V roce 2017 dostane, na základě podepsané dohody o porozumění mezi Skupinou ÚJV a ENEA, vzájemná spolupráce nový, širší rozměr. Jde přitom o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, energetiku a udržitelnost hospodářského rozvoje. Agentura provádí výzkum v oblastech, které přispějí k rozvoji a posílení italské konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a zároveň ochraně životní prostředí.

jaderná energie - ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s italskou společností ENEA - V Česku (0101020121949932 20101020) 1
Reaktor TRIGA RC-1 v reaktorovém sálu výzkumného ústavu Centro Ricerche Casaccia, které spadá pod společnost ENEA. Do provozu byl uveden v roce 1960 s výkonem 100 kW a v roce 1967 byla dokončena modernizace, která zvýšila jeho maximální výkon na 1 MW. (Zdroj: ENEA.it)

„Nejedná se o první kontakty, spolupráce už se rozvíjela v některých oblastech týkajících se jaderné energetiky, ale nyní se portfolio ještě rozšiřuje o další obory,“ uvedl na setkání s novináři Ing. Radek Trtílek, ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady ÚJV Řež.

Na to, v čem vidí výhody spolupráce s ÚJV Řež, a. s., i na další otázky, odpověděl Ing. Alessandro Dodaro, vedoucí divize Technologie, zařízení a materiály pro jaderné štěpení ENEA:

“Naše divize si klade za cíl posílit činnosti v oblasti jaderných aplikací se zvláštním zřetelem na dodávku vysoce technických vědeckých služeb. Disponujeme jen omezenou kapacitou lidí s odbornými znalostmi k výzkumu a zacházení se složitými systémy a technologiemi. Jestli chceme dosáhnout cílů, které jsme si ve vedení divize a agentury stanovili, například v oblasti výzkumu a vývoje, musíme se poohlédnout jinde, po kompetentních a spolehlivých partnerech. ÚJV Řež, vzhledem ke svému know-how a schopnosti zvládat technologie na vysoké úrovni, splňuje všechny požadavky, aby se stala hlavním partnerem ENEA pro realizaci činností, s nimiž v příštích letech počítáme.

V jakých oblastech se domníváte, že lze spolupráci dále rozvíjet?

Všechna témata, která mají velký význam pro ENEA, jsou uvedena v technické příloze společně podepsané dohody o porozumění. V počáteční fázi spolupráce bude přednostně zaměřena na produkci radiofarmak a inženýrských aspektů modernizace výzkumného reaktoru Triga ve vlastnictví ENEA. Tedy v oblastech, na kterých se divize Technologie, zařízení a materiály pro jaderné štěpení ENEA hlavně podílí.

Jaké budou další kroky v dohodnuté spolupráci?

V souladu s dohodou o porozumění bude dalším krokem podpis smluv o spolupráci na konkrétních tématech, jako je již zmíněná výroba radiofarmak, ve kterém ENEA a ÚJV Řež dají dohromady své dovednosti a schopnosti vyvinout a optimalizovat výrobní proces ve výzkumném reaktoru ENEA. To je jeden z příkladů. Záběr je mnohem širší, proto také plánujeme setkání zástupců za jednotlivé oblasti, které nás zajímají, na začátku roku 2017.

Můžete nám představit agenturu ENEA?

Počátky se datují do roku 1982, tehdy zkratka ENEA znamenala Energia Nucleare ed Energie Alternativa, tedy Atomová energie a alternativní zdroje energie, podle jejího poslání. Po referendu o ukončení výroby atomové energie v Itálii v roce černobylské jaderné katastrofy se agentura změnila, její poslání prošlo přehodnocením a od roku 1991 se ENEA transformovala na Agenturu pro nové technologie, energetiku a životního prostředí, italsky Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, ENEA. Máme řadu cílů a úkolů, mezi které patří příklad iniciativy zaměřené na rozvoj, posílení a podporu výzkumu a inovací z hlediska energetické účinnosti, ochrany životního prostředí a technologických inovací. Dále je to podpora zavádění high-tech výrobních procesů, a to zejména podporování poptávky po výzkumu a technologiích orientovaných na posílení udržitelného rozvoje. Nebo podpora transferu technologií a vývoje v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního prostředí v souladu s národními a EU směrnicemi a řada dalších, které jsou v souladu s italskou energetickou politikou.

Zdroj: ÚJV Řež

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..