Komise, která přezkoumává financování německého odklonu od jaderné energetiky, doporučila místní vládě, aby majitelé reaktorů zaplatili na státem vlastněný účet určený na likvidaci vyřazených jaderných reaktorů a na nakládání s radioaktivním odpadem částku v celkové výši 23,3 miliardy euro.Krümmel

Krummel NPP - 460 (Vattenfall)
JE Krummel byla mezi odstavenými bloky v roce 2011 (zdroj: World Nuclear News)

V reakci na nehodu japonské jaderné elektrárny Fukušima Dajiči z března roku 2011 německá vláda v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou rozhodla o okamžitém odebrání provozní licence osmi německým jaderným elektrárnám. Všechny ostatní jaderné reaktory pak v rámci tohoto rozhodnutí budou odstaveny do roku 2022.

V říjnu roku 2015 německá vláda založila nezávislou komisi Kommission zur Überprüfung des Kernenergieausstiegs (KFK). Hlavním úkolem této komise je vytvořit řadu doporučení tak, aby bylo řádně zajištěno financování likvidace německých jaderných reaktorů a následné nakládání s radioaktivním odpadem. Komise má rovněž za úkol zajistit, aby zapojené společnosti mohly dlouhodobě naplňovat svoje závazky v oblasti konečné části životního cyklu jaderných elektráren.

Dne 27. dubna letošního roku předložila komise své doporučení Ministerstvu ekonomiky a energetiky.

Komise KFK navrhuje, aby „úkoly spojené se skladováním a konečným uložením radioaktivních odpadů, stejně jako řízení k tomu potřebných fondů, byly přesunuty státu, a to hlavně z hlediska bezpečnosti. Zbývající úkoly, mezi které patří demontáž a likvidace vyřazených jaderných elektráren a příprava radioaktivního odpadu k uložení, mají zůstat pod taktovkou společností, které zároveň budou všechny činnosti financovat.“

Komise uvedla, že zapojené společnosti – EnBW, EOn, RWE a Vattenfall  – by měly státu zaplatit 4,7 miliardy dolarů k zajištění financování dočasného úložiště radioaktivních odpadů, výrobu úložných kontejnerů a transport jaderných odpadů do trvalého úložiště. Společnosti budou plně zodpovědné za plnění všech těchto úkolů.

Dále komise navrhla, aby jaderné společnosti státu zaplatily 12,4 miliardy euro na financování výběru lokality, výstavby a provozu trvalého úložiště jaderných odpadů.

Zapojené společnosti by pak měly ještě státu uhradit “rizikovou přirážku“ ve výši zhruba 35 %, která by měla zaplnit mezeru mezi odhadovanými a skutečnými náklady na výše zmíněné projekty, uvedla komise KFK. Celková suma, kterou společnosti budou muset za vyřazené jaderné elektrárny zaplatit tak má dosahovat 23,3 miliard euro. Splácení této sumy by mohlo být uskutečňováno po jednotlivých fázích v průběhu několika dalších let.

Komise KFK dále doporučila, aby vyřazené jaderné reaktory byly demontovány co nejdříve namísto jejich zakonzervování na několik let, než jejich radioaktivita přirozeně poklesne. Po vládě pak komise požaduje, aby schvalovací proces pro povolování likvidací vyřazených jaderných elektráren urychlila a zefektivnila.

Při prezentaci svých návrhů komise uvedla: „Navrhovaná kombinace doporučení týkajících se bezpečnosti a finančních závazků tvoří základ pro nový konsensus kolem likvidace jaderných elektráren v Německu. Jako hlavní kritérium byla brána bezpečnost pro veřejnost. Návrh reprezentuje příležitost ukončit debaty ohledně využívání jaderné energetiky v Německu.“

Německé Ministerstvo ekonomiky a energetiky nyní návrhy komise KFK prozkoumá a s ostatními ministerstvy prokonzultuje nutné kroky k implementaci těchto doporučení.

Reakce průmyslu

„Uvítali jsme otevřený a konstruktivní dialog ohledně odklonu německé energetiky od jádra mezi jadernou komisí a společnostmi zapojenými do komerčního využívání jaderné energie při výrobě elektřiny,“ uvedl senior viceprezident společnosti Vattenfall Stefan Dohler.

„Návrhy komise KFK se zdají být pro všechny zúčastněné společnosti v principu proveditelnou možností jak zorganizovat a financovat odklon od jaderné energetiky v Německu,“ řekl Dohler.

Dále pak dodal, že takzvaná riziková přirážka je ale v nepoměru k ekonomické síle dotčených společností.

„Nyní budeme návrhy komise analyzovat s cílem nalezení společného řešení s německou vládou pro dosud otevřené otázky,“ uvedl Dohled. „Za proces vyřazení jaderných elektráren jsme připravení převzít zodpovědnost, avšak navrhovaná finanční řešení nemohou být v rozporu s daným obchodním a právním rámcem.“

Ve společném prohlášení čtyři zapojené společnosti uvedly, že během dialogu s komisí KFK byly původně ochotny akceptovat rizikovou přirážku s cílem dosáhnutí shody. Společnosti ale upozornily na to, že obrovská riziková přirážka je příliš velkou zátěží pro jejich finanční schopnosti. Firmy tedy nakonec oznámily, že návrhy komise tak, jak nyní jsou, nemohou přijmout, a to hlavně kvůli jejich odpovědnosti k zaměstnancům, zákazníkům a akcionářům.

Společnosti již zavedly nezbytná opatření pro odklonění Německa od jaderné energetiky. Tato opatření přinesou finance v celkovém objemu 40 miliard euro. Vláda i komise KFK schválily dostatečné a adekvátní zastoupení těchto opatření v rozvahách jednotlivých společností.

Společnosti uvedly, že před provedením závěrečného posudku nyní provedou hloubkovou analýzu návrhů komise KFK. Všechny firmy mají podle svých slov zájem dosáhnout společného řešení situace a jsou tak připraveny přidat své návrhy do další politické debaty kolem odklonu Německa od jaderné energetiky.

Zdroj: World Nuclear News

 

 

O autorovi

admin

1 Comment

    Německý odklon od jaderné energetiky se dotýká i propojenosti elektrické sítě se zeměmi EU. Některé náklady tím vzniklé by měly být do opatření zahrnuty.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..