Česká energetika a teplárenství versus cíle Evropské komise pro energetiku do roku 2030 byl název odborné konference, která se konala v rámci odborného doprovodného programu při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hlavním tématem byla přednáška týkající se Státní energetická koncepce ČR.

tz-141002-ceska-energetika-dsc_2372
Z odborné konference Česká energetika a teplárenství versus cíle Evropské komise pro energetiku do roku 2030, která se konala během Mezinárodního strojírenského veletrhu. (Zdroj: Bvv.cz)

Státní energetická koncepce je základním dokumentem, který určuje směry vývoje a snaží se poskytnout jakýsi manuál, podle kterého by se měla energetika v ČR řídit nehledě na aktuální rozložení politických sil. Nyní je ve schvalovacím procesu aktualizace této koncepce, která má po letech nejistoty ustanovit směr vývoje české energetiky do roku 2040. Ve stejném roce, kdy byla ustanovena současná podoba státní energetické koncepce, se ČR stala členem EU (2004). Vliv této organizace je patrný i v politikách vnímaných tradičně jako výlučné sféry vlivu národních států, energetiku nevyjímaje. Přestože v tzv. Lisabonské smlouvě zůstávají nejdůležitější pravomoci, jako je například složení energetického mixu v rukách jednotlivých států, lze pozorovat sílící tlak společenství na posílení koordinace této oblasti. V hlavním strategickém dokumentu pro následující dekádu Evropa 2020 je pak energetika dokonce označena za jednu z klíčových částí. Proto je Česká republika nucena reagovat jak na změny na úrovni společenství, tak na měnící se situaci v energetice na tuzemské úrovni.

Strategický přístup a tržní přístup v energetických koncepcích je historicky spjatý s chováním jednotlivých států. EU (druhý přístup) se snaží členské státy propojit v jednotný trh s energiemi, v rámci něhož mají hrát roli vzájemně kooperující součásti jednoho celku. V ČR nejčastěji se objevují kritéria v pojímání energetiky jako národního zájmu, svépomoci a nežádoucí závislosti na jiných aktérech systému. Následuje kritérium vnímání energetiky jako primárního státního zájmu a důrazu na bezpečnostní otázky. Strategický přístup je patrný už ze základního nastavení priorit energetické politiky v podobě maximalizace nezávislosti a bezpečnosti zdrojů a dodávek.  Větší nezávislost na importech je motivací k doporučenému zvýšení efektivity ve využívání domácích zdrojů a rozšíření výroby energie z obnovitelných zdrojů.  Doporučuje se preferovat všechny druhy dostupných obnovitelných zdrojů na území ČR a využití alternativních paliv omezujících závislost na dovozu ropy a zemního plynu. Doporučuje se také využít zájmů snížení dovozu energetické závislosti všechny vytěžitelné zásoby černého a hnědého uhlí i dalších paliv na území ČR.

V návrhu také zaznívá apel na uvolnění zásob využitelného uhlí na dalších 40 let, ale též na rozvoj jaderné energetiky. Výhodou této energie je dlouhodobá skladovatelnost jaderného paliva a možnost získávat jej z politicky stabilních oblastí.  Cílem je také vytvoření regulačního a podnikatelského prostředí, které by umožnilo změnu dodavatele energií. Eliminovala by se tak rizika při výlučné závislosti na konkrétním dodavateli. Samozřejmě důraz se klade také na vytváření dostatečných strategických zásob, jež by umožnily použití energie při případných krizích. Z tržního pohledu je kladen důraz na trh a jeho funkci.

V souladu s usnesením vlády České republiky z 9. dubna 2014 započaly práce, v součinnosti s resortem financí, na zpracování komplexního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR. Tento materiál bude předložen vládě ČR do konce letošního roku, v návaznosti na schvalování Státní energetické koncepce. Na základě tohoto dokumentu bude vláda ČR moci lépe zaujmout svůj postoj ohledně výroby elektřiny a tepla z jádra. V této souvislosti bylo současně také nezbytné relevantně upřesnit a doplnit v ASEK některé interaktivní vazby předpokladů budoucího vývoje energetiky. Dokument ASEK byl též revidován a aktualizován v souladu s přípravou nového Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje, kdy opětovně docházelo k ověřování potenciálu jednotlivých obnovitelných zdrojů v kontextu ČR, a to i za rok 2020, což je horizont uvedený v dokumentu NAP pro OZE. Dokument také reflektuje revize očištěné konečné spotřeby a cíle energetických úspor v souladu s připravovaným Národním akčním plánem energetické účinnosti ČR.

Zdroj: Bvv.cz

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..