Podle severu Platts.com vzrostl celosvětový instalovaný výkon jaderných elektráren v roce 2014 meziročně o 1 %, jaderný sektor tak zaznamenal první meziroční nárůst od roku 2011, kdy se udála nehoda v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči, která globálně snížila využívání jaderné energie.

global-nuclear-performance-2014
Graf zobrazující počet provozovaných jaderných bloků, globální výrobu jaderné energetiky a průměrný koeficient využití za posledních šest let (zdroj: Platts.com)

„Naše data nám ukázala, do jaké míry klesla globální výrobní kapacita jaderných elektráren po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči v Japonsku,“ uvedl William Freebairn, senior šéfredaktor serveru Platts. „Je zajímavé nyní sledovat opětovný růst jaderné energetiky, který je tažen čínským jaderným programem a navyšováním výkonu reaktorů ve Francii, Rusku a Jižní Koreji. Tyto nové jaderné kapacity tak v současné době více než nahrazují vyřazené reaktory v Japonsku, Německu a ve Spojených státech amerických.“

Minulý rok jaderné elektrárny, které serveru Platts poskytly data o své hrubé roční výrobě, vyrobily 2 039 TWh elektrické energie, což představuje lehký nárůst oproti roku 2013, kdy celková výroba z těchto elektráren dosáhla 2 018 TWh elektřiny. Data serveru poskytují provozovatelé zhruba 350 z celkových 429 jaderných bloků.

Instalovaný výkon jaderných bloků ve světě v roce 2014 dosahoval 392,6 GW, což je o 1,7 GW více než v roce 2013. Počet jaderných bloků v provozu zůstal meziročně stejný, ukázala analýza serveru Platts.

Podle dat, které má server Platts k dispozici, se výroba americké jaderné energetiky meziročně změnila jen lehce. V roce 2013 americké elektrárny (které poskytují data o své výrobě) vyrobily 649,7 TWh elektrické energie. V roce 2014 tato hodnota vzrostla o 0,16 % na 648,6 TWh.

Oproti předchozím létům výroba americké jaderné energetiky značně poklesla, na čemž se podílí trvalé odstavení čtyř reaktorů o celkovém výkonu 3 747 MWe během roku 2013. Další tři bloky, třetí blok jaderné elektrárny Crystal River společnosti Duke Energy a oba bloky jaderné elektrárny San Onofre společnosti Southern California Edison, se potýkají s trvalými odstávkami, které začaly v roce 2009, respektive 2012. V současné době se již neočekává, že by se tyto bloky ještě někdy navrátily do provozu.

Výsledky americké jaderné energetiky nezahrnují 24 bloků, které neposkytují data o své výrobě.

V roce 2014 globální flotila jaderných reaktorů výkonově nahradila nedostatek nových bloků zvýšením výkonu těch stávajících. K tomu navíc podle analýzy serveru Platts dosáhly bloky vyššího koeficientu využití – reaktory tedy déle pracovaly na plný výkon.

„V poslední době hodně pozornosti směřovalo na eliminaci faktorů, které snižovaly koeficient využití jaderných elektráren. Provozovatelé se tak zaměřili na dvě základní oblasti a to na personální výkony a technické problémy,“ řekl Eugene Grecheck, bývalý představitel společnosti Dominion Resources, Inc. a nynější prezident organizace American Nuclear Society.

Ještě v 80. letech dosahovala americká jaderná energetika koeficientu využití mezi 50 % až 60 %. V posledních desetiletích se ale koeficient využití výrazně zlepšil, neboť provozovatelé se zaměřili na lepší údržbu a na zlepšení spolehlivosti ochranných systémů reaktorů, které předtím způsobovaly časté problémy snižující koeficient využití, podotkl Grecheck. „Všichni provozovatelé od té doby kladou velký důraz na spolehlivost zařízení,“ dodal.

Krom toho se začalo dbát i na zkrácení plánovaných odstávek zlepšením efektivity pracovníků a zlepšením jejich produktivity, uvedl.

Například ve společnosti Dominion Resources, Inc. bylo zavedeno pravidlo, podle kterého se pracovní čety musely po 15 minutách nečinnosti ohlásit, čímž upozornily vedení na zbytečné potenciální radiační dávky a také na čas, který by šlo využít efektivněji.

V roce 2013 dosahoval koeficient využití průměrné hodnoty 69,1 %, v roce 2014 se zvýšil na 75,8 %.

V roce 2014 bylo na světě v provozu celkem 429 jaderných energetických reaktorů, což je o 12 méně než v roce 2010. Nejvíce reaktorů bylo z provozu vyřazeno v Německu, Japonsku a ve Spojených státech amerických.

Německo se rozhodlo vyřadit všechny svoje jaderné elektrárny do roku 2022 v reakci na nehodu v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči. Japonsko nyní očekává postupný restart těch bloků, které splní přísnější bezpečnostní předpisy, které byly ustanoveny po havárii ve Fukušimě. Podle vyjádření japonského regulačního úřadu by první blok mohl opětovně vstoupit do provozu v srpnu letošního roku. Ve Spojených státech amerických si nízké ceny elektřiny vyžádaly předčasné uzavření dvou bloků v roce 2013 a 2014. Další tři bloky se v Americe v roce 2013 potýkaly s trvalými odstávkami kvůli technickým problémům s vyměněnými parogenerátory a jejich navrácení do provozu je již velmi nepravděpodobné.

Data stále ještě obsahují pět japonských bloků, které místní regulační úřad vyřadil z provozu v březnu letošního roku, a americký blok v jaderné elektrárně Vermont Yankee, který byl vyřazen v posledním dni roku 2014.

Na druhou stranu data neobsahují první blok indické jaderné elektrárny Kudankulam, který vstoupil do komerčního provozu 31. prosince 2014, a druhý blok argentinské jaderné elektrárny Atucha, který byl na konci roku 2014 v procesu spouštění.

Vyřazené bloky v USA, Japonsku a Německu nahrazují podle analýzy serveru Platts nové bloky v Číně. Ta jen za poslední dva roky uvedla 5 nových jaderných bloků do provozu.

V roce 2014 Čína zprovoznila celkem tři bloky: první blok jaderné elektrárny Jang-ťiang (pinyin: Yangjiang) o výkonu 1 086 MWe začal pracovat v březnu, druhý blok jaderné elektrárny Ning-te (pinyin: Ningde) o výkonu 1089 MWe vstoupil do provozu v dubnu a druhý blok jaderné elektrárny Chung-jen-che (pinyin: Hongyanhe) o výkonu 1 119 MWe elektřinu do sítě dodává od května.

První blok jaderné elektrárny Fu-čching (pinyin: Fuqing), který do komerčního provozu vstoupil v prosinci 2014, není do analýzy zahrnut. V blízkém časovém horizontu se očekává silný nárůst počtu jaderných bloků ve světě, především kvůli čínskému jadernému programu.

Během letošního roku plánuje Čína uvést do provozu alespoň sedm nových jaderných bloků. Do roku 2020 by pak chtěla dosáhnout 58 GWe instalovaného výkonu v jaderné energetice.

V listopadu 2014 čínská státní rada uvedla, že Čína nyní staví více 30 GWe nových jaderných kapacit.

V následujících letech se očekává další růst jaderné energetiky i v rozvojových zemích. Například Argentina a Indie uvedly na konci roku 2014 do provozu každá po jednom jaderné reaktoru.

Lidé v rozvojových zemích si zaslouží, aby měli adekvátní přístup k elektrické energii. Jaderná energetika je jedním z klíčových přístupů, jak jim elektrickou energii zajistit, aniž by se musely zvyšovat světové emise oxidu uhličitého, uvedl prezident American Nuclear Society Eugene Grechek.

Také Jižní Korea a Spojené státy americké mají podle plánu v roce 2015 uvést do provozu jeden blok. Na druhou stranu se však ještě neví, zda USA nevyřadí další jaderné bloky z provozu v reakci na náročnou ekonomickou situaci provozovatelů v této zemi.

„Fakt, že na mnoha místech světa bude v následujících letech potřeba velkého množství energie, činí nevyhnutelné, že jaderná energetika na těchto místech zažije značný růst,“ dodal Grechek.

Největší procentuální nárůst výroby elektřiny z jaderné energetiky nastal v roce 2014 v Holandsku, kde pracuje pouze jeden blok o výkonu 515 MWe v jaderné elektrárně Borssele. V roce 2014 vyrobila elektrárna 4,09 TWe elektrické energie, což představuje oproti roku 2013, kdy elektrárna vyrobila 2,89 TWh elektřiny, 42% nárůst.

Hlavním důvodem nízké výroby v jaderné elektrárně Borssele v roce 2013 byla tříměsíční odstávka, během které bylo nutné vyměnit vadné chladiče generátoru. Reaktor byl tehdy odstaven od 13. září do 2. prosince. Kromě této odstávky proběhla na elektrárně ještě pravidelná čtyřtýdenní odstávka na výměnu paliva, která se koná každoročně v červnu.

Největší procentuální pokles výroby elektřiny z jaderné energetiky nastal v Argentině, kde jaderné elektrárny v roce 2014 vyprodukovaly 4,5 TWh elektrické energie, což představuje 27% meziroční pokles. Zásluhu na tom má především prodloužená odstávka na největším argentinském reaktoru o výkonu 648 MWe v prvním bloku jaderné elektrárny Embalse, která trvala od srpna do prosince. Na elektrárně se tehdy prováděly kromě údržbových prací i přípravy na plánovanou dvouletou odstávku, která má začít v letošním srpnu. Během ní mají být v rámci prací na prodloužení životnosti elektrárny vyměněny tlakové trubky reaktoru a parogenerátory.

Druhý největší procentuální pokles výroby zaznamenala Belgie. V roce 2014 vyrobilo sedm belgických reaktorů 33,7 TWh elektřiny, což představuje oproti předchozímu roku, kdy výroba z jaderné energetiky dosáhla 42,6 TWh, 21% pokles.

Hlavním důvodem poklesu jsou prodloužené odstávky druhého bloku JE Tihange a třetího bloku JE Doel, které pokračují dosud. Oba bloky mají instalovaný výkon 1 055 MWe.

Všechny tři belgické reaktory jsou odstaveny od března 2014, kdy nedestruktivní zkoušky objevily tisíce malých vad v ocelových tlakových nádobách reaktorů. Zkoušky tak naznačují, že reaktorové nádoby mohou být křehčí, než se očekávalo.

Nyní jsou na reaktorech prováděny další testy. Provozovatel elektráren, společnost Electrabel, uvedl, že bloky zůstanou odstaveny minimálně do začátku listopadu letošního roku.

Ve statistice nejsou zahrnuty reaktory ve Velké Británii, Ukrajině a Slovensku, neboť jejich provozovatelé neposkytují data o produkci.

10 nejproduktivnějších reaktorů

Nejproduktivnějšími reaktory byly v roce 2014 jako obvykle velké reaktory ve Francii, Německu a USA.

Vůbec největší produkce dosáhl druhý blok francouzské jaderné elektrárny Chooz-B společnosti EDF, který za rok 2014 vyrobil 12,9 TWh elektrické energie. Dosáhl přitom 99,2% koeficientu využití.

Druhé největší produkce dosáhl třetí blok americké jaderné elektrárny Palo Verde společnosti Arizona Public Service, který při koeficientu využití 100 % vyprodukoval 12,2 TWh elektrické energie.

Na třetím místě se umístil druhý blok americké jaderné elektrárny South Texas společnosti STP Nuclear Operating Co., který v roce 2014 vyrobil 12,19 TWh elektřiny s koeficientem využití 100 %.

Na dalších třech místech se umístily německé jaderné bloky. Na čtvrté místo se dostala jaderná elektrárna Emsland s roční výrobou 11,54 TWh a koeficientem využití 95,2 %, na pátém místě se umístila jaderná elektrárna Brokdorf s výrobou 11,54 TWh a koeficientem využití 92,9 % a na šestém místě se umístil druhý blok jaderné elektrárny Isar s výrobou 11,4 TWh a koeficientem využití 95,3 %.

Na sedmé pozici se umístil druhý blok francouzské JE Civaux společnosti EDF, následovaný druhým blokem německé jaderné elektrárny Neckar. Na devátou příčku se dostal první blok americké jaderné elektrárny Braidwood a na desáté pozici se umístil třetí blok francouzské jaderné elektrárny Paluel.

Zdroje: platts.com, nuclearfriendsfoundation.com, iaea.org

O autorovi

admin

2 Comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..