Česká vláda vyjádřila v dopise Evropské komisi společný pohled deseti evropských států, který podporuje jadernou energetiku. Zmínily v něm selhání energetického trhu, který brání novým jaderným blokům, aby Evropě pomohly s naplňováním cílů v redukci emisí a energetické bezpečnosti a udržitelnosti. V dopise státy od Evropské unie požadují stejné podmínky pro všechny nízkouhlíkaté zdroje energie.

 

Zde je překlad plného znění dopisu, který 25. června odeslal ministr průmyslu a obchodu České republiky, Jan Mládek, evropskému komisaři pro energetiku, Güntherovi Oettingerovi:

„Vážený pane komisaři,

v zastoupení ministrů Bulharska, Francie, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Spojeného království, kteří mají na starosti energetiku jednotlivých zemí, si Vás dovoluji oslovit s naším společným pohledem na jadernou energetiku v rámci energetického trhu Evropské unie a její role v zajišťování energetické bezpečnosti a dekarbonizaci energetiky.

Během posledních měsíců nabyla na významu otázka energetické bezpečnosti a my všichni souhlasíme, že jaderná energetika bude i v budoucnu hrát důležitou roli v energetickém mixu Evropské unie. Věříme, že jednotlivé členské státy si musí udržet právo na určení vlastního energetického mixu, a jaderná energetika tudíž bude mít úlohu v zajišťování jejich domácí výroby elektrické energie.

Mnoho členských států řeší bezodkladné otázky při spouštění výrobních zdrojů, které jsou potřebné pro vytvoření bezpečného, nízkohulíkatého a dostupného energetického systému. Energetický trh napříč Evropou vykazuje mnoho nedostatků, čímž přináší vážné znepokojení, zda evropské energetické trhy samy o sobě poskytnou odpovídající jistotu vyžadovanou pro investice na čistě komerční bázi. Proto mohou být potřeba státní podpůrné mechanismy, které budou v souladu s pravidly veřejné soutěže stanovenými Smlouvou o fungování Evropské unie. Evropská komise sama uznala ve svém sdělení z 5. listopadu 2013, že takové zákroky mohou být nezbytné pro „zabezpečení vyrovnaných podmínek, překonání nedostatků energetického trhu, podporu nových technologií, inovační vývoj a mnohem obecněji řečeno podporu trhu v poskytování náležitých podnětů k investicím.“ Dohodnutý Rámec Evropské unie pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 a plné zavedení třetího energetického balíčku by mělo přispět k dobře fungujícímu energetickému trhu, který bude splňovat naše potřeby.

Správně diverzifikovaný energetický systém je základem pro zajištění energetické bezpečnosti. Potřebujeme energetický mix, který bude schopen cenově dostupnou cestou splnit naše cíle v dekarbonizaci a zároveň uspokojit poptávku po elektřině. V posledním desetiletí čelila Evropská unie trvalému poklesu domácí výroby energií. Toto je možné zpomalit ve střednědobém horizontu zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie podle strategie Evropské unie a udržení nebo rozvoje jaderné energetiky podle strategií jednotlivých členských států. Důležitá role jaderné energetiky v evropském energetickém mixu by měla být jasně uznána.

Jsme přesvědčeni, že by si jaderná energetika měla udržet náležité místo v evropské energetické strategii, a to v souladu se smlouvami Evropské unie. Jaderná energetika dokonale odpovídá třem pilířům energetické strategie stanoveným ve Smlouvě o fungování Evropské unie: bezpečnost dodávek, udržitelnost a konkurenceschopnost. Smlouva o Euratomu navíc zavazuje evropské instituce k podpoře rozvoje jaderné energetiky. Z našeho pohledu by jaderná energetika pro své fyzikální a ekonomické charakteristiky měla být považována za vhodný domácí zdroj elektřiny s ohledem k energetické bezpečnosti a měla by mít důležitý sociální a ekonomický význam.

Jaderné elektrárny, pokud vyhovují nejpřísnějším bezpečnostním standardům, přináší Evropské unii významný užitek pro její snahy o dekarbonizaci, energetickou bezpečnost a hospodářský růst. V této souvislosti by měla být zachována vedoucí pozice evropského jaderného průmyslu. Mělo by být uznáno, že trh trpí četnými nedostatky, které brání investicím, a tento fakt by neměl být přehlížen Evropskou komisí. Jaderná energetika, která vyžaduje velké a dlouhodobé kapitálové investice, by měla být podporována mechanismy trhu, které by vytvořily předvídatelný investiční rámec.

Žádáme Evropskou komisi, aby na tuto situaci zareagovala rozhodnými kroky a politickými závazky. Zejména je důležité, aby nedostatky trhu a potřeba ochrany proti investičním rizikům byly vyřešeny a došlo k zajištění nezbytných tržních podmínek pro výstavbu nových jaderných bloků v Evropě. Technologicky neutrální přístup vytvářející rovnoprávné prostředí pro všechny bezuhlíkaté zdroje energie je zásadní. Je na nás, abychom moudrými rozhodnutími zajistili příštím generacím stabilní dodávky energie za přijatelné ceny.

S pozdravem,

Jan Mládek

Ministr průmyslu a obchodu České republiky“

 

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..