Havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči v roce 2011 vedla, jak by se dalo očekávat, ke zvýšení požadavků na bezpečnost elektráren po celém světě a ke zlepšení jejich odolnosti vůči vzácným a extrémním přírodním vlivům. Pro proces zvyšování provozní bezpečnosti jaderných elektráren je velmi důležitá i implementace zlepšení v oblasti lidského faktoru, což je klíčový prvek, který je často opomíjen lidmi mimo jaderný průmysl, uvedl William Magwood, generální ředitel Agentury pro atomovou energii (Nuclear Energy Agency).

william-magwood-575-2
William Magwood (zdroj: www.pogo.org)

Zajištění bezpečnosti jaderných reaktorů není jenom otázkou fyzické ochrany reaktorů proti všem možným hrozbám, vylepšování robustnosti důležitých bezpečnostních systémů a zvýšení počtu záložních napájecích systémů a systémů chlazení. Zajištění bezpečnosti jaderných reaktorů závisí velkou měrou také na kvalifikovaném a řádně vycvičeném personálu, který zajistí provedení všech efektivních procedur. Tento aspekt je ale oceněn pouze v rámci prostředí daných společností, které kladou velký důraz na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a které chtějí implementovat takzvanou efektivní jadernou bezpečnostní kulturu. Ve snaze o zvýšení uznání těchto faktorů vytvořila Agentura pro atomovou energii novou divizi na podporu členských zemí v úsilí o další zlepšení lidské stránky v jaderné bezpečnosti. Nová divize se jménem Division of the Human Aspects of Nuclear Safety doplňuje stávající divizi Division of Nuclear Safety Technology and Regulation konsolidací činností v oblasti výcviku, kultury bezpečnosti a komunikace s veřejností. Oddělení Division of the Human Aspects of Nuclear Safety se tak snaží v rámci členských zemí podporovat větší zaměření na tyto oblasti.

Agentura pro atomovou energii v současné době již podporuje členské země v různých oblastech, které se zabývají ponaučením z havárie v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči z hlediska lidských aspektů v jaderné bezpečnosti. Například tak byly provedeny studie zabývající se organizační odolností, tedy aby personál elektrárny byl schopen reagovat i za náročných podmínek nehody. Klíčovým prvkem v těchto přístupech je zajištění, aby flexibilita nutná k zajištění odolnosti personálu při nehodě nepoškodila běh normálního provozu (tedy dodržování provozních předpisů atd.). Kultura bezpečnosti sehrála ve skutečnosti velkou roli i při havárii ve Fukušimě, neboť umožnila, aby některé náznaky bezpečnostních chyb nebyly řešeny. V souladu s tím výbor Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA) Agentury pro atomovou energii označil kulturu bezpečnosti jako klíčový prvek nejen pro provozovatele jaderných elektráren, ale i pro regulační úřady. Kvůli tomu nyní vyvíjí dokument s pokyny týkajícími se právě bezpečnostní kultury pro regulační úřady.

Inovace pro budoucnost jaderné energetiky

I nadále zůstane bezpečnost zásadním aspektem jaderné energetiky. Jaderné reaktory sehrají důležitou roli zvlášť nyní, kdy státy po celém světě uvažují o nezbytných krocích ke snížení emisí skleníkových plynů, které jsou spojeny se změnou klimatu. Až 60 % těchto emisí je přitom generováno v energetickém průmyslu. Jaderná energetika je také připravena zaujmout významnou roli v plánech jak rozvinutých, tak i rozvíjejících se ekonomik, které touží po spolehlivých dlouhodobých dodávkách elektrické energie, jenž jsou nezbytné pro další ekonomický růst. Jaderné elektrárny jsou bezpochyby spolehlivým nízko-emisním zdrojem energie, avšak musí být budovány a provozovány ekonomicky a podle vysokých bezpečnostních standardů.

Společně s mezinárodní energetickou agenturou International Energy Agency (IEA) vydala Agentura pro atomovou energii publikaci s názvem Technology Roadmap: Nuclear Energy. Tento dokument poskytuje přehled o dnešní situaci jaderné energetiky a o oblastech potenciálního růstu prostřednictvím regionálních analýz. V publikaci lze nalézt klíčové technologické milníky a inovace, které podpoří budoucí ambiciózní růst jaderného odvětví společně s překážkami, které je ještě nutné překonat. Spis obsahuje doporučení pro tvůrce energetických koncepcí jak dosáhnout těchto technologických milníků a jak překonat případné překážky. Základním rysem publikace je využití případových studií na podporu jejich doporučení, které byly vypracovány ve spojení s odborníky v oboru.

V návaznosti na řešení technologických výzev a problémů uvedených v publikaci Agentura pro atomovou energii vyvíjí mezinárodní jaderný plán pro výzkum a inovace. Ten bude mít za úkol vytvořit výzkumný program pokrývající oblasti jako pokročilé technologie jaderných elektráren; zlepšení bezpečnosti a efektivnosti provozu stávajících jaderných elektráren; inovativní a ekonomické metody pro trvalé odstavení a likvidaci dosluhujících elektráren; a technologie na podporu dlouhodobého skladování a likvidace radioaktivního odpadu. Nový plán s názvem Nuclear Innovation 2050 má být vydán ke konci roku 2016. Jeho cílem bude sladit globální snahy o řešení problémů spojených se změnou klimatu a podpořit mezinárodní a národní iniciativy, které mají v plánu bezpečně a ekonomicky stavět a provozovat jaderné elektrárny v příštích 35 a více letech. Jaderné energetice tak bude umožněno naplnit svůj potenciál spolehlivě poskytovat velké množství nízko-emisní elektřiny i v příštích mnoha desetiletích.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..