Na konci minulého kalendářního roku se společnosti NUVIA a.s. podařil husarský kousek ve světě veřejných zakázek a výběrových řízení. Účastnila se totiž výběrového řízení na dodávky několika technologických řešení pro projekt ESS (European Spallation Source – Evropský spalační zdroj neutronů). Česká firma se sídlem v Třebíči uspěla a může se těšit na zakázky za víc než 300 milionů korun.

jaderná energie - NUVIA se bude podílet na výstavbě neutronového centra ve Skandinávii za 300 milionů korun - Věda a jádro (1 1 1024) 1
Jednou z výzev pro společnost NUVIA a.s. byl v posledních letech projekt HELCZA. Jde o unikátní zařízení postavené v Plzni, které má sloužit k testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER a vývoji nových komponent – odolných proti extrémní tepelné zátěži. (Zdroj: Nuvia)

ESS je gigantickým projektem s mezinárodní účastí, díky němu vznikne multidisciplinární výzkumné centrum založené na nejvýkonnějším zdroji neutronů na světě, který je nyní ve výstavbě. Nejmodernější areál vyroste ve švédském Lundu. Centrum má další sídlo v Kodani, kde bude situováno zázemí pro management a softwarové centrum.

Česká republika jako jeden ze zakládajících států projektu ESS přispěje dvěma procenty z celkového požadovaného objemu na realizaci, a to prostřednictvím Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky, který se tak stal oficiálním partnerem projektu. Výběrové řízení na realizaci dodávek v rámci vkladu České republiky do projektu ESS se uskutečnilo v průběhu roku 2016. Jednalo se o balík čtyř zakázek, z nichž ve třech zvítězila společnost NUVIA, a to v celkové hodnotě přes 300 milionů korun.  „Zakázka pro nás představuje velký závazek a zároveň posun v oblasti inženýringu. Jsme rádi, že se můžeme podílet na tak význačném projektu a zúročit naše dosavadní know-how,“ prozradil předseda představenstva NUVIA Martin Pazúr. Společnost NUVIA tak vstoupila do unikátního projektu, který příznivě ovlivní i místo Lund, kde se staví, a to zejména po stránce pracovních příležitostí, ale i prestiže a pozornosti, která se na město skrze ESS bude jistě upínat.

NUVIA je generálním dodavatelem vysoutěžených celků. „Ve srovnání s konkurencí, která se možná bála do takového koláče říznout nožem a odebrat si svůj díl, jsou naší výhodou letité zkušenosti. Řešení této zakázky vyžaduje koordinaci celé řady inženýrských a výrobních profesí, přičemž je nutné respektovat specifickou nadnárodní legislativu a velmi přísné technické požadavky pro experimentální jaderná zařízení,“ upřesnil k zakázce technický ředitel Pavel Holčák.

První dva pracovní balíčky představují dodávku technologie primárního a sekundárního vodního chlazení, v primárním okruhu se přitom jedná během doby provozu o vysoce radioaktivní chladicí médium. Ve třetím pracovním balíčku NUVIA dodá kompletní vzduchotechniku pro budovu Target Station, celkový objem ventilovaného a klimatizovaného prostoru je 75 000 m3. Systém zabezpečí ventilaci kancelářských, provozních i technických místností. Přitom je zvláštní důraz kladen na prostory pro nakládání s radioaktivním materiálem a aktivní horké komory. Vzduchotechnika si musí rovněž poradit s výskytem výbušné a toxické atmosféry.

jaderná energie - NUVIA se bude podílet na výstavbě neutronového centra ve Skandinávii za 300 milionů korun - Věda a jádro (2 1024) 2
NUVIA byla generálním dodavatelem projektu pro Centrum výzkumu Řež, které bude využívat Helczu při vědeckých experimentech. Není tajemstvím, že na vývoz některých komponent, které byly dodávány z USA, zejména infrakamer, bylo nutné získat zvláštní povolení amerických celních úřadů. Jednalo se totiž o komponenty, které by mohly být využity k vojenským účelům. Získat povolení pro přesun do Evropy trvalo tři čtvrtě roku. (Zdroj: Nuvia)

První neutrony jsou v ESS očekávány na konci roku 2019 s tím, že výstavba celého objektu potrvá do roku 2025. Vědci vidí v ESS příslib objevné budoucnosti, a to hlavně ve vývoji nových materiálů, výrobě léků, otázkách souvisejících se vzdušným prostorem, motory, plasty, energetikou, telekomunikacemi, dopravou, informačními technologiemi a biotechnologiemi. Zakládajícími členy evropské ESS jsou Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Norsko, Polsko, Švédsko a Švýcarsko. Plánované náklady projektu ESS jsou cca 1,8 miliardy eur. Hostitelské země Švédsko a Dánsko mají v úmyslu přispět asi polovinou z celkové částky. Nutno podotknout, že jednání o přesném příspěvku od každého partnera jsou stále ve vývoji.

Díky ESS dostane pracovní příležitost několik tisíc vědců. Lund na jihu Švédska nabídne přibližně 500 stálých pracovních míst. Centrum má fungovat nejméně 40 let. Město se tak stane hegemonem a naprostou špičkou v oblasti konkrétního výzkumu.

Koncem ledna se uskutečnilo úvodní, strategické jednání všech partnerů projektu k technickým i organizačním otázkám této zakázky.

 

Pro informaci:

Společnost NUVIA a.s. je inženýringovou organizací, která poskytuje komplexní služby, vývoj a dodávky zařízení a informačních systémů pro jadernou energetiku, průmysl, vzdělávací instituce, výzkumná a lékařská pracoviště v České republice i v zahraničí. Společnost zaměstnává v České republice na 300 zaměstnanců a je součástí nadnárodní skupiny VINCI.

 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., provádí výzkum v široké oblasti jaderné fyziky, experimentální i teoretické. Široký komplex jaderných analytických metod užívajících svazky nabitých částic i neutronů je využíván v interdisciplinárním výzkumu prováděném ve spolupráci s externími odborníky v chemii, ekologii, lékařství, archeologii atd. V ústavu probíhá výzkum a vývoj radiofarmak, zejména krátce žijících pozitronových zářičů pro emisní pozitronovou tomografii (PET).

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..