IEC 60880 (SW pro bezpečnostní systémy),“ říká Karel Stočes. Podle něj se chce divize v letošním roce zaměřit na další rozvoj bezpečnostních systémů a know-how ve speciálních aplikacích. Ve spojení s Průmyslem 4.0 cílí na sběr a zpracování dat a vytvoření expertních systémů pro jejich analýzu pro potřeby zákazníků.

jaderná energie - ZAT cílí na kybernetickou bezpečnost a inovativní služby - V Česku (ZAT 1969 1024) 2
Karel Stočes, ředitel Divize Jaderná energetika, na Zákaznické dnu. (Zdroj: ZAT)

 

Energetika budoucnosti je o službách

„Energetika postupně stírá hrany, kdy se striktně rozlišují dodavatelé pro výrobu elektrické energie, její přenos a spotřebu.  My v současné době umíme řídit technologie od paroplynových cyklů přes uhelné a vodní elektrárny, spalovny až po solární systémy. Ve vývoji se chceme zaměřit na rozšiřování produktů pro energetické zdroje a optimalizaci provozu celých systémů včetně spotřeby. To předpokládá vývoj nových produktů a přizpůsobení stávajících,“ říká František Kural, ředitel divize Energetika.

ZAT se v oblasti klasické energetiky primárně zaměřuje na dodávky  DCS systémů tedy řízení celého energetického bloku, dále na řízení jednotlivých částí technologie, například parní turbíny, budicí soupravy generátoru atd. „Zde vidíme možnosti ve vývoji aplikací pro automatický start a odstavení tepelných a vodních bloků, dále v expertních službách, jako je sběr dat a jejich zpracování, řízení a distribuci pro potřeby zákazníka, v dálkové diagnostice atd. Nejde nám jen o dodávky, ale i o udržování systémů, o trénování obsluhy,“ doplňuje Kural. Právě první trenažer řízení provozu je součástí dodávky pro polského zákazníka.

V oblasti rozšiřování produktů pro energetické zdroje chystá ZAT pro menší turbíny nový řídicí systém SandRA na platformě Z210. Jsou plánované investice do rozšíření funkčnosti regulátoru buzení o další komunikační protokoly včetně nástrojů na konfiguraci komunikačních bridge pro SandRA Z200 a Z210. „Chceme se také zaměřit na ŘS pro malé točivé zdroje, jako jsou točivé redukce nebo malé vodní zdroje. S transferem a přenosem elektrické energie souvisí i rozšíření portfolia o elektrické ochrany generátoru, rozvodny a další části elektrosystémů,“ upřesňuje Kural.  Další možnosti vidí firma v akumulaci energie (bateriová pole), akumulaci ve vodě (elektrokotle), či v high-tech zařízení na přenos stejnosměrné energie (HVDC).

Vývojáři společnosti ZAT na Zákaznickém dnu představili nový produkt pro klasické elektrárny, a to nadotáčkovou ochranu turbíny. František Kural hovořil také o nových obchodních příležitostech. Kromě stabilního domácího trhu a tradičních lokací, jako je Kuba, Egypt či severní Evropa, se firmě daří etablovat na nových trzích např. Indonésie či Iránu.

jaderná energie - ZAT cílí na kybernetickou bezpečnost a inovativní služby - V Česku (ZAT 2455 1024) 3
Během workshopů měli účastníci Zákaznického dne možnost seznámit se detailněji s činností ZATu. (Zdroj: ZAT)

 

Smart systémy

Segmentem, kterému věnuje ZAT zvýšenou pozornost, jsou řídicí systémy pro tzv. smart systémy. V současné době jde o oblast drážních systémů, bioplynových stanic, vodáren atd. „Chceme se v tomto oboru zaměřit na vývoj nových technologií v kontextu Průmyslu 4.0, jako jsou internet věcí, big data a nové služby pro zákazníky včetně vývoje inteligentních systémů pro Smart City,“ konstatuje Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy.

Jedním z  tradičních oborů společnosti ZAT jsou řídicí systémy v dopravě. Zde firma poskytuje dva stěžejní produkty, a to systémy pro dispečerskou a řídicí techniku a dálkovou diagnostiku.  Pro tyto dodávky používá řídicí systém SandRA Z210 pro speciální aplikace. „Zájem o naše řídicí systémy stále roste. V oblasti plynárenství jsme v loňském roce navýšili u telemetrických stanic objem zakázek o 100 procent. Těsně před Vánocemi jsme dokončili významnou zakázku, a to upgrade řídicího systému na podzemním zásobníku ve Štramberku, kde je nasazen ŘS SandRA ve významné trojnásobné redundanci,“ doplňuje Janoch.

I po výrazném utlumení povrchové těžby ZAT tuto oblast neopustil, stále působí na úpravách povrchových dodávek a dispečinků, například na Dolech Bílina nebo v Úpravně uhlí Ledvice.

Také téma bioplynových stanic se opět vrací do hry. Podle Janocha je třeba po boomu před třemi lety řídicí systémy upravit, modernizovat a rozšířit o nové technologie. Jde například o zvýšení účinnosti stanice či vývoj aplikací na míru dle potřeb zákazníka. „Z realizovaných projektů máme výborné reference. Bioplynové stanice s  řídicím systémem SandRA pracují stále na výkonu  90procent a vyšším,“ připomíná Václav Janoch. Nejenom v tomto segmentu zákazníci hojně využívají servisní služby společnosti ZAT.

jaderná energie - ZAT cílí na kybernetickou bezpečnost a inovativní služby - V Česku (ZAT 1883 1024) 4
Ukázka řídicích stanic Z110. (Zdroj: ZAT)

 

Polovina výroby je pro externí zákazníky

Česká společnost ZAT je známá především jako výrobce a dodavatel řídicích systémů pro energetiku a průmysl. Ve svém závodě v Příbrami ročně vyrobí přes 70 000 kusů průmyslové elektroniky. Polovinu výrobní kapacity přitom zabírají zakázky pro externí firmy. V posledních pěti letech firma například dodala ve spolupráci se Škodou Electric řídicí systém pohonu pro 80 lokomotiv pro Turecké státní dráhy nebo elektronické pohony vozů nového metra pro čtyřmilionové město Su-čou ve východní části Číny. ZAT se také podílel na komplexní rekonstrukci 460 vozů pražského metra, dodávkách lokomotiv Škoda 109E vyráběných Škodou Transportation pro České dráhy nebo ve spolupráci s firmou InPower na projektu do Jižní Koreje pro rychlovlaky řady KTX. „Pokud má firma individuální požadavky, můžeme pro ni v podstatě vyrobit jakoukoliv elektronickou sestavu od prototypů až po středně velkou výrobní sérii,“ uzavírá Vladimír Pikard, vedoucí výroby ZAT.

 

Společnost ZAT a.s. je nejstarší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s 55letou historií. Je uznávaným dodavatelem zejména v oborech jaderné energetiky, klasické energetiky, povrchové těžby a dopravy surovin, plynárenství, dopravy a průmyslových procesů. Firma sídlí v Příbrami s pobočkou v Plzni, na Slovensku a na Kubě. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..