V odborném kalendáři české a slovenské jaderné energetiky by mělo být datum 22. března (1984) zvýrazněno. V tento den vstoupil v naší zemi v platnost zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení. Letos si tedy připomínáme již třicet let od tohoto významného mezníku ve vývoji československého jaderného programu.

Československý jaderný program se začal rozvíjet poměrně brzy. V roce 1955 byl vládním rozhodnutím založen Ústav jaderné fyziky v Řeži u Prahy (dnes ÚJV Řež, a. s.). O dva roky později (1957) zde byl spuštěn první výzkumný reaktor VVR – S (dnes LVR-15) a zahájen bohatý vědecký a výzkumný program v oblasti jaderné energetiky. Zárodek aktivit pro jadernou bezpečnost vznikal v tehdejší Československé komisi pro atomovou energii (ČSKAE), pod kterou ÚJV Řež patřil a která byla orgánem na federální úrovni.

Vedle vědecko-výzkumné podpory našeho jaderného programu, měla oprávnění vydávat předpisy a byla nezávislá na resortu svého provozovatele Federálního ministerstva paliv a energetiky (FMPE). „Potřeba zákonné úpravy včetně ustavení nezávislého orgánu dozoru, vymezení jeho práv a povinností byla stále naléhavější, neboť v té době byly již v komerčním provozu dva bloky jaderné elektrárny V–1 v Jaslovských Bohunicích a ve výstavbě bylo dalších šest bloků VVER – 440 na lokalitách Jaslovské Bohunice a Dukovany“, připomíná při příležitosti výročí přijetí zákona Ing. Karel Křížek, generální ředitel ÚJV Řež, a. s.

Zákon č. 28/1984 Sb.

Svým rozsahem není velký, má pouze 22 paragrafů. Na druhé straně je formulován jasně a přímočaře. Zavedl klíčové, naše původní, definice základních pojmů jako jaderná bezpečnost, jaderné zařízení a odpovědná organizace. Tyto definice se používají dodnes a lze bez nadsázky konstatovat, že jsou preciznější než obdobné zahraniční definice. Zákon tehdy dále stanovil, že odpovědná organizace (stavebník, provozovatel) má primárně nedělitelnou odpovědnost za jadernou bezpečnost, a že státní dozor provádí ČSKAE a za jeho výkon odpovídá předseda případně hlavní inspektor.

„V zákoně byla přesně a jasně stanovena práva a povinnosti ČSKAE při výkonu dozoru a byl zaveden třístupňový licenční proces, který byl v souladu se stavebním zákonem. Byly dány základní povinnosti odpovědné organizace tj. předkládat stanovenou bezpečnostní dokumentaci, zajišťovat jadernou bezpečnost při provozu, podrobovat se kontrolám dozoru a řadu dalších,“ shrnuje obsah zákona Ing. Zdeněk Kříž z Centra výzkumu Řež s.r.o., člena Skupiny ÚJV, spoluautor zákona, a upřesňuje: „například zvláštní paragraf zákona byl věnován stanovení základních požadavků na přípravu a ověřování odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení, kteří mohou jadernou bezpečnost ovlivnit. To rozhodně podtrhlo význam lidského faktoru pro jadernou bezpečnost.

Několik paragrafů zákona bylo věnováno právům a povinnostem inspektorů dozoru, u nichž část pracovala přímo na lokalitách jaderných elektráren. Tato ustanovení zvýšila jak prestiž jejich postavení, tak především efektivnost kontrolní činnosti státního dozoru. Až v poslední fázi přípravy zákona se do něj dostal paragraf o povinnosti přípravy vnitřních a vnějších havarijních plánů. Bylo to považováno za úspěch, protože tato oblast měla v té době důvěrný charakter a tak bylo odstraněno další tabu.“

Předstihli jsme dobu

Vydání zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení bylo nesporně velkým úspěchem jeho tvůrců a všech, kteří toto úsilí podporovali. Byla to první zákonná úprava tohoto druhu v zemích provozujících reaktory VVER včetně bývalého Sovětského svazu. Lze říci, že jsme předstihli naše východní partnery o více než deset let! „Cílem zákona č. 28/1984 Sb. nebyla, a ani být nemohla, příprava komplexního atomového zákona, které již existovaly v řadě západních zemí. To mohlo být realizováno až později po politických změnách v roce 1989. Kdybychom chtěli využít výrok amerického astronauta Neila Armstronga při prvním kroku na Měsíci, zněl by k vydání předmětného zákona č. 28 takto: Je to útlá právní úprava, s velkým významem pro bezpečnost jaderné energetiky v Československu,“ říká Ing. Zdeněk Kříž.

Zdroj: Tisková zpráva

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..