Skupina ČEZ požádala dne 20. července ministerstvo životního prostředí (MŽP) o posouzení vlivů případné stavby nových jaderných bloků v areálu JE Dukovany na životní prostředí. Společnost předala ministerstvu dokumenty, které jsou potřebné pro spuštění procesu EIA. Tímto krokem začala naplňovat Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky pro dlouhodobé zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Tuto informaci oznámil ČTK v tiskové zprávě Jiří Bezděk, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany.

Dukovany plant - 460 (CEZ)
JE Dukovany (zdroj: ČEZ)

Mluvčí Bezděk uvedl: „ČEZ je připraven dodat MŽP veškeré informace, které bude pro vyhodnocení vlivu případné výstavby dvou nových bloků v Dukovanech potřebovat. Na základě zkušeností lze očekávat, že dokončení procesu EIA může trvat i několik let.“

Ministerstvo životního prostředí převzalo dokumentaci EIA. Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková sdělila ČTK: „Jako první vyhodnotí, zda dokumentace obsahuje všechny formální náležitosti k zahájení procesu EIA, který bude probíhat i mezistátně.“

Proces EIA má za účel zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Mluvčí uvedl: „Proces EIA probíhá v zákonem definovaných případech, a to vždy dříve, než jsou získána všechna potřebná povolení a než se započne s vlastní realizací záměrů.“ Dále konstatoval, že evropská energetika prochází obdobím změn a nejistot a skupina ČEZ chce být připravena na všechny varianty budoucího vývoje.

Aktualizovaná státní energetická koncepce byla vládou schválena v květnu loňského roku. Navazuje na ni Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, jenž byl schválen na počátku června roku 2015. Oba dokumenty počítají s jadernou energetikou jako s významným zdrojem elektrické energie, který má zajistit energetickou soběstačnost Česka a také spolehlivé dodávky koncovým odběratelům. Energetický mix dále doplňují obnovitelné zdroje a klasické elektrárny.

Současné čtyři výrobní bloky v dukovanské elektrárně jsou v dobrém technickém stavu, proto lze předpokládat, že budou bezpečně a spolehlivě provozovány minimálně do roku 2035. Následně by byly bloky postupně trvale odstaveny. Projekt jednoho až dvou nových bloků v této lokalitě primárně nahradí stávající bloky.

Výstavba bude výrazně přínosná při zachování i tvorbě nových pracovních míst a sociálním životě v celém regionu. Podání žádosti o EIA odůvodnil Pavel Cyrani, ředitel divize Obchod a člen představenstva, takto: „Jadernou energii stále pokládáme v podmínkách ČR za jedno z nejlepších možných řešení z hlediska ekonomiky i ekologie. EIA je jedním z kroků při shromažďování podkladů pro následná rozhodnutí o výstavbě samotné. Fakticky tím naplňujeme úkoly z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky, který schválila vláda ČR. Evropská energetika prochází obdobím změn a nejistot, musíme být připraveni na všechny varianty budoucího vývoje.“

Mluvčí Bezděk rovněž sdělil, že v souladu s procesem EIA budou postupně zveřejňovány další informace o přípravě výstavby nových bloků v JE Dukovany na webových stránkách skupiny ČEZ. Všechny informace tak budou přístupné široké veřejnosti i k následné diskuzi.

Zdroj: ČTK

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..