Vedení jaderné elektrárny Pakš informovalo o úspěšném transportu paliva, poškozeného v důsledku havárie v roce 2003, do Ruska k dalšímu zpracování. Na tiskové konferenci, která se uskutečnila 14. srpna 2014 přímo na JE Pakš, to oznámil to generální ředitel maďarské jaderné elektrárny István Hamvas.

rods
Pohled na poškozené palivové kazety v čistící nádrži dodané a provozované společností Framatome. Podle data na snímku byl pořízen šest dní po otevření poškozeného uzávěru chladicí nádrže. (Zdroj: Bellona.org)

K havárii došlo 10. dubna 2003 na 2. bloku JE Pakš. Vlivem závady na systému dodávaném a obsluhovaném pracovníky firmy Framatome (dnešní francouzské firmy AREVA) došlo v čistící nádrži mimo reaktor k závažnému poškození 30 palivových článků o celkové hmotnosti 3750 kg.

JE Pakš požádala o spolupráci při odstraňování následků havárie ruskou společnost na výrobu jaderného paliva TVEL, se kterou následně uzavřela kontrakt. Ruští specialisté TVELu pak v rekordně krátkém termínu následky havárie odstranili. Přímo v TVELu byla vyvinuta zcela nová technologie likvidace poškozeného paliva a odstranění následků s využitím manipulačních robotů. Společnost dokázala velmi pružně reagovat na požadavky vyvolané havárií, k níž do té doby nikde jinde nedošlo.

Provoz druhého bloku JE Pakš byl obnoven v květnu 2004.

V lednu 2007 bylo poškozené palivo vyjmuto z čistící nádrže a po usušení bylo uloženo do hermetického obalu. Palivo bylo od té doby až do jeho transportu do Ruska uloženo v bazénu pro skladování vyhořelého paliva vedle reaktoru.

Další etapa odstranění důsledků havárie spočívala ve výběru odpovídajícího kontejneru pro transport. Úlohou speciálního kontejneru bylo zabránit úniku radiace do okolního prostředí a zajistit chlazení pro prevenci řetězové reakce.

Poškozené palivo bylo v neporušeném stavu dopraveno po železnici ve speciálních kontejnerech do Ruska přes Ukrajinu. Transport byl schválen maďarskými, ruskými, ukrajinskými i evropskými úřady (EU), uskutečnil se v souladu s předpisy a regulemi IAEA. Tato akce se stala příkladem koordinované spolupráce expertů a odpovědných úřadů Ruska, Maďarska, Ukrajiny a mezinárodních agentur.

Generální ředitel energetické společnosti MVM Csaba Baj na tiskové konferenci zdůraznil, že kultura bezpečnosti na JE Pakš může být pro ostatní jaderné elektrárny příkladem.

Maďarský státní dozor nad jadernou a radiační bezpečností povolil v roce 2012 prodloužení provozu prvního bloku na JE Pakš o 20 let. V současné době probíhá proces získávání povolení také na prodloužení provozu druhého bloku, a to také o 20 let.

Průběh havárie

K havárii došlo 10. dubna 2003 po úspěšném chemickém vyčištění paliva od korozních produktů. Palivové kazety byly ponechány v nádrži, v níž čištění proběhlo, protože kvůli probíhající údržbě vnitřních zařízení reaktoru během plánované odstávky bloku nebyl k dispozici jeřáb a zavážecí stroj. Protože nebyly dostatečné chlazené, soubory se začaly přehřívat.

Téměř šest hodin po ukončení chemického čištění byla zjištěna rostoucí úroveň radiace na reaktorovém sále, která za další hodinu a půl narostla natolik, že personál musel být evakuován. Mimořádné setkání pracovní komise rozhodlo o otevření uzávěru čistící nádrže, aby bylo možno provést vizuální kontrolu paliva a mohly být izolovány netěsné palivové soubory.

Po odemčení zámků uzávěru byl zaznamenán další prudký růst radiace a během otevírání došlo k poškození hydraulického zvedacího zařízení. Otevřít uzávěr se podařilo až po šesti dnech a videokamera použitá k vizuální kontrole paliva ukázala, že situace je horší, než personál očekával.

Většina palivových souborů byla značně deformována a několik palivových proutků mělo otevřené pokrytí. Kvůli přímému kontaktu jaderného paliva s chladicí vodou bylo nutné její vyčištění a dekontaminace. Před obnovením provozu reaktoru musela být provedena jeho důkladná kontrola. Rovněž bylo nutné zkontrolovat zařízení primárního okruhu.

Jaderná elektrárna Pakš

Jaderná elektrárna Pakš se momentálně skládá ze čtyř bloků s reaktory VVER-440, které byly spouštěny mezi lety 1982 a 1987. Ačkoliv jejich původní instalovaný výkon byl 440 MWe, prochází modernizacemi, které jej mají zvýšit na 500 až 510 MWe. V roce 1999 byl se společností TVEL uzavřen kontrakt na zásobování této jaderné elektrárny palivem po dobu její životnosti, tj. do roku 2037.

Na počátku roku 2014 byla mezi Maďarskem a Ruskem podepsána smlouva o spolupráci při stavbě dalších dvou bloků jaderné elektrárny Pakš, tentokrát půjde o typ VVER-1200. První z nových bloků má být spuštěn v roce 2023 a druhý o dva roky později. Rusko má být opět dodavatel jaderného palivo pro tyto bloky.

Zdroj: Tisková zpráva, World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..