Finský parlament dnes schválil doplněk k původnímu rozhodnutí decision-in-principle (finská verze územního rozhodnutí), které již dříve získala společnost Fennovoima. Rozhodnutí vydané na základě výsledku hlasování 115:74 znamená schválení typu reaktoru VVER-1200 pro jadernou elektrárnu poblíž obce Pyhäjoki. Kdyby toto rozhodnutí Fennovoima nezískala, musel by projekt jaderné elektrárny Hanhikivi projít schvalovacím řízením znovu a byl by posunut minimálně o 5 let zpět.

ROSATOM-Hanhikivi
Předběžná představa o podobě plánované jaderné elektrárně Hanhikivi. (Zdroj: Fennovoima.fi)

„Chtěl bych poděkovat finskému parlamentu za důvěru, kterou tomuto projektu vyjádřil. Jaderná elektrárna Hanhikivi bude vyrábět elektřinu bez uvolňování emisí skleníkových plynů a bude ji dodávat vlastníkům společnosti Fennovoima za předvídatelnou a přijatelnou cenu. Tato velká investice vytvoří mnoho nových pracovních míst a podpoří růst zdejšího hospodářství,“ řekl Toni Hemminki, výkonný ředitel společnosti Fennovoima.

Finská vláda požaduje od Fennovoimy, aby podala žádost o povolení k výstavbě nové jaderné elektrárny do konce června 2015. Ve spolupráci s dodavatelem této jaderné elektrárny, společností Rusatom Overseas, nyní probíhá příprava projektu a žádosti o stavební povolení.

Výstavba nové jaderné elektrárny Hanhikivi vytvoří velkou poptávku po službách především z oblasti stavebnictví, které připadnou finským společnostem. Přípravné práce byly zahájeny v polovině září výstavbou nové silnice vedoucí na budoucí staveniště a budou pokračovat v letech 2015 až 2017 přípravou infrastruktury. Vzniknou pomocné budovy a budou vykopány základy pro reaktorovou budovu a pro strojovnu. Lití betonu do základů je plánováno na rok 2018 a je považováno za oficiální zahájení výstavby nového jaderného bloku.

Společnost Rusatom Overseas postoupila do závěrečné fáze jednání s hlavními dodavateli a chystá se uzavřít smlouvy ještě před koncem tohoto roku. O zbývajících smlouvách má jednat na začátku roku 2015.

Společnosti Fennovoima a Rusatom Overseas uzavřely s finskými odbory dohody o všeobecných pravidlech, která budou platit na budoucím staveništi. To znamená, že při realizaci výstavby JE Hanhikivi bude postupováno v souladu s platnou finskou legislativou pro oblast zaměstnaneckých poměrů. Dohoda s odbory stanovuje strategie spolupráce a definuje například dohled nad zaměstnaneckými podmínkami a systém prevence tzv. práce na černo.

Společnost Fennovoima v této lokalitě původně plánovala postavit jadernou elektrárnu o celkovém instalovaném výkonu 1500 až 2500 MWe, na což získala povolení od finské vlády v roce 2010. Postupem času ale projekt přehodnotila a rozhodla se pro jeden blok s reaktorem VVER-1200, který má instalovaný výkon 1200 MWe a tudíž nesplňuje původní předpoklady rozhodnutí finské vlády.

V březnu tohoto roku podala společnost Fennovoima žádost o úpravu původního povolení a v srpnu proběhlo hlasování vlády, které tuto změnu schválilo. Rozhodnutí ale muselo znovu projít parlamentem, který jej mohl schválit nebo zamítnout. Změny v něm ale na rozdíl od vlády dělat nemohl.

O změnu v rozhodnutí decision-in-principle žádala i společnost TVO pro projekt Olkiluoto-4, která od vlády požadovala prodloužení jeho platnosti. Podle původního rozhodnutí musí do července 2015 podat žádost o stavební povolení, což nestíhá. Současná situace ve finské vládě a parlamentu nasvědčuje tomu, že společnosti TVO nebude vyhověno, takže čtvrtý blok JE Olkiluoto bude muset znovu projít veškerým schvalovacím řízením, což znamená posunutí projektu o několik let zpět.

 

Finská energetická společnost Fennovoima byla založena v roce 2007, aby postavila a provozovala novou jadernou elektrárnu poblíž obce Pyhäjoki. Pro financování tohoto projektu používá ve světě ojedinělý model nazývaný mankala. Jde o spojení desítek místních společností, které společně zajistí většinu nákladů na přípravu projektu a jeho realizaci. Provozovatel nové elektrárny jim potom bude prodávat energii za výrobní ceny bez přirážky za dotace obnovitelným zdrojům, které jsou jinak započítávány při nákupu silové elektřiny. Přes 40 společností se spojilo do sdružení Voimaosakeyhtiö SF, které má zajistit 66 % nákladů.

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom sdružuje více než 250 podniků, v nichž pracuje přibližně 190 tisíc lidí. Struktura společnosti je tvořena čtyřmi výzkumnými a výrobními komplexy: podniky jaderně-palivového cyklu, jaderné energetiky, vědeckovýzkumnými ústavy, flotilou jaderných ledoborců, jedinou svého druhu na světě a dalšími podniky. Rosatom je vlastníkem a operátorem deseti jaderných elektráren v Rusku, na nichž je v provozu celkem 33 bloků, které vyrábějí 16 procent z celkové produkce elektřiny v Ruské federaci. Rosatom zaujímá na světových trzích s jadernými technologiemi pozici lídra. V současné době uskutečňuje projekty výstavby 30 bloků jaderných elektráren, z nichž 22 jsou za hranicemi Ruska.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..