Zatímco jsou v Jaderné elektrárně Dukovany neplánovaně odstaveny dva výrobní bloky kvůli kontrole svárů potrubí, pojďme si připomenout některé základní údaje o tomto dukovanském komplexu:

080107_cviceni_elektrarna_dukovany_denik-605
JE Dukovany (zdroj: denik.cz)

– Jedná se o první jadernou elektrárnu na území České republiky, její výstavba byla zahájena v roce 1987. Čtyři její bloky byly postupně uváděny do provozu v období mezi lety 1985 a 1987. JE Dukovany nebyla první atomovou elektrárnou v Československu. Od začátku 70. let byla v provozu jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích u Trnavy na Slovensku. Postupně tam vyrostly prakticky tři různé elektrárny.

– Zároveň s elektrárnou byly vybudovány i vodní nádrže na řece Jihlavě, a to Dalešice a Mohelno. Obě slouží zejména jako zdroj chladící vody pro dukovanskou elektrárnu, nicméně funguje na nich také přečerpávací a průtočná vodní elektrárna.

– Do JE Dukovany byly instalovány čtyři tlakovodní reaktory VVER 440/213, každý o výkonu 440 MW, což znamená, že celkový instalovaný výkon elektrárny činil 1 760 MW. Následně po modernizaci, která proběhla v letech 2005-2012, byl výkon každého z reaktorů navýšen na 500 MW. Celkový výkon JE Dukovany tak v současné době činí přibližně 2 000 MW. Jedná se o téměř stejný výkon jako má JE Temelín, kterou tvoří dva výrobní bloky. Instalovaný výkon největší hnědouhelné elektrárny nacházející se v Prunéřově je pro porovnání 1 050 MW.

– Jaderná elektrárny Dukovany je největším zdrojem elektrické energie (co do objemu ročně dodané elektřiny). Její roční výroba se dlouhodobě pohybuje kolem 15 miliard kWh. V loňském roce to bylo 15,371 miliardy kWh. Během rekordního roku 2013 byla celková výroba 15,689 miliardy kWh. Pro porovnání – JE Temelín vyrobila vloni 14,953 miliardy kWh.

– V areálu elektrárny se nachází mimo čtyř výrobních bloků také úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů a sklad použitého jaderného paliva. Plánuje se zde také vybudování jednoho nového bloku. Stavba tohoto bloku je součástí Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, jenž byl v letošním červnu schválen vládou. Společnost ČEZ očekává, že by výstavba mohla být zahájena v roce 2025.

– V letošním roce je hlavním cílem elektrárny získání souhlasu s prodloužením životnosti prvního výrobního bloku o další dekádu. O souhlas bude skupina ČEZ žádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Předsedkyně SÚJB Dana Drábova již dala najevo, že vyhovění žádosti je velmi reálné. Povolení, které je udělováno na deset let, vyprší v dohledně době JE Dukovany i pro ostatní bloky. Licence společnosti ČEZ pro provoz druhého bloku vyprší koncem roku 2016, zbývajícím dvěma blokům pak končí dne 31. prosince 2017.

– Několikrát do roka proběhnou v elektrárně plánované i neplánované odstávky. Na přelomu února a března letošního roku byl odstaven na 20 dní třetí blok, a to kvůli výměně pětiny paliva. V dubnu proběhla výměna paliva ve druhém výrobním bloku, zde se odstávka protáhla kvůli technickým problémům na 34 dní. Během června byl na šest dní neplánovaně odstaven čtvrtý blok – důvodem byla netěsnost potrubí, kterým proudí neradioaktivní voda do parogenerátoru. Na konci srpna byla zahájena plánovaná odstávka prvního bloku, která potrvá celkem dva měsíce.

Zdroj: ČTK

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..