Společnost ALVEL, a. s., prezentovala na konferenci All for Power vývoj, kterým prochází jaderné palivo na jaderných elektrárnách v ČR. Konference probíhá ve dnech 27. a 28. listopadu v Praze. Společnost ALVEL, a. s., zastupoval její výkonný ředitel, Josef Běláč.

vver-440_fuel
Nové palivo pro reaktory typu VVER-440 již není z boků uzavřeno plechovým obalem, ale požadovanou pevnost zajišťují úhelníky, které navíc umožňují prostup vody mezi sousedními kazetami. (Zdroj: ALVEL)

„Pro reaktory VVER-1000 byly v posledních letech vyvinuty a úspěšně provozně odzkoušeny vzájemně kompatibilní typy paliva TVS-2M a TVSA-12, které jsou v současnosti postupně nasazovány na ruské, ukrajinské a bulharské bloky se stejným typem reaktoru. Palivo typu TVSA prošlo úspěšně ověřovacím provozem v ruské Kalininské jaderné elektrárně v roce 2011 a ukrajinský státní dozor vydal licenci pro jeho použití v roce 2013. Licenční řízení pro nasazení tohoto paliva na pátý a šestý blok bulharské jaderné elektrárny Kozloduj probíhá od roku 2013 a jeho dokončení je plánováno v příštím roce,“ řekl Josef Běláč.

Přechod na modernizované typy paliva umožňuje provozovatelům jaderných elektráren docílit spolehlivějšího, a tím i ekonomičtějšího provozu při zachování všech bezpečnostních parametrů kladených na celou jadernou elektrárnu. Lze tak nejen prodloužit dobu, po kterou je palivo v aktivní zóně a je z něj získávána energie, ale zároveň také zvýšit celkovou výrobu energie z jednotlivých palivových článků.

Palivové soubory modernizovaných typů paliva obsahují více uranu 235, který je základním štěpným materiálem v tlakovodních reaktorech. Toho je dosahováno jednak zvyšováním obohacení, tj. procentuálního podílu štěpitelného uranu 235 vůči uranu 238, který má v přírodě výrazně větší výskyt, nebo zvětšováním objemu palivových tablet a jejich počtu v jednom palivovém souboru.

Obohacení paliva bylo v modernizovaném palivu v porovnání s předchozími typy mírně zvýšeno na úroveň těsně pod 5 %, pro kterou jsou obecně licencovány potřebné provozy související s výrobou elektrické energie v energetických reaktorech. Dalšího přírůstku obsahu uranu je dosahováno zvětšováním průměru palivových tablet a prodlužováním aktivní palivové části palivových proutků.

Dalším směrem v oblasti zvyšování efektivnosti provozu jaderné elektrárny je úplná eliminace poruch, souvisejících s provozem jaderného paliva v reaktoru. Obecně každá porucha na elektrárně, která má vliv na výrobu elektřiny, stojí provozovatele jenom na výpadku tržeb z výroby desítky milionů korun denně.

Bezporuchový provoz jaderného paliva není dán pouze samotnou kvalitou paliva, která je základním imperativem bezpečného a spolehlivého provozu, ale i dalšími faktory souvisejícími s vlastním děním na jaderné elektrárně.

Proto společnost TVEL spolu s provozovateli českých, ukrajinských, ruských a bulharských bloků s reaktory VVER-1000 vytvořila společný projekt nazvaný „Bezporuchový provoz jaderného paliva“. Za dobu provozu reaktoru jím projdou desítky milionů palivových proutků, přičemž v současné době dochází ke ztrátě hermetičnosti přibližně u jednoho proutku z milionu. Cílem je eliminovat toto číslo na nulu.

Na tomto projektu se spolu s pracovníky výrobce a jeho podpůrných organizací podílí pracovníci provozovatelů jaderných elektráren, kteří mají vztah k provozu paliva a manipulacemi s ním. Správné zacházení s palivem a vysoká úroveň kultury bezpečnosti provozu jsou základním předpokladem pro bezporuchový provoz nejen jaderného paliva, ale i celého bloku.

Pětistrannou spolupráci hlavních účastníků projektu (ČEZ, a. s., ukrajinský NAEK Energoatom, ruský OAO Rosenergoatom, bulharská Kozloduj NPP Plc a ruský OAO TVEL) zefektivňuje i pracovní portál provozovaný společností ALVEL, která je spolu s konstruktérskými organizacemi (OKB „Gidropress“ a OKBM „Afrikantov“) a výzkumnými ústavy (RNCKI „Kurčatov“ a VNIINM „Bočvara“) jedním z dalších účastníků prací v rámci projektu.

V letošním roce v rámci projektu „Bezporuchový provoz jaderného paliva“ byly vytvořeny tematicky orientované pracovní skupiny, schválen harmonogram prací a způsob sdílení informací, a projekt se začal realizovat. Konkrétně probíhá podrobná analýza hlavních příčin poškozování palivových souborů za provozu. V příštím roce budou stanovována opatření pro jejich eliminaci a v roce 2016 bude zahájeno jejich zavádění do praktického provozu elektráren, či případně výrobního procesu.

 

Společnost ALVEL, a. s., spojuje inženýrské služby české strojírenské skupiny ALTA a technologie ruské společnosti TVEL, která vyrábí palivo pro všechny české jaderné elektrárny. Skupina ALTA sdružuje české dodavatele obráběcích strojů, zařízení pro těžební průmysl a inženýrsko-technologické společnosti. Jedním z hlavních zaměření společnosti ALVEL v jaderném palivovém cyklu jsou projekty v oblasti materiálového výzkumu, který nabývá na významu nejen v souvislosti s havárií na JE Fukušima, ale i ve vztahu k vývoji reaktorů nových typů tzv. 4 generace.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..