Jaderný regulační rámec Jihoafrické republiky je robustní, existuje zde ale nutná potřeba zlepšení státních přepisů týkajících se využívání zdrojů záření, zjistila přezkumná mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

800px-koebergnps
Jediná jaderná elektrárna v Africe – jihoafrická JE Koeberg (zdroj: wikipedia.org)

Tým služby Integrated Regulatory Review Service (IRRS) z agentury MAAE oznámil dne 15. prosince – na konci své jedenáctidenní mise – závěry ohledně posouzení regulačního rámce Jihoafrické republiky pro jadernou a radiační bezpečnost. Regulační zodpovědnost země je rozdělena mezi dvěma organizacemi – úřadem National Nuclear Regulator (NNR), který je zodpovědný za regulaci provozu jaderných zařízení i za jaderný palivový cyklus těchto zařízení, a ředitelství Directorate of Radiation Control (RadCon) spadající pod ministerstvo zdravotnictví (Department of Health’s – DOH), jež reguluje využívání zdrojů záření v medicíně a průmyslu.

Tým 27 odborníků z 19 zemí, včetně zaměstnanců agentury MAAE, přezkoumával dokumenty a jednal s úředníky z obou regulačních orgánů – stejně jako s jihoafrickým ministerstvem energetiky. Tým rovněž navštívil jadernou elektrárnu Koeberg, jihoafrický výzkumný reaktor Safari-1, nemocnici, uranový důl, zařízení pro palivový cyklus a zařízení pro nakládání s odpady. Tým také zavítal do havarijního centra a laboratoře určené pro monitoring životního prostředí úřadu NNR.

Victor McCree, vedoucí týmu vytvořeného v rámci služby IRRS, prohlásil, že úřad NNR vystupoval jako efektivní regulační orgán s kompetentním personálem, důslednou bezpečnostní kulturou a pevnou infrastrukturou. Ředitelství RadCon postrádalo dostatečné finanční prostředky a dostatek zaměstnanců k tomu, aby plně zachovalo svoji regulační funkci, poznamenal. Dále McCree vyzval k urychlení vládní iniciativy k integraci regulačních zodpovědností úřadu NNR a ředitelství RadCon do jednoho orgánu.

Přednosti a doporučení

Předběžné závěry z mise identifikovaly několik silných stránek úřadu NNR. Jednalo se o jednoznačné přiřazení rolí a povinností; iniciativu podporovat a zvyšovat bezpečnost a bezpečnostní kulturu; a o důkladné kontroly všech transportů jaderných odpadů. Tým služby IRRS také ocenil pokračující úsilí úřadu NNR v oblasti aktualizace regulačního rámce.

Tým také určil oblasti osvědčených postupů – včetně stipendijních programů a programů určených pro stáže od úřadu NNR. Tým dále pochválil požadavky na provozovatele jihoafrického výzkumného reaktoru, aby vypracoval podrobný program pro kontrolované stárnutí tohoto zařízení.

Tým poskytl doporučení a návrhy na zlepšení pro jihoafrickou vládu i regulační orgány. Jednalo se například o doporučení pro vládu, aby zajistila účinné nezávislé regulační orgány tím, že jim přidělí dostatečné finanční prostředky a zařídí, aby jejich rozhodnutí mohla být provedena bez nepatřičného vlivu; aby vytvořila právní rámec řešící otázky bezpečnosti a ochrany, včetně opatření pro bezpečnost a ochranu radioaktivních zdrojů; a aby vytvořila politiku pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a proces, jehož cílem by bylo sestavení plánů týkajících se nakládání s jadernými odpady.

Tým dále uvedl, že regulační orgány by měly spolupracovat za účelem rozvoje a udržování předpisů a návodů v souladu s mezinárodními standardy; dále by měl systematicky plánovat a vykonávat inspekce a poskytovat jasné regulační pokyny pro vlastníky jaderné licence o tom, v jakých případech by měl být vyhlášen stav nouze.

Generální ředitel úřadu NNR Bismark Mzubanzi Tyobeka řekl, že zjištění mise byla podobná těm, která byla identifikována samotným regulátorem v rámci sebehodnocení, jež předcházelo této misi. „Jaderná bezpečnost a ochrana jsou globálními problémy, otevření se tak intenzivnímu oponentnímu hodnocení v rámci mise agentury MAAE svědčí o našem závazku k transparentnosti a k naší vizi stát se uznaným nezávislým regulačním orgánem na světové úrovni,“ prohlásil. „Vítáme připomínky a náměty týmu agentury MAAE a pustíme se v následujících třech letech do doplnění všech mezer. Našim cílem je pozvat tým IRRS ke kontrolní misi v roce 2020.“

Náměstek generálního ředitele ministerstva DOH Anban Pillay sdělil, že schopnosti ministerstva k tomu, aby plně vyhovělo globálním osvědčeným postupům, byly zpochybněny tlaky spojenými s rozpočtem. „Začali jsme tento problém řešit prostřednictvím iniciativy, která by mohla sjednotit regulační povinnosti do jednoho orgánu – s možností zajistit mu dostatečné finanční prostředky,“ vysvětlil.

Mise služby IRRS agentury MAAE jsou navrženy tak, aby posílily účinnost vnitrostátní regulační infrastruktury pro radiační bezpečnost, přičemž uznává odpovědnost každého členského státu k zajištění jaderné a radiační bezpečnosti. Tyto mise se konají na základě pozvání hostitelské země.

Greg Rzentkowski, ředitel divize pro bezpečnost jaderných zařízení agentury MAAE, sdělil, že pozvání jihoafrické vlády a její přijetí první mise IRRS prokázalo, že Jihoafrická republika bere svou odpovědnost za jadernou bezpečnost vážně. „Tato mise, doposud nejrozsáhlejší v Africe, posiluje jadernou bezpečnost nejen v zemi, ale i v celosvětovém měřítku díky sdílení zkušeností a získaných poznatků,“ dodal.

Závěrečná zpráva z této mise bude předána jihoafrické vládě do tří měsíců.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..