Cena jaderné energie je srovnatelná s jinými silovými zdroji elektrické energie, avšak nové jaderné elektrárny mohou vyrábět více elektřiny a levněji po celou dobu jejich životnosti, pokud jsou finanční náklady spojené s jejich provozem udrženy nízko. K takovému závěru došla nedávno provedená studie agentur OECD Nuclear Energy Agency (NEA) a International Energy Agency (IEA).

building
Sídlo agentury OECD Nuclear Energy Agency (zdroj: http://www.oecd-nea.org)

Předpokládané náklady na výrobu elektřiny: verze pro rok 2015 je již osmá verze společné studie agentur NEA a IEA srovnávající cenu elektrické energie za celou životnost široké škály zdrojů elektrické energie. Letošní verze se zaměřuje na předpokládané náklady elektrických zdrojů, které se nyní začínají budovat a které by do provozu měly vstoupit někdy kolem roku 2020. Studie byla poprvé vydána v roce 1981, přičemž předposlední edice vyšla v roce 2010.

Výhledová studie vypočítává srovnávací ceny elektrické energie s využitím diskontních sazeb o velikosti 3 %, 7 % a 10 %. K výpočtu ceny elektrické energie studie využívá kombinaci výrobních faktorů, specifikací jednotlivých zemí a předpokládaných technologických specifikací, na kterých se dohodla skupina odborníků. Studie je založena na datech ze 181 elektráren nacházejících se v 22 zemích, mezi nimiž jsou i tři státy, které nejsou členem agentury OECD – Brazílie, Čína, Jihoafrická republika. Mezi sledovanými elektrárnami jsou elektrárny plynové, uhelné, jaderné, fotovoltaické, větrné, vodní, geotermální, elektrárny spalující biomasu a paroplynové elektrárny. Podle studie došlo k výraznému přesunu výroby elektrické energie směrem k obnovitelným zdrojům. Podle autorů tento fakt indikuje zvýšený zájem o bezemisní technologie výroby elektrické energie především ze stran zúčastněných vlád.

V oblasti generace základního výkonu, do které spadají paroplynové, uhelné a jaderné elektrárny, studie zjistila, že jaderné elektrárny jsou nejlevnější možnou variantou ve všech zemích při 3% diskontní sazbě. Na druhou stranu jsou jaderné elektrárny kapitálově velmi náročné, mnohem více než paroplynové nebo uhelné elektrárny. Tento fakt se odráží v cenách jaderné energie při diskontních sazbách 7 % a 10 %. Kapitálové náklady jaderné energetiky se v členských zemích agentury OECD pohybovaly od 2021 dolarů za kWe kapacity v Jižní Koreji po 6125 dolarů za kWe kapacity v Maďarsku. Srovnávací ceny elektrické energie se z jaderné energetiky při 3% diskontní sazbě pohybovaly od 29 dolarů za MWh v Jižní Koreji po 64 dolarů za MWh ve Velké Británii. Při 7% diskontní sazbě se ceny elektřiny z jádra pohybovaly mezi 40-101 dolary za MWh a při 10 % diskontní sazbě od 51-136 dolarů za MWh.

Zjištěná data rovněž naznačují, že zvyšování nákladů na pokrytí základního výkonu, které bylo uvedeno ve studii z roku 2010 se zastavilo. Tento fakt je zvláště významný pro jadernou energetiku, kterou podkopávají mýty, že ceny elektřiny z těchto zdrojů se i nadále globálně zvyšují, uzavírá zpráva.

Rozvoj jaderné energetiky

Zpráva se také zaměřila na náklady a perspektivu nasazení malých modulárních reaktorů (SMR) a reaktorů čtvrté generace (včetně vysokoteplotních reaktorů a reaktorů na bázi rychlých neutronů). Tyto reaktory by se mohly začít v praxi objevovat už během následujících patnácti let. Přestože studie zjistila, že cena za MWe instalovaného výkonu bude u SMR pravděpodobně o 50-100 % dražší než u velkých reaktorů třetí generace, konečnou cenu by mohla snížit sériová výroba velkého množství reaktorů SMR stejného typu, navíc by se na celkových nákladech za instalovanou MWe mohly pozitivně podepsat nižší celkové investiční náklady a kratší doba výstavby. „Očekává se, že malé modulární reaktory budou mít v budoucnu přinejmenším stejně důležitou roli jako ty velké, ale pouze za podmínky, že se podaří realizovat všechny potenciální konkurenční výhody,“ poznamenává zpráva.

Co se týče reaktorů čtvrté generace, zpráva poukazuje na prototypy sodíkem chlazených rychlých reaktorů a na čínský prototyp vysokoteplotního reaktoru. Podle studie by nová generace reaktorů měla být v oblasti ceny za vyrobenou elektřinu přinejmenším konkurenceschopná reaktorům třetí generace. Další výhody reaktorů čtvrté generace nad těmi současnými v oblastech jako nakládání s jadernými odpady, využití jaderného paliva, nebo vysoká tepelná účinnost nabízejí další potenciální ekonomické výhody oproti třetí generaci jaderných reaktorů.

Dalším bodem, který by měl být podle studie řádně zohledněn v energetických koncepcích je prodlužování provozu současných jaderných elektráren. Velké množství provozovaných jaderných elektráren se blíží ke konci své původně plánované třicetileté nebo čtyřicetileté provozní životnosti. Pro další prodloužení provozu těchto elektráren tak budou zásadní významné kapitálové investice v podobě rozsáhlých modernizací.

Žádné jednoduché řešení

Zpráva uvádí, že srovnávací ceny elektrické energie obnovitelných zdrojů (a to především fotovoltaických) za posledních pět let významně poklesly. Tyto zdroje tak nyní mohou vyrábět elektrickou energii za stejné nebo dokonce nižší ceny než nové fosilní elektrárny.

Nicméně hlavní faktory ovlivňující cenu různých technologií se na jednotlivých trzích liší. Autoři zprávy tak vyzývají k opatrnosti při interpretaci této studie. „V současné době neexistuje žádná technologie výroby elektrické energie, která by mohla být považována za nejlevnější za všech okolností. Jak tento dokument zdůrazňuje: náklady na jednotlivé systémy, struktura trhů, politika životního prostředí a využívání dotací i nadále hrají velmi důležitou roli při určování konečných srovnávacích nákladů jakékoliv dané investice,“ uzavírá zpráva.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..