Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), zajistila finanční prostředky potřebné k dokončení nového černobylského ochranného pláště, který má stát do konce roku 2017. Obří stavba má zakrýt 4. blok ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl, který byl zničen při havárii v roce 1986.

Chernobyl NSC
Fotografie nového sarkofágu z března 2015. (Zdroj: World Nuclear News)

Banka se sídlem v Londýně, která spravuje příspěvky od mezinárodního společenství jako manažer fondů pro Černobyl, včera oznámila, že dárcovská konference zajistila financování ve výši 180 milionů eur.

G7 a Evropská komise potvrdila dodatečný příspěvek ve výši 165 milionů € pro Fond pro kryt reaktoru v Černobylu, zatímco jiné země přislíbily 15 milionů eur.

Společenství G7 se skládá z ministrů financí a guvernérů centrálních bank sedmi hlavních vyspělých ekonomik vyhlášených Mezinárodním měnovým fondem. Patří mezi ně Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonska, Velké Británie a USA. Rusko bylo přidáno do skupiny v roce 1998 a v 2014 bylo jeho členství pozastaveno.

Podle EBRD několik dalších zemí naznačilo, že by také do fondu v blízké budoucnosti přispělo. Guvernéři banky už v listopadu 2014 uvedli, že EBRD by poskytlo dodatečných 350 milionů eur.

Fond pro kryt reaktoru v Černobylu byl zřízen v roce 1997 na pomoc Ukrajině v transformaci Černobylu do ekologicky bezpečného stavu. Plán pro implementaci krytu je strategický koncept vyvinutý k překonání následků nehody 1986.

EBRD uvedla, že celkové náklady na Plán pro realizaci novéhokrytu jsou odhadovány na zhruba 2,15 miliard eur. Nejvýznamnější položka, kryt samotný, představuje investici ve výši 1,5 miliardy eur.

„Před těmito novými přísliby projektu nového sarkofágu chybělo 615 milionů eur. Díky mezinárodnímu společenství nyní chybí jen 85 milionů eur. Tyto nové prostředky umožnují, aby všechny práce v Černobylu bez odkladu pokračovaly. Mezitím bude úsilí o získání zbývajících prostředků pokračovat, přičemž EBRD pokryje jakoukoli případnou chybějící částku, “ řekla banka.

Dárcovské události předsedal státní tajemník Jochen Flasbarth zastupující německé předsednictví G7 a hostitelem byl prezident EBRD, sir Suma Chakrabarti.

Flasbarth řekl v prohlášení EBRD, že členové G7 a Evropské komise se „tradičně ujali vedení“ v získávání finančních prostředků pro projekt krytu reaktoru v Černobylu. „Jsme přesvědčeni, že neexistuje žádná odpovědná alternativa k dokončení projektu v rámci dohodnutých nákladů a harmonogramu. NSC zajistí, aby zničený blok zůstal pod kontrolou, takže tam již nenastane žádná další kontaminace životního prostředí nebo ohrožení obyvatelstva Ukrajiny, Běloruska a dalších zemí, které by mohly být dotčeny. “

Chakrabarti řekl, že dodatečné finanční prostředky „nám umožní udržet projekt v chodu a dávají nám jistotu, že NSC může být realizován včas a v rámci rozpočtu.“

Klaus Rudischhauser, náměstek generálního ředitele Evropské komise, uvedl, že Evropská komise slíbila 70 milionů eur do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu, „ i přes obtížnou finanční situaci, které všichni čelíme“. Dodal: „Solidarita s Ukrajinou, kterou dnes všichni ukázali, je pozoruhodná a dokazuje význam loajálnosti mezinárodní společenství k vyřešení černobylského dědictví.“

K dnešnímu dnu přispělo do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu 43 vlád. Kromě své role manažera fondu, EBRD poskytla 675 milionů eur ze svých vlastních zdrojů na podporu projektů Černobylu včetně nového sarkofágu.

Ruská vláda koncem dubna oznámila, že dodatečný příspěvek do fondu ve výši 10 milionů eur splatí ve dvou splátkách. Ruská federace jako taková zcela akceptuje své mezinárodní závazky na financování výstavby nového sarkofágu.

S výškou 110 m, délkou 165 m, šířkou 260 metrů a hmotnosti více než 30 000 tun, je nový kryt největší pohyblivou stavbou, která byla doposud postavena na pevnině. Stavba probíhá již od roku 2010 ve vyčištěném prostoru. Obě poloviny sarkofágu již byly dokončeny a spojeny v jeden celek. Konstrukce je v současné době osazována těžkotonážními jeřáby a dalším specializovaným zařízením. Koncem roku 2017 pak bude přesunuta nad poškozený reaktor. Životnost nového sarkofágu dosáhne nejméně 100 let a umožní budoucí demontáž starého krytu a jeho radioaktivního inventáře stejně jako operace nakládání s jadernými odpady.

Práce na reaktoru číslo 4 JE Černobyl nejsou jen úkolem pro mezinárodní společenství: Tři reaktory, které zůstaly v provozu i po nehodě v roce 1986, nyní vstupují do fáze likvidace včetně bezpečného uskladnění vyhořelého paliva a dalšího jaderného odpadu. Za tímto účelem mezinárodní společenství financuje prostřednictvím Účtu pro jadernou bezpečnost dočasné skladovací zařízení a zařízení pro zpracování kapalného odpadu. Investice do tohoto projektu dosáhnou více než 300 milionů eur.

Katastrofa v černobylské jaderné elektrárně byla produktem nedokonalé konstrukce sovětského reaktoru spolu s vážnými chybami ze strany provozovatelů zařízení. Byl to přímý důsledek izolace kvůli studené válce a nedostatek jakékoliv kultury bezpečnosti.

Dne 26. dubna si Ukrajina připomíná 29. výročí nehody, kdy generální tajemník Organizace spojených národů Ban Ki-moon „připomněl stovky záchranářů, kteří zasahovali při nehodě a více než 330 000 lidí vyhnaných ze svých domovů jako následek „. Ban znovu zopakoval závazek Spojených národů na podporu osob postižených černobylskou jadernou katastrofou a vyzval ke“ prozíravé strategii zaměřené na další podporu obnovy postižených oblastí a ke společné spolupráci vedoucí k větší jaderné bezpečnosti na celém světě“.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..