Nová studie ekonomů ze společnosti Brattle Group zjistila, že jaderný průmysl se ročně podílí na hrubém domácím produktu (HDP) Spojených států amerických částkou 60 miliard dolarů (1,46 bilionů korun). Kromě toho také snižuje emise uhlíku a má další ekonomické a společenské přínosy.

Bez názvu
Hlavní závěry zprávy Nuclear Industry’s Contribution to the US Economy (zdroj: www.nuclearmatters.com)

Pro kampaň Nuclear Matters (Na jádru záleží) je připravena studie pod názvem The Nuclear Industry’s Contribution to the US Economy (Přínos jaderného průmyslu americké ekonomice), která odhaduje význam celého jaderného průmyslu pro americkou ekonomiku i pro snižování emisí skleníkových plynů. Studie využívá široce používaný dynamický model vstupů-výstupů, respektive investic-produkce americké ekonomiky, který je známý pod zkratkou REMI (Regional Economic Models Inc) společně se zjednodušeným modelem společnosti Brattle Group, který zachycuje americký sektor výroby elektrické energie a dynamiku energetických trhů a cen. Autoři tak byli schopni spočítat celkovou hodnotu americké ekonomiky s jaderným průmyslem i bez něho.

Autoři studie – Mark Berkman a Dean Murphy – zjistili, že jaderný průmysl má hrubý roční zisk 103 miliard dolarů (2,5 bilionů korun), což představuje roční příspěvek přibližně 60 miliard dolarů (1,46 bilionů korun) do amerického HDP. Podle Světové banky celkový HDP Spojených států amerických pro rok 2014 činil asi 17,4 bilionů dolarů (422,37 bilionů korun).

Americký jaderný průmysl poskytuje kolem 475 000 pracovních míst na plný úvazek a pomáhá udržovat nízké ceny elektrické energie. Zpráva zjistila, že bez výroby elektřiny v jaderných elektrárnách by se maloobchodní ceny zvýšily průměrně o 6 %. Jaderný průmysl je také zodpovědný za dalších téměř 10 miliard dolarů (242,74 miliard korun) v dalších federálních daňových příjmech a za 2,2 miliardy dolarů (53,4 miliard korun) na dodatečných státních daňových příjmech, díky tomu, že posiluje místní ekonomiku.

Díky jaderným elektrárnám se v USA ročně nevypustí do atmosféry 573 milionů tun emisí oxidu uhličitého. Jestliže vezmeme v úvahu sociální náklady 43,31 dolarů (1051 korun) na tunu CO2 určené vládou, získáme roční úsporu dalších 25 miliard dolarů (606,86 miliard korun). Kromě toho se výrobou elektřiny z jádra v USA každý rok zabrání vypuštění více než 650 000 tun oxidů dusíku (NOx) a více než jednoho milionu tun oxidu siřičitého (SO2), což představuje roční úsporu dalších 8,4 miliard (203,9 miliard korun). Tyto údaje jsou založeny na odhadech americké akademie věd (National Academy of Science).

Zpráva konstatuje, že tyto hodnoty odrážejí inkrementální příspěvek jaderného průmyslu pro americkou ekonomiku. Hodnoty jsou zjištěny porovnáním výkonnosti americké ekonomiky s jadernou energetikou a bez ní, přičemž v úvahu se berou také dopady jiných zdrojů elektrické energie, které by vyráběly elektřinu v případě, že by jaderná energetika v Americe nebyla zavedena. Bez jaderných elektráren by se USA více spoléhaly na výrobu elektřiny pomocí fosilních paliv, což by znamenalo vyšší ceny elektrické energie – velkoobchodní ceny elektřiny by se zvýšily v průměru o 10 % a maloobchodní ceny by vzrostly přibližně o 6 %. Zpráva uvádí, že největší vliv na ekonomickém kumulativním dopadu jaderné energetiky mají právě ceny elektrické energie.

Zvýšené užívání fosilních paliv by také mohlo vést k mnohem vyšším emisím oxidu uhličitého a znečišťujících látek – jako jsou NOx a SO2. „Velké obnovitelné zdroje energie by pravděpodobně nijak významně nenahradily jadernou energii; přerušovaná výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů není přímou náhradou za stabilní výkon jaderných elektráren,“ uvádí zpráva. Dokument dále varuje, že: „Při absenci jádra v americké energetice by zákazníci platili více za elektrickou energii, ekonomika by trpěla jak z hlediska HDP, tak z hlediska zaměstnanosti, a také bychom čelili podstatně vyšším emisím CO2 a ostatních znečišťujících látek.“

Uznání hodnoty jaderného průmyslu

Podle spoluautora studie Marka Berkmana – ekonomické a ekologické výhody jaderné energetiky jsou často v národních a státních energetických politických diskuzích nedoceněny. „Je velmi důležité uznat významnou hodnotu amerických jaderných elektráren v prostředí, kde určité faktory ohrožují jaderná zařízení a mohou tak snížit příspěvek jaderného průmyslu na ekonomice, ekologii a na dodávkách elektrické energie,“ sdělil Berkman.

Jaderná energetika v současné době pokrývá téměř 20 % spotřeby elektrické energie v USA. Některým jaderným elektrárnám nyní hrozí riziko předčasného odstavení pouze kvůli podmínkám trhu. Bloky ve státech s neregulovaným trhem elektřiny jsou obzvláště zranitelné, neboť čelí výzvám z konkurenčního trhu krátkodobého charakteru a konkurenci levného plynu a federálně dotované větrné energii. Minulý rok společnost Exelon varovala, že může být donucena trvale odstavit některé ze svých reaktorů, aby předešla dlouhodobým ztrátám. Stát Illinois, kde je ohrožena budoucnost pěti jaderných bloků, podniká vlastní kroky k posílení konkurenceschopnosti jaderných a obnovitelných zdrojů prostřednictvím právních požadavků, podle kterých by energetické společnosti měly zavést energetické portfolio s nízkými emisemi uhlíku.

Kampaň Nuclear Matters má za cíl informovat americkou veřejnost o „jasných přínosech“ jaderné energetiky, zvýšit povědomí o ekonomických výzvách, které ohrožují tyto přínosy, a spolupracovat se zúčastněnými stranami, „aby byla posouzena možná politická řešení, která řádně ocení jadernou energetiku jako spolehlivý, cenově dostupný a bezuhlíkatý zdroj elektřiny, jenž je zásadní pro budoucnost americké energetiky.“

Kampani Nuclear Matters společně předsedají bývalí američtí senátoři – Judd Gregg a Evan Bayh. Judd Gregg sdělil, že zpráva zdůraznila nutnost řešení základních problémů spojených s předčasným odstavením jaderných elektráren. „Veřejnosti a politikům jsou jen zřídka k dispozici tak očividné možnosti veřejné politiky, jako při práci na zajištění pokračujícího provozu stávajících jaderných elektráren,“ dodal.

Evan Bayh uvedl, že snižování uhlíkových emisí bylo jednou z hlavních priorit USA, avšak stávající jaderné elektrárny jsou nedoceněny za jejich schopnost spolehlivě vyrábět elektřinu bez emisí CO2. „Bez jaderné energetiky by bylo nemožné dosáhnout našich cílů v oblasti snižování emisí uhlíku,“ sdělil na závěr.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..