Skupina ČEZ požádala dne 29. července Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o prodloužení platnosti stávajícího povolení pro provoz druhého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Platnost tohoto povolení končí k poslednímu dni letošního roku. Skupina ČEZ žádá o prodloužení jeho platnosti do poloviny roku 2017, a to kvůli posunu zahájení letošní odstávky druhého výrobního bloku na 16. září. O této skutečnosti informoval ČTK dne 29. července tiskový mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Předsedkyně SÚJB Dana Drábová uvedla, že pokud nebude třeba doplnění žádosti, povolení by mohlo být vydáno do 30 dnů.

01-dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany (zdroj: cez.cz)

Termín zahájení letošní odstávky druhého jaderného bloku byl změněn kvůli nutným rentgenovým kontrolám svarů. Mluvčí prohlásil: „V průběhu odstávky musí být provedena řada speciálních kontrol a zkoušek, jejichž výsledky musí být zapracovány do dokumentace, která je podkladem k žádosti na další dlouhodobý provoz.“ Dále uvedl, že prodloužením platnosti nynějšího povolení bude vytvořen dostatečný časový prostor ke zpracování těchto výsledků. Skupina ČEZ proto žádá o prodloužení platnosti do 10. července 2017, konečně rozhodnutí bude však na posouzení SÚJB.

Předsedkyně Drábová sdělila ve stejný den pro ČTK: „Žádost posoudíme, pokud tam nebude nějaká překážka, tak nemáme důvod nepostupovat stejně jako v případě prvního bloku.“ Dále uvedla, že povolení by mohlo být vydáno ve správní lhůtě 30 dnů – jestliže nebude třeba vyžádat si nějaké další doplnění.

Roman Havlín, ředitel útvaru Bezpečnost Divize výroba, řekl k situaci toto: „Současně s touto žádostí jsme dnes předložili dokumentaci, dokladující bezpečný stav zařízení pro provoz druhého bloku po dobu prodloužení platnosti stávajícího povolení. Jedná se zejména o průkazy k plnění souvisejících požadavků plynoucích z Atomového zákona a jeho prováděcích předpisů.“

Experty mimo dokončení kontrol dokumentace svarů čeká řada náročných kontrol zařízení a systémů. Jedná se například o posuzování stavu tlakové nádoby reaktoru a všech dalších hlavních komponent jaderné elektrárny. Na vyhodnocování výsledků pracuje řada specializovaných institucí i výzkumných ústavů, jejich zpracování je časově velmi náročné.

Dále budou provedeny například zkoušky těsnosti hermetických prostor bloku, které se provádějí vždy po osmi letech, kontroly parogenerátorů, hlavních cirkulačních čerpadel, části potrubí a měřicích i bezpečnostních systémů. Rovněž budou dokončeny investiční akce, které souvisejí s modernizací zaměřenou na další dlouhodobý provoz elektrárny. Výsledky všech těchto činností budou součástí rozsáhlé aktualizované dokumentace, jež čítá kolem 5 000 stran a je součástí žádosti o povolení dalšího provozu druhého bloku JE Dukovany.

Společnost ČEZ podala žádost o nové povolení provozu pro první blok dukovanské elektrárny 24. září loňského roku. V prosinci však sama požádala o přerušení řízení kvůli rozšířeným kontrolám zařízení. Reaktor prvního bloku byl odstaven na 167 dní, štěpná reakce v něm byla obnovena dne 11. února. Energetici museli v celém bloku kompletně zkontrolovat svary, neboť jejich dokumentace nebyla v pořádku a obsahovala nekvalitní rentgenové snímky. Žádost o pokračování řízení k nové licenci pro první výrobní blok předala skupina ČEZ k SÚJB dne 26. února. Povolení bylo Státním úřadem vydáno 30. března.

Jaderná elektrárna Dukovany obsahuje celkem čtyři jaderné bloky. Povolení pro jejich provoz dostávala skupina ČEZ vždy na desetileté období. O další povolení u zbývajících dvou bloků má společnost požádat SÚJB v roce 2017.

Zdroj: ČTK

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..