Konečná verze energetického plánu Clean Power Plan americké agentury Environmental Protection Agency (EPA), která reguluje emise skleníkových plynů z elektráren, uznává hodnotu snižování emisí uhlíku nových jaderných elektráren. Také navyšování výkonu stávajících jaderných bloků se bude započítávat do plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů stanovených v novém plánu.

sources of emission free electricity
Jádro dosahuje téměř dvoutřetinového podílu na amerických bezemisních zdrojích (zdroj: www.nei.org)

V komentáři k uznávání bezemisních hodnot jaderných elektráren prezident a generální ředitel jaderného energetického institutu Nuclear Energy Institute (NEI) Marvin Fertel poznamenal, že konečná podoba zákona Clean Power Plan vydaného agenturou EPA v minulém týdnu vyžaduje vyšší snížení emisí oxidů uhlíku než zákon navrhovaný v roce 2014. Zároveň také klade větší důraz na veřejné plnění cílů.

„Tyto dva faktory povedou k lepšímu uznání hodnot existujících jaderných elektráren. Existující bezemisní zdroje elektrické energie jsou automaticky započítávány do veřejného plnění cílů nového energetického plánu,“ uvedl.

Agentura EPA uznává hodnotu stávajících i budoucích jaderných kapacit, dodal Fertel. Poukazuje přitom na finální podobu zákona, ve které se píše: „Stejně jako nové kapacity v obnovitelných zdrojích, i nové jaderné kapacity mohou očividně nahradit stávající elektrárny spalující fosilní paliva a tím snížit emise CO2. … Existující jaderné elektrárny pomáhají udržovat emise CO2 na nižší úrovni, než by tomu tak bylo bez nich.“

Konečná verze zákona se výrazně změnila od verze navrhované v červnu minulého roku. Ve verzi zákona z roku 2014 byly existující obnovitelné zdroje a 6 % existujících jaderných elektráren zahrnuto do takzvaného „nejlepšího systému pro snížení emisí (best system of emission reduction – BSER)“. Finální podoba přiřazuje emisní limity pro elektrárny spalující fosilní paliva a všechny stávající bezemisní zdroje vyřazuje z BSER. V konečné verzi plánu také nové bezemisní zdroje (například nové jaderné bloky, které se staví v Georgii, Jižní Karolíně a v Tennessee) a bezemisní zdroje, kterým byl navýšen výkon (například navýšení výkonu stávajících jaderných elektráren), mohou získat prostředky za snižování emisí.

Agentura EPA také prosazuje zásadu, že s jadernou energetikou a obnovitelnými zdroji by se mělo zacházet srovnatelně, uvedl Fertel.

„Souhlasíme s připomínkami, že s jadernou energetikou a obnovitelnými zdroji elektřiny by mělo být zacházeno srovnatelně, pokud jde o úpravy sazeb za míru ušetřených emisí CO2. Agentura EPA usoudila, že výroba elektřiny z nových jaderných zdrojů a navyšování výkonu stávajících jaderných elektráren bude způsobilé k plnění nových emisních cílů, stejně jako výstavba nových obnovitelných zdrojů energie a navyšování výkonu těch současných,“ uvádí se ve finální podobě plánu Clean Power Plan.

„Jaderná energetika produkuje 63 % americké bezemisní elektřiny a proto by měla být uznána v různých politikách a regulacích jako základní prvek pro energetické portfolio se sníženými emisemi. Jenom v roce 2014 jádro zabránilo vypuštění 595 milionů tun oxidu uhličitého. Očividně tak musí být součástí jakéhokoliv věrohodného programu na snižování emisí oxidu uhlíku,“ řekl Fertel.

Konečná verze zákona ale neobsahuje návrh institutu NEI, který navrhoval, aby se jaderné elektrárny, kterým byla prodloužena provozní licence, braly jako nové jaderné kapacity a tudíž by se mohly započítávat do plnění emisních cílů. „S prodlužování provozu jaderných elektráren nad rámec 40 let, a s prodlužováním provozu nad rámec 60 let, by se nemělo zacházet jako s hotovou věcí. Prodloužení provozní licence doprovází obrovské investiční rozhodnutí, které obyčejně stojí v rozmezí 500 milionů až 1,5 miliardy dolarů. Takovéto náklady jsou srovnatelné s vybudováním nového bloků plynové elektrárny,“ poukázal Fertel.

Na druhou stranu agentura EPA dbá na návrh jaderného odvětví, aby změnila způsob zacházení s jadernými reaktory ve výstavbě. Podle původně navrhovaného zákona se s bezemisní produkcí těchto reaktorů počítalo ve státních cílech, jako kdyby již byly v provozu. Tento návrh tak ještě více redukoval státní emisní limity, čímž penalizoval státy, které již začaly snižovat emise skleníkových plynů energetického sektoru. Podle konečné verze nebudou jaderné bloky ve výstavbě započítávány do počáteční úrovně pro stanovování emisních limitů, ale budou se počítat do jejich plnění, jakmile budou v provozu.

Další názory na nový energetický plán Clean Power Plan

„Energetický plán Clean Power Plan agentury EPA uznává, že kvůli zachování životního prostředí a zajištění čistější energetiky pro budoucí generace je nutné přejít k bezemisním technologiím výroby elektrické energie jako jsou jaderné elektrárny,“ uvedl bývalý senátor pro stát Indiana Evan Bayh společně s bývalým senátorem pro New Hampshire Juddem Greggem. Oba dnes zasedají v předsednické radě kampaně jaderného průmyslu s názvem Nuclear Matters (Na jádru záleží). Dále dodali, že konečná podoba zákonu vytváří právní zdůvodnění zásady, kterou již miliony Američanů vnímají: „Chcete-li snížit znečištění ovzduší, potřebujeme všechny zmíněné prostředky, včetně jaderné energetiky.“

Prezident institutu Edison Electric Institute (EEI) Tom Kuhn podotkl, že se zdá, že konečná verze energetického plánu agentury EPA reaguje na některé klíčové otázky, které institut EEI vyjádřil ve svých připomínkách k návrhu přepisu. „Vypadá to, že nové energetické směrnice obsahují mnoho nástrojů pro udržení spolehlivosti a lépe odrážejí, jak propojený energetický systém funguje. Náš institut EEI a všechny jeho členské společnosti budou pokračovat ve spolupráci se státy na vývoji plánů, které budou odpovídat jejich energetickým potřebám.“

Bob Perciasepe, prezident organizace Center for Climate and Energy Solutions, poznamenal: „Blížíme se k bodu, kdy se budeme muset vypořádat s rostoucími riziky změny klimatu. Nyní tak pokládáme základy pro nízko-emisní budoucnost. Správní orgány v současné době dělají to, co po nich věda a právo požaduje, nyní je na jednotlivých státech, jak se k tomu postaví. Chytřejší ze států tento krok uvidí jako příležitost – nikoliv příkaz – na modernizaci jejich ekonomiky a energetické infrastruktury.“

Organizace The Third Way uvedla: „Jsem velmi potěšeni tím, že s novými jadernými kapacitami bude nyní počítáno jako s čistými bezemisními zdroji. Agentura EPA nyní ustálila výchozí podmínky mezi jadernými a obnovitelnými zdroji, přesto však některé současné jaderné elektrárny na některých trzích stále zůstávají v riziku předčasného uzavření. Teď je tedy na kongresu a na tvůrcích státních politik, aby pomohli zachránit tyto velké bezemisní zdroje elektrické energie.“

„Agentura EPA odvedla svoji práci, nyní se do věci musí vložit kongres. Je třeba poskytnout těmto zdrojům potřebné prostředky. Kongres by měl také zavést určité tržní signály, které by pomohly nasazovat další prostředky na snižování emisí jako například technologie na zachycování a skladování uhlíku, nebo pokročilé jaderné reaktory. Těmto technologiím je potřeba poskytnout stejnou podporu, jaká byla udělena solárním a větrným elektrárnám a dalším obnovitelným zdrojům,“ podotkla organizace.

K novému energetickému plánu agentury EPA se vyjádřili také někteří provozovatelé jaderných elektráren.

„Nové cíle pro Virginii se ve finální verzi energetického plánu posunuly pozitivním směrem, kde spravedlivě berou v potaz roli plynových elektráren ve snižování emisí CO2,“ řekl předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Dominion Thomas Farrell. „Správní orgány však promarnily příležitost poskytovat vhodnou podporu pro současnou flotilu jaderných elektráren, která by jim zajistila životaschopnost, přestože jsou právě tyto elektrárny naprosto klíčové pro naplnění cílů nového energetického plánu Clean Power Plan.”

Tento ambiciózní plán se snaží navázat na úspěšný pokrok v oblasti snižování ekologické stopy, který učinila firma Duke Energy a další energetické společnosti,“ uvedl v tiskovém prohlášení generální ředitel společnosti Duke Energy Lynn Good. „Souběžně s tím, jak míříme směrem k nízko-emisní budoucnosti, pokračujeme v konstruktivní práci s jednotlivými státy, která má za cíl identifikovat energetická řešení, která by zachovala spolehlivé a dostupné dodávky elektrické energie, které veřejnost očekává.“ Lynn Good poznamenal, že diverzita energetických zdrojů bude pro společnost Duke Energy stejně důležitá, jako modernizace technologií jaderných, plynových a uhelných elektráren, obnovitelných zdrojů elektřiny, zvyšování energetické účinnosti a vyvíjení technologií na skladování energie.“

Předseda představenstva, generální ředitel a prezident společnosti PGE Corp. Tony Earley pogratuloval administrativním orgánům, „že si vzaly čas na to, aby pochopily, že jednotlivé státy a regiony jsou v různých výchozích pozicích a že mají různé možnosti k dosažení cílů na snížení emisí. Přestože jsem pozitivní k dosažitelným výsledkům, které tento zákon přinese, je to velmi komplexní problematika a nyní tak musíme nejprve dokončit posouzení dopadu tohoto energetického plánu na naše zákazníky, regiony a samotné státy.“

Zdroj: Nuclear Energy Institute

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..