Jaderné regulační úřady jednotlivých členských zemí Evropské unie budou mít větší nezávislost a nově budou používat i vzájemné odborné hodnocení. Říká to novelizovaná direktiva Evropské unie Nuclear Safety Directive, která byla schválena v úterý 8. července.

Novelizovaná direktiva byla schválena Evropskou radou a nyní musí být do tří let zahrnuta do právního řádu členských zemí. Představuje novelu direktivy navržené a schválené v roce 2009, tedy ještě před fukušimskou havárií.

Nové znění přináší soubor směrnic, které podpoří nezávislost regulačních orgánů jednotlivých států. Asociace společností jaderného průmyslu Foratom jej uvítala slovy: „Jde o úspěšné vyvrcholení 18měsíční práce a hledání shody zástupců jednotlivých členských států. Posílí to roli a nezávislost evropských regulačních úřadů a podpoří odsouhlasené cíle v bezpečnosti evropských jaderných elektráren v souladu s doporučením organizace Western European Nuclear Regulators‘ Association (WENRA).“ Kontroverzní návrhy na zavedení společných bezpečnostních směrnic pro všechny členské státy a celoevropské licenční řízení se nedostaly do konečné podoby dokumentu.

 

Regulační úřady

Direktiva stanovuje, že všechny evropské regulační orgány musí mít: adekvátní právní moc, adekvátní personální zajištění, nezbytnou odbornou kvalifikaci a zkušenosti a adekvátní finanční prostředky.

Jejich práce bude doplněna o nový systém, podle nějž budou regulátoři samostatně hodnotit společná témata jaderné bezpečnosti a potom si navzájem provedou odborná hodnocení svých závěrů. To by mělo probíhat každých šest let pod patronací evropského sdružení regulačních orgánů pro jadernou bezpečnost ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), v němž má Evropská komise roli pozorovatele, a za uplatňování odborných posudků organizace WENRA.

Výsledky těchto vzájemných odborných hodnocení budou zveřejněny a na základě nich „budou stanovena konkrétní technologická doporučení a následně přijata opatření do praxe,“ uvedla EU ve svém prohlášení.

Systém staví na zátěžových testech, které po havárii ve Fukušimě prozkoumaly odolnost evropských jaderných elektráren proti externím ohrožením a připravenost na krizové situace.

 

Jaderné elektrárny

Obecný cíl novelizované direktivy požaduje, aby se členské státy Evropské unie zavázaly k dodržování jaderné bezpečnosti: vyžaduje od států „zajištění toho, že jaderná zařízení jsou projektovaná, lokalizovaná, postavená, testovaná, provozovaná a likvidovaná s jednoznačným cílem předcházení haváriím a pokud k nějaké dojde, musí členské státy zajistit zmírnění jejích následků a zabránění úniku radiace do životního prostředí.“

Pro stávající jaderné elektrárny stanovuje direktiva, že mají být zavedena „rozumně realizovatelná“ zlepšení bezpečnosti, ale její výklad pro nové bloky má větší volnost v interpretaci. Je zde řečeno, že „mají být při jejich projektování použita opatření pro podstatné zlepšení bezpečnosti pomocí nejmodernějších technologií“.

Evropská unie poznamenala, že se vyhnula pevně stanoveným technologickým požadavkům, které by „se rychle staly zastaralými kvůli soustavnému vývoji bezpečnosti“.

Několik dalších oblastí, které EU stanovila, že by na nich bylo potřeba zapracovat, zahrnuje například zvýšení soudržnosti systémů jednotlivých členských států pro připravenost a reakci na krizové situace. Dále mají provozovatelé jaderných elektráren poskytovat neustále veřejnosti informace o stavu jejich provozu.

Kromě této direktivy má Evropská unie ještě direktivu Nuclear Waste Directive, která tvoří základ zákonů jednotlivých členských zemí používaných pro zavedení ukládání vysoce radioaktivního odpadu, k němuž se řadí i použité jaderné palivo.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..