Projekty nových jaderných elektráren, na které Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dohlíží, udrží do roku 2030 růst instalovaného výkonu světové jaderné energetiky. Růst ale bude probíhat pomalejším tempem, než se dříve předpokládalo. Agentura rovněž vyzdvihuje roli jádra v udržitelném vývoji a v dodržování mezinárodních klimatických cílů.

iaea-suggests-measures-to-improve-nuclear-security-5112014
Logo agentury MAAE (zdroj: pakistanherald.com)

Kapacita světové jaderné energetiky by měla do roku 2030 zažít nárůst ve výši 1,9 % až 56 %, což je o něco méně než v předchozí predikci, která počítala s nárůstem mezi 2,4 % a 68 %. Agentura MAAE tyto odhady zveřejnila ve své zprávě „Energie, elektřina a jaderná energetika – odhad rozvoje v období do roku 2030 (Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050)“. Nízký scénář očekává nárůst instalovaného výkonu světové jaderné energetiky z 382,9 GWe v roce 2015 na 390,2 GWe v roce 2030, zatímco vysoký scénář předpokládá, že instalovaný výkon světové jaderné energetiky v roce 2030 dosáhne 598,2 GWe.

„O velký rozdíl vysoké a nízké predikce se zasazují především nejistoty v oblastech energetických politik, obnovy licencí, odstavování současných bloků a budoucí výstavby nových bloků,“ uvedla agentura. „Predikce na období mezi lety 2030 a 2050 zahrnují ještě mnohem vyšší stupeň nejistoty.“

Agentura MAAE uvádí, že v krátkodobém horizontu bude růst jaderné energetiky ovlivněn několika faktory včetně nízkých cen zemního plynu, snižujících se nákladů na obnovitelné zdroje, nedostatku tržních signálů podporujících nízkoemisní zdroje a pomalého růstu globální ekonomiky.

Přestože nízký scénář naznačuje pouze mírný nárůst jaderných kapacit, agentura MAAE upozorňuje, že k nahrazení stárnoucích reaktorů bude nutná mnohem rozsáhlejší výstavba nových jaderných bloků, než by se mohlo zdát z predikce čistého nárůstu.

Mikhail Chudakov, zástupce generálního ředitele MAAE a šéf odboru jaderné energetiky, uvedl: „Jaderná energetika v dlouhodobém horizontu bude hrát velmi důležitou roli ve světovém energetickém mixu. S rostoucí populací i poptávkou po elektřině pomohou jaderné elektrárny zajistit spolehlivé a bezemisní energetické dodávky. Jinými slovy – jaderná energie může pomoci vyzdvihnout miliony lidí z energetické chudoby a zároveň přispívat významnou měrou v boji proti změnám klimatu.“

Asociace World Nuclear Association vyvinula vlastní vizi budoucí energetiky s názvem Harmony. Dokument je založen na dvoustupňovém plánu agentury International Energy Agency s cílem omezit nejhorší dopady klimatických změn. Také tento dokument požaduje významný nárůst jaderné energetiky. Vize Harmony volá po diverzifikovaném energetickém mixu nízkoemisních zdrojů, které budou nasazeny v takovém poměru, aby se maximalizovaly jejich výhody a minimalizovaly jejich negativní stránky. Cíl asociace World Nuclear Association je 25% podíl jaderné energetiky na globálním energetickém mixu v roce 2050. Ke splnění tohoto cíle by bylo potřeba vybudovat zhruba 1 000 GWe nových jaderných kapacit.

Cíle v oblasti klimatu a udržitelného vývoje

Agentura MAAE dále publikovala dokument s názvem Climate Change and Nuclear Power 2016 (Klimatické změny a jaderná energetika 2016). Výroční publikace obsahuje také diskuzi o možných dopadech Pařížské dohody na jadernou energii.

Šéf odboru agentury MAAE pro plánování a ekonomické studie David Shropshire uvedl: „Ke splnění cílů stanovených Pařížskou dohodou a k zajištění udržitelné a spolehlivé energetiky pro všechny bude potřeba využívat všechny bezemisní zdroje, které máme k dispozici. V zájmu splnění těchto cílů tak budeme muset rozvinout jadernou energetiku v kombinované strategii s obnovitelnými zdroji, rozvojem možností uložení energie a zvýšením energetické účinnosti.“

Třetí nedávno vydaná publikace agentury MAAE s názvem Nuclear Power and Sustainable Development (Jaderná energetika a udržitelný vývoj) naznačuje rozsah energetických výzev a potenciální roli jaderné energetiky v udržitelném rozvoji.

Energetická ekonomika z agentury MAAE Loreta Stankeviciute řekla: „V současné době je tu velká potřeba budovat povědomí o benefitech jaderné energetiky pro udržitelný rozvoj, a to zejména v oblastech zamezení dalšího znečišťování ovzduší, rozvoje technologického a lidského kapitálu a v poskytování spolehlivých i předvídatelných dodávek elektřiny. Implementace Pařížské dohody společně se snahami o udržitelný rozvoj zvyšuje hodnotu jaderných energetických programů.“

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

1 Comment

    Potřeba nárůstu instalovaného výkonu je pro ekologii velmi důležitá. Pro zlepšení mikroklimatu u jaderných elektráren by bylo vhodné vyřešit technickou úpravu chladících věží k omezení úniku odpařené vodní páry. Úprava by nemusela být finančně náročná.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..