Evropská unie má v otázce výstavby dalších dvou bloků v jaderné elektrárně Pakš rozhodnout podle očekávání během několika následujících týdnů, uvedl v minulém týdnu Attila Aszódi, vládní zmocněnec pro tento projekt. Předložení žádosti o licenci lokality pro výstavbu dvou bloků ruského designu VVER-1200 k maďarskému regulačnímu úřadu by mělo proběhnout na konci října letošního roku, řekl dne 16. září Aszódi delegátům na 41. výročním sympoziu asociace World Nuclear Association, které se konalo v Londýně.

aszodi-speaking-at-2016-wna-symposium-460-wna
Vládní zmocněnec Aszódi na výročním sympoziu asociace WNA (zdroj: World Nuclear News)

V současné době se JE Pakš skládá ze čtyř bloků s tlakovodními reaktory VVER-440, které byly do provozu uváděny mezi lety 1982 až 1987. Podle mezivládní dohody podepsané na začátku roku 2014 mají ruské společnosti a jejich mezinárodní subdodavatelé postavit v elektrárně další dva bloky s tlakovodními reaktory typu VVER-1200. Součástí dohody je také poskytnutí půjčky na projekt ve výši 10 miliard eur, která pokryje 80 % nákladů.

Do nedávné doby vyšetřovala Evropská komise ve spojení s projektem JE Pakš II celkem dvě oblasti: konzistentnost s evropskými směrnicemi pro zadávání veřejných zakázek a zda financování projektu nemá rysy státní podpory.

Aszódi řekl: „Doufáme, že povolení od Evropské komise obdržíme během několika následujících týdnů. Kladné rozhodnutí Evropské komise je velmi důležité k tomu, abychom mohli zahájit plný rozsah inženýrských prací. Zároveň s vyjednáváním s EU jsme během posledních dvou let tvrdě pracovali na získávání nejrůznějších licencí a na nejrůznějších konstrukčních aktivitách. Nedávno jsme dokončili práce na dokumentech pro environmentální licenci a nyní doufáme, že nám bude schválena rovněž během několika následujících týdnů. Průzkum lokality je již dokončen a nyní k němu zpracováváme dokumentaci. Žádost o licenci pro lokalitu bychom chtěli podat na konci příštího měsíce, přičemž obdržet bychom tuto licenci mohli na jaře roku 2017.“

Jakmile projekt získá environmentální licenci a licenci pro lokalitu, může začít příprava stavební licence, uvedl. Samotné stavební práce by měly začít už v roce 2018. Kdy přesně závisí podle Aszódiho na tom, jaké podmínky bude mít Evropská komise ke schválení projektu. Práce na licencích pro projekt povolila Evropská komise už dříve, podotknul.

Pozitivní signály

Před dvěma týdny pořádala Evropská komise s maďarskou vládou v Budapešti setkání ministrů, během kterého se diskutovalo o energetických politikách spojených s jihovýchodním evropským trhem se zemním plynem. Během své účasti Maroš Ševčovic, viceprezident Evropské komise, reportérům uvedl, že schválení dohody na výstavbu jaderné elektrárny Pakš II je blízko dokončení.

„Zadávání veřejných zakázek a poskytování státní podpory jsou poslední dvě oblasti, které zůstaly v řešení,“ poznamenal,“ zatímco ostatní už byly úspěšně uzavřeny.“

Agentura Euratom Supply Agency v dubnu loňského roku schválila dohodu mezi Ruskem a Maďarskem na dodávkách jaderného paliva pro budoucí nové bloky elektrárny. Následně v září téhož roku obdrželo Maďarsko potvrzení od Evropské komise, že projekt splňuje smlouvu s Euroatomem. Schválení se vztahuje na 41. článek smlouvy s Eutoratomem – Požadavky na komunikaci s Evropskou komisí ohledně investičních projektů pro osoby a podniky zahajující určité průmyslové aktivity.

Maďarsko dlouhodobě prohlašuje, že rusko-maďarská mezivládní dohoda – podepsaná v lednu roku 2014 – a následná dohoda o výstavbě, inženýrských pracích a zadávání zakázek – podepsaná v prosinci téhož roku – jsou obě v souladu s regulačními pravidly Evropské unie.

Dlouhý proces

Poprvé Maďarsko Evropskou komisi o projektu jaderné elektrárny Pakš II informovalo na konci roku 2013. Na otázku proč schvalovací proces probíhá tak dlouho Aszódi minulý týden odpověděl: „První věcí, kterou je nutné vzít v úvahu, je to, že máme rozsáhlý systém kontraktů, včetně mezivládních dohod o projektu a jeho financování. O všem byla Evropská komise samozřejmě informována ještě před podepsáním.“

Dále pak dodal: „Na základě těchto dokumentů jsme vyvinuli implementační dohody: EPC kontrakt, kontrakt na dodávky jaderného paliva a kontrakt na podporu provozu a údržby. Evropská komise byla opět o všech těchto dohodách ještě před jejich podepsáním informována. Následně jsme s Evropskou komisí zahájili dialog, abychom zjistili, jaký postoj k celému projektu má Brusel. S Agenturou Euratom Supply Agency jsme následně museli vyjednat podmínky dohody o dodávkách jaderného paliva a museli jsme získat potvrzení, že projekt je v souladu s článkem 41 dohody s Euroatomem. Na těchto příkladech je vidět, kolika jednotlivými kroky jsme museli projít.“

„Kromě těchto oficiálních jednání začala Evropská komise s vyšetřováním tří oblastí souvisejících s projektem. Jedno se týkalo projektových zákonů a bylo vedeno organizací DG-Environment, druhé se týkalo zadávání veřejný zakázek a poslední vyšetřovalo možnou státní podporu. Všechny tyto kroky vyžadovaly mnoho jednání a schůzek, a to je hlavní důvod, proč celý proces zabral tak dlouhou dobu.“

Udržování jaderného podílu

Jaderná elektrárna Pakš II umožní Maďarsku udržet si podíl jaderné energetiky na energetickém mixu země na hodnotě 40 %. Současné čtyři bloky JE Pakš pokrývají 36 % maďarské poptávky po elektřině, avšak jedná se o stárnoucí bloky VVER-440 s původním projektovou životností 30 let. První dva bloky elektrárny již obdržely licenci pro prodloužení provozu o dalších dvacet let, společnost Paks Nuclear Power Plant Ltd v současné době pracuje na žádostech o licenci na prodloužení provozu také pro třetí a čtvrtý blok elektrárny. Díky programu na prodloužení provozu elektrárny tak současné bloky budou postupně odstavovány až mezi lety 2032 a 2037.

Aszódi uvedl: „Maďarsko je malá země s pouhými deseti milióny obyvatel a cílem projektu JE Pakš II je pouze zajistit stejnou produkci jaderné energetiky ve chvíli, kdy budou současné bloky jaderné elektrárny Pakš odstaveny. To je hlavním důvodem, proč jsme začaly s projektem JE Pakš II v dostatečném časovém předstihu, abychom měli nějaké rezervy v plánování programu výstavby. Jestliže budou nové bloky dokončeny v letech 2025 a 2026, v lokalitě budeme mít provozováno 6 jaderných bloků po dobu zhruba šesti let. V roce 2032 budeme muset odstavit první z původní čtveřice bloků, o pět let později budou mimo provoz všechny čtyři bloky jaderné elektrárny Pakš I. Na konci 30. let tak budeme mít v podstatě stejný podíl jaderné energetiky na energetickém mixu země, jako máme nyní. Poptávka po elektřině v Maďarsku roste ročně zhruba o 1 %.“

Maďarsko je zcela v souladu s cílem iniciativy Harmony initiative asociace World Nuclear Association na zvýšení instalovaného výkonu jaderné energetiky o 1 000 GWe do roku 2050, neboť „udržíme, respektive lehce navýšíme, naši jadernou instalaci s dvěma novými 1 200MWe bloky, které vyrostou v lokalitě současné JE Pakš,“ řekl Aszódi.

Ziskovost projektu

Aby byl projekt sám o sobě ziskový, bude muset jaderná elektrárna Pakš II prodávat elektřinu za více než 55 euro za MWh, řekl. „Naše rozsáhlé analýzy ukazují, že náklady na výrobu 1 MWh elektřiny v nových blocích (do čehož jsou započítány i náklady na výstavbu, palivo atd.) budou dosahovat kolem 55 euro za MWh. V roce 2025 se očekává, že velkoobchodní cena za 1 MWh elektřiny bude mezi 60 až 65 euro za MWh, což ukazuje, že elektrárna by měla být výdělečná už od prvního roku provozu.“

Imre Mártha, bývalý generální ředitel maďarského provozovatele přenosové soustavy MVM, místním médiím nedávno řekl, že Maďarsko by mělo počkat s připojením bloků JE Pakš II k síti až do doby, kdy budou odstaveny starší bloky JE Pakš I. Jako důvod uvedl, že paralelní provoz nových a starých bloků zbytečně vytvoří dodatečné náklady.

Aszódi na to reagoval, že s tímto názorem absolutně nesouhlasí. „Všechny projekty velkých elektráren jsou velmi komplexní, což u jaderných zdrojů platí dvojnásob. Všichni jsme viděli, jak dlouho trvaly jenom diskuze s Evropskou komisí,“ řekl. „Nevidím absolutně žádný problém mít v JE Pakš v provozu najednou šest jaderných bloků po několik let. Je důležité poznamenat, že Maďarsko v současné době pokrývá 30 % svých energetických potřeb importem a navíc budeme muset do roku 2030 odstavit polovinu našich konvenčních elektráren. Během následujících patnácti let tak budeme potřebovat nejméně 7 000 MWe nových energetických kapacit, přičemž nové bloky JE Pakš z toho budou zaujímat pouze 2 400 MWe. Takže naopak během následujících patnácti let budeme potřebovat více zdrojů,“ zdůraznil.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..