27. června, kolem 13. hodiny moskevského času, byly z aktivní zóny reaktoru BN-800 4. bloku Bělojarské jaderné elektrárny vytaženy regulační tyče, a byla tak spuštěna řízená štěpná jaderná reakce. Reaktor byl vyveden na tzv. minimální kontrolovanou úroveň výkonu (přibližně desetina procenta úrovně nominální).

BN-800 construction 460 (Rosatom)
Blok Bělojarsk-4 s reaktorem BN-800 těsně před dokončením. (Zdroj: World Nuclear News)

Probíhající jadernou reakci v reaktoru BN-800 na blokové dozorně potvrzují zvukové signály (cvakání) aparatury, která monitoruje tok neutronů v aktivní zóně reaktoru. Frekvence cvakání se postupně zvyšuje v závislosti na jeho rostoucí intenzitě.

„Je to pro nás dlouho očekávaný svátek. Fyzikální spuštění potvrdilo, že jaderné srdce nového bloku je životaschopné. Už nyní vidíme, že vše probíhá v souladu s předem vypočítanými projektovými hodnotami, takže jsme přesvědčeni, že BN-800 bude pracovat spolehlivě, stejně jako jeho předchůdce BN-600,“ prohlásil ředitel Bělojarské jaderné elektrárny Michail Bakanov.

Spuštění jaderné reakce v BN-800 má mimořádný význam nejen v rámci Ruska, ale i v celosvětovém měřítku, protože reaktory na bázi rychlých neutronů představují perspektivní směr rozvoje jaderné energetiky. Tyto reaktory umožňují uzavřít jaderný palivový cyklus, a energetické využití štěpení dosud nevyužívaného izotopu uranu 237, což v důsledku výrazně rozšiřuje (řádově stokrát) palivovou základnu jaderné energetiky.

Kromě toho umožní opakovaně využít vyhořelé jaderné palivo ostatních jaderných elektráren a minimalizovat množství radioaktivního odpadu tím, že dokonaleji „spálí“ některé izotopy s dlouhým poločasem rozpadu. Tímto krokem byla zahájena druhá etapa fyzikálního spouštění reaktoru BN-800, v jejímž rámci budou prováděny testy a měření k ověření skutečných neutronových a fyzikálních parametrů reaktoru, potvrzení provozuschopnosti a správného fungování řídících a bezpečnostních systémů, prověření hodnověrnosti údajů kontrolních systémů a registraci parametrů reaktorového zařízení.

Fyzikální spuštění se dělí na dvě etapy. Tou první je zakládání jaderného paliva do reaktoru a testy před spuštěním jaderné reakce a druhou pak vlastní spuštění řízené štěpné řetězové reakce a provedení nezbytných testů a měření při nízkém výkonu. V další fázi bude následovat energetické spouštění 4. bloku – připojení na energetickou přenosovou síť a výroba prvních kilowatthodin elektrické energie. Potom přijdou na řadu dlouhotrvající etapy postupného zvyšování výkonu a předání bloku do zkušebního a následně průmyslového provozu. A až v roce 2015 zahájí nový blok práci na nominální úrovni výkonu.

Mezi dodavateli zařízení pro Bělojarskou JE jsou také české firmy Arako, Mostro a Sigma Group. Arako, spol. s r. o., vyrábí a dodává svou produkci na jaderné elektrárny, budované podle ruských projektů, už od roku 1976. Za tuto dobu dospěla k bezpečnému řešení armatur pro různé podmínky a ty nyní splňují veškeré požadavky, které jsou na jaderné armatury kladeny. „V průběhu posledních tří let jsme pro Bělojarskou jadernou elektrárnu dodali celkem 1354 kusů speciálních armatur,“ řekl obchodní ředitel Araka Tomáš Ondera.

„Pro Bělojarskou jadernou elektrárnu Sigma Group, a. s., dodala v roce 2011 dva čerpací agregáty typu A200-QVD-300 systému automatického hašení požárů. Pro ejektorovou stanici na této elektrárně jsme dodali 4 čerpací agregáty typu A400-NQD-515. Dodané agregáty splňují požadavky zákazníka na dodržení 3. a 4. třídy bezpečnosti,“ konstatoval marketingový ředitel Sigmy Miroslav Veselý.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..