Na Mikulášském setkání Mladé generace České nukleární společnosti, které se konalo ve dnech 7.–9. prosince 2016 v Brně, předali její zástupci ocenění za nejlepší studentské práce v oblasti jaderné energetiky. Studenti své práce na setkání představili a zapojili se do aktivit této komunity mladých jaderných pracovníků.

Pavel Suk prezentuje svoji bakalářskou práci
Pavel Suk prezentuje svoji bakalářskou práci

Česká nukleární společnost oceňuje studentské práce již od roku 2000 a jedná se společnou soutěž ČNS a ÚJV Řež. Do soutěže nominují práce přímo katedry a musí se jednat o práce hodnocené známkou A. Každé práci se přiřazuje nezávislý oponent většinou z ČNS nebo ÚJV Řež a na hodnocení se usnáší celý výbor. Důležitý je i praktický přínos práce. Letos bylo do soutěže přihlášeno přes 20 prací, povětšinou diplomových.

Na prvním místě mezi diplomovými pracemi se umístil Tomáš Vorlíček s prací CFD model teploměrných jímek hlavního cirkulačního potrubí reaktoru VVER 1000. Na druhém místě ho následoval Jan Šturma s prací Aktivační analýza a spektrometrie neutronového pole na školním reaktoru VR-1 a na třetím místě skončila Veronika Paštyková s prací Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí.

Jan Šturma prezentuje svoji diplomovou práci
Jan Šturma prezentuje svoji diplomovou práci

Jan Šturma letos absolvoval inženýrský studijní obor Jaderné inženýrství na FJFI ČVUT v Praze. O své práci říká: „Tato metoda byla na školním reaktoru VR-1 použita poprvé a já jsem na něm rovnou vyzkoušel i použití absolutní metody a dosáhl jsem relativně dobrých výsledků. Metodu bych označil za poměrně složitou a proto je třeba další testování.“

Vítězem mezi bakalářskými pracemi se stal Lubomír Bureš s prací Aplikace kódů založených na metodě Monte-Carlo pro validační benchmarkové experimenty, druhé místo obsadil Lukáš Cupal s prací Porovnání dynamické a segmentační techniky radioterapie s modulovanou intenzitou svazku, a třetí místo Pavel Suk s prací Způsoby přípravy makroskopických účinných průřezů pro řešení neutronové difúzní rovnice v násobícím prostředí.

Karel Katovský předává studentům ocenění
Karel Katovský předává studentům ocenění

Pavel Suk absolvoval letos bakalářský obor Jaderné inženýrství na FJFI ČVUT v Praze. O svém ocenění říká: „Moje práce se soustředila na výpočetní kódy, takže jsem pracoval prakticky od počítače s výpočetními servery, navrhoval jsem aktivní zóny, řešil jsem výpočty makroskopických účinných průřezů, které jsou velmi důležitými konstantami pro navrhování reaktorů nebo pro havarijní analýzy.“

Mladá generace České nukleární společnosti se snaží o získávání a vzdělávání nastupujících inženýrů, techniků a ostatního kvalifikovaného personálu pro práci v oblastech využívání jaderné technologie, ať už se jedná o školy a univerzity, nebo o jaderný průmysl samotný. Zároveň usiluje o vytváření prostoru pro navazování a udržování kontaktů mezi mladými inženýry, techniky a studenty jaderných oborů, jakož i o budování kontaktů a intenzívní výměnu zkušeností mezi starší a mladou generací.

Ocenění studenti
Ocenění studenti

Právě proto pořádá již šestnáctým rokem pravidelné Mikulášské setkání, které přibližuje člen výboru ČNS, Ing. Karel Katovský, Ph.D. z FEKT VUT v Brně: „Mladí jaderní pracovníci by se měli někde setkávat, a to nejen v Praze, kde je silná skupina v rámci ÚJV Řež. Proto se vymyslelo každoroční předvánoční setkání v Brně. Práce studentů se zde oceňují proto, aby do skupiny přišli noví mladí lidé a seznámili se s touto komunitou. Skupina mladých je různorodá a vznikají tak nové kontakty.“

Česká nukleární společnost (založena v roce 1990) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie. Je členem Evropské nukleární společnosti a ČSVTS.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..