18.10.2021

Jaderný regulační rámec Jihoafrické republiky je robustní, existuje zde ale nutná potřeba zlepšení státních přepisů týkajících se využívání zdrojů záření, zjistila přezkumná mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

800px-koebergnps
Jediná jaderná elektrárna v Africe – jihoafrická JE Koeberg (zdroj: wikipedia.org)

Tým služby Integrated Regulatory Review Service (IRRS) z agentury MAAE oznámil dne 15. prosince – na konci své jedenáctidenní mise – závěry ohledně posouzení regulačního rámce Jihoafrické republiky pro jadernou a radiační bezpečnost. Regulační zodpovědnost země je rozdělena mezi dvěma organizacemi – úřadem National Nuclear Regulator (NNR), který je zodpovědný za regulaci provozu jaderných zařízení i za jaderný palivový cyklus těchto zařízení, a ředitelství Directorate of Radiation Control (RadCon) spadající pod ministerstvo zdravotnictví (Department of Health’s – DOH), jež reguluje využívání zdrojů záření v medicíně a průmyslu.

Tým 27 odborníků z 19 zemí, včetně zaměstnanců agentury MAAE, přezkoumával dokumenty a jednal s úředníky z obou regulačních orgánů – stejně jako s jihoafrickým ministerstvem energetiky. Tým rovněž navštívil jadernou elektrárnu Koeberg, jihoafrický výzkumný reaktor Safari-1, nemocnici, uranový důl, zařízení pro palivový cyklus a zařízení pro nakládání s odpady. Tým také zavítal do havarijního centra a laboratoře určené pro monitoring životního prostředí úřadu NNR.

Victor McCree, vedoucí týmu vytvořeného v rámci služby IRRS, prohlásil, že úřad NNR vystupoval jako efektivní regulační orgán s kompetentním personálem, důslednou bezpečnostní kulturou a pevnou infrastrukturou. Ředitelství RadCon postrádalo dostatečné finanční prostředky a dostatek zaměstnanců k tomu, aby plně zachovalo svoji regulační funkci, poznamenal. Dále McCree vyzval k urychlení vládní iniciativy k integraci regulačních zodpovědností úřadu NNR a ředitelství RadCon do jednoho orgánu.

Přednosti a doporučení

Předběžné závěry z mise identifikovaly několik silných stránek úřadu NNR. Jednalo se o jednoznačné přiřazení rolí a povinností; iniciativu podporovat a zvyšovat bezpečnost a bezpečnostní kulturu; a o důkladné kontroly všech transportů jaderných odpadů. Tým služby IRRS také ocenil pokračující úsilí úřadu NNR v oblasti aktualizace regulačního rámce.

Tým také určil oblasti osvědčených postupů – včetně stipendijních programů a programů určených pro stáže od úřadu NNR. Tým dále pochválil požadavky na provozovatele jihoafrického výzkumného reaktoru, aby vypracoval podrobný program pro kontrolované stárnutí tohoto zařízení.

Tým poskytl doporučení a návrhy na zlepšení pro jihoafrickou vládu i regulační orgány. Jednalo se například o doporučení pro vládu, aby zajistila účinné nezávislé regulační orgány tím, že jim přidělí dostatečné finanční prostředky a zařídí, aby jejich rozhodnutí mohla být provedena bez nepatřičného vlivu; aby vytvořila právní rámec řešící otázky bezpečnosti a ochrany, včetně opatření pro bezpečnost a ochranu radioaktivních zdrojů; a aby vytvořila politiku pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a proces, jehož cílem by bylo sestavení plánů týkajících se nakládání s jadernými odpady.

Tým dále uvedl, že regulační orgány by měly spolupracovat za účelem rozvoje a udržování předpisů a návodů v souladu s mezinárodními standardy; dále by měl systematicky plánovat a vykonávat inspekce a poskytovat jasné regulační pokyny pro vlastníky jaderné licence o tom, v jakých případech by měl být vyhlášen stav nouze.

Generální ředitel úřadu NNR Bismark Mzubanzi Tyobeka řekl, že zjištění mise byla podobná těm, která byla identifikována samotným regulátorem v rámci sebehodnocení, jež předcházelo této misi. „Jaderná bezpečnost a ochrana jsou globálními problémy, otevření se tak intenzivnímu oponentnímu hodnocení v rámci mise agentury MAAE svědčí o našem závazku k transparentnosti a k naší vizi stát se uznaným nezávislým regulačním orgánem na světové úrovni,“ prohlásil. „Vítáme připomínky a náměty týmu agentury MAAE a pustíme se v následujících třech letech do doplnění všech mezer. Našim cílem je pozvat tým IRRS ke kontrolní misi v roce 2020.“

Náměstek generálního ředitele ministerstva DOH Anban Pillay sdělil, že schopnosti ministerstva k tomu, aby plně vyhovělo globálním osvědčeným postupům, byly zpochybněny tlaky spojenými s rozpočtem. „Začali jsme tento problém řešit prostřednictvím iniciativy, která by mohla sjednotit regulační povinnosti do jednoho orgánu – s možností zajistit mu dostatečné finanční prostředky,“ vysvětlil.

Mise služby IRRS agentury MAAE jsou navrženy tak, aby posílily účinnost vnitrostátní regulační infrastruktury pro radiační bezpečnost, přičemž uznává odpovědnost každého členského státu k zajištění jaderné a radiační bezpečnosti. Tyto mise se konají na základě pozvání hostitelské země.

Greg Rzentkowski, ředitel divize pro bezpečnost jaderných zařízení agentury MAAE, sdělil, že pozvání jihoafrické vlády a její přijetí první mise IRRS prokázalo, že Jihoafrická republika bere svou odpovědnost za jadernou bezpečnost vážně. „Tato mise, doposud nejrozsáhlejší v Africe, posiluje jadernou bezpečnost nejen v zemi, ale i v celosvětovém měřítku díky sdílení zkušeností a získaných poznatků,“ dodal.

Závěrečná zpráva z této mise bude předána jihoafrické vládě do tří měsíců.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..