Zachování současných jaderných kapacit a příprava na výstavbu velkého množství nových jaderných reaktorů v dalším desetiletí je pro Spojené státy americké strategickou nutností, oznámil energetický institut Nuclear Energy Institute americkému ministerstvu energetiky.

NEI
Logo institutu NEI (zdroj www.naseo.org)

Institut NEI volá po reformách energetických trhů a po systematických a dlouhodobých snahách na vytvoření podmínek nezbytných pro nasazení pokročilých reaktorových technologií. Institut své připomínky vydal ke zprávě ministerstva energetiky hodnotící energetický trh s názvem Quadrennial Energy Review (QER). „Udržování a rozšiřování jaderného sektoru je nezbytné pro pokrytí základních energetických potřeb při udržení stabilních cen elektřiny a při dodržování plánů na redukci emisí oxidů uhlíku a dalších škodlivých látek,“ uvedl institut NEI.

Proces QER byl ustanoven prezidentským memorandem v roce 2014. Jeho cílem je zapojit federální agentury a vnější zúčastněné strany do tvoření energetických politik. Zpráva překládá cíle energetických politik do souboru opatření založených na analytických měřítcích pro navrhované investiční akce v horizontu čtyř let. První zpráva QER byla vydána v roce 2015. Věnovala se americké infrastruktuře pro přenos energetických zdrojů, skladování, distribuci, včetně plynovodů, ropovodů, energetických sítí a transportních uzlů. Druhá zpráva QER se bude zaměřovat na samotný energetický systém, přičemž cílem zprávy bude vydání souboru opatření a doporučení, která mají pomoci při modernizaci sítě a udržení pokračující spolehlivosti, bezpečnosti, stability a dostupnosti v období do roku 2040. Kromě zmíněného se zpráva zabývá také environmentálními aspekty energetiky. Zpráva by měla být vydána později v tomto roce.

V připomínkovém dokumentu čítajícím 58 stran institut NEI doporučil, aby zpráva QER začala s tím, že rozvine soupis problémů a výzev, kterým americký energetický sektor bude muset v blízké době čelit. Mezi takovými výzvami jsou podle NEI například: hrozba ztráty energetické a palivové diverzity, která je zásadní pro jakýkoliv robustní energetický systém; zvyšující se závislost energetiky na zemním plynu, čímž jsou zákazníci vystavováni cenové nestabilitě a snížené spolehlivosti; neschopnost trhu poskytnout signály nezbytné ke stimulaci investic do nových energetických zdrojů; zásadní změny v energetickém sektoru, které se odehrály v posledních několika desetiletích; a stárnoucí energetické zdroje, které nejsou adekvátně nahrazovány.

Institut ve svých připomínkách věnoval velkou pozornost negativním aspektům uzavírání existujících jaderných elektráren. V posledních několika letech bylo trvale odstaveno, nebo oznámeno trvalé odstavení čtrnácti jaderných bloků. Negativní efekt ztráty těchto jaderných kapacit je již nyní pociťován v oblastech, jako je palivová a technologická diverzita, vyšší ceny elektřiny a vyšší emise energetického sektoru. Ztrátu palivové a technologické diverzity a stále se zvyšující závislost na zemním plynu popsall institut jako velmi znepokojující trend.

Bezemisní výkon odstavených jaderných zdrojů je obyčejně nahrazován plynovými elektrárnami, které emise vypouštějí, při odstavení jaderných bloků se tak emise energetického sektoru výrazně zvyšují. Obnovitelné zdroje energie nedokážou jadernou energetiku nahradit v oblastech výkonu, a kvůli jejich přerušovaným dodávkám i ve spolehlivosti a stabilitě. Úřad NEI uvedl, že elektřina z jaderných zdrojů by měla být kvůli unikátním atributům pro rozvodnou síť viděna jako prémiový produkt.

Institut NEI pak zdůraznil, že hlavními důvody nedávných předčasně ukončených provozů jaderných bloků jsou převážně krátkodobé neudržitelné ceny elektřiny, nikoliv dlouhodobé aspekty, jež jsou základem energetického trhu. „Současné tržní podmínky nutí energetické společnosti dělat rozhodnutí, kterých budeme velmi litovat ještě v následujících dvaceti nebo třiceti letech,“ upozornil institut.

Akční plán

Energetický institut NEI navrhl několik možností, prostřednictvím kterých by mohli federální a státní zákonodárci zachovat existující flotilu jaderných zdrojů. Patří mezi ně: minimalizování dopadů dotací na energetický trh spravedlivou podporou všech bezemisních zdrojů; řádně oceňovat elektřinu z jaderných zdrojů pro její unikátní aspekty pro energetickou síť (stabilní dodávky velkého množství elektřiny bez velkých nepředvídatelných výkyvů); a zvážení přijetí celostátních standardů pro čisté energetické zdroje. Existující jaderné elektrárny, u kterých by měl provozovatel zájem o druhé prodloužení provozní licence, by mohly být podpořeny prostřednictvím finančních pobídek a předvídatelnými více účinnými regulačními metodami, podotkl institut NEI.

USA by měly podle institutu NEI čerpat zkušenosti z výstavby nových bloků v jaderných elektrárnách Vogtle v Georgii a Summer v Jižní Karolíně. „Na těchto projektech bude plně otestován licenční proces a díky nabytým zkušenostem budeme v budoucnu schopni nová jaderná zařízení uvádět do provozu rychleji zkrácením doby výstavby,“ dodal institut.

Vláda by měla dělat více pro podporu nových jaderných technologií, upozornil institut. Současný program podpory licencování s názvem Licensing Technical Support program, ve kterém vláda uhradí 50 % nákladů na proces certifikace designu regulačním úřadem NRC, není dostatečně účinný a vláda by tak měla přijmout další podpůrné kroky, aby v dohledné době prošly tímto procesem alespoň dvě pokročilé reaktorové technologie.

Pokročilé reaktory, které nejsou založeny na lehkovodním chlazení a moderování, by mohly být v USA komerčně nasazeny v 30. letech, avšak pouze v případě, že vláda a jaderný průmyslu budou patřičně spolupracovat na rozličných problémech včetně financování. Podle institutu NEI by byla ideální situace, kdyby do roku 2025 byly postaveny demonstrační reaktory alespoň dvou různých pokročilých designů s tím, že komerční výstavba by u nich mohla začít v roce 2030. „Vzhledem k finanční náročnosti společně s nutností regulačních změn pro pokročilé reaktorové technologie musí vláda společně s jaderným průmyslem okamžitě začít pracovat na nové masivní platformě pro financování rozvoje pokročilých technologií,“ dodal institut.

Zdroj: World Nuclear News

 

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..