Tentokrát se v rozhovoru podíváme na kanadské reaktory CANDU, které si probereme s viceprezidentem společnosti Candu Energy, Jerrym Hopwoodem. Zaměříme se na to, čím jsou reaktory typu CANDU odlišné od ostatních typů, a na plány nových bloků a prodlužování životnosti stávajících bloků CANDU.

Jerry Hopwood. (Zdroj: Atominfo.ru)
Jerry Hopwood. (Zdroj: Atominfo.ru)

Pane Hopwoode, mohl byste nám nejprve trochu představit společnost Candu Energy? Vznikla původně z oddělení pro komerční jaderné reaktory státní kanadské korporace AECL, poté co licenci na reaktory Candu koupila firma SNC-Lavalin. Jaké změny nastaly ve společnosti od té doby?

Candu Energy Inc. je dnes špičkou ve vývoji jaderných technologií a výstavbě a obsluze jaderných objektů, poskytujeme kompletní spektrum služeb v jaderné oblasti. Působíme po celém světě. Ke vzniku Candu Energy došlo v říjnu roku 2011.

Dnes naše společnost odpovídá za vývoj a prodej kanadských jaderných technologií, vyvinutých AECL. Máme 1400 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří navrhují nové typy reaktorů CANDU, pracují na prodloužení doby provozu stávajících jaderných elektráren a schématech pro jejich provoz a údržbu.

Reaktory typu CANDU jsou velmi důležitou součástí ekologické energetiky na čtyřech kontinentech, jejich celkový instalovaný výkon činí 22 gigawattů. Společnost Candu Energy vyvíjí produkty nabízející bezpečná, spolehlivá a cenově dostupná energetická řešení bez emisí CO2, která mají vynikající výhled do budoucnosti a zároveň splňují ta nejpřísnější bezpečnostní a právní kritéria, požadovaná ve světovém jaderném průmyslu.

Kanada je jednou z mála zemí, kde probíhá aktivní vývoj reaktorových technologií, založených na použití těžké vody. Jaké jsou podle Vás hlavní konkurenční výhody takových reaktorů, například Vašeho vlastního CANDU?

Reaktory CANDU jsou dobře vyzkoušeným a zároveň velmi moderním řešením. Jejich specifikem je, že byly už od počátku navrhovány pro výrobu elektřiny a jejich konstrukce vycházela z tohoto záměru, zatímco jiné typy byly původně určeny pro odlišné účely. Tato skutečnost vedla k tomu, že dnes má reaktor CANDU velmi vysokou účinnost vzhledem ke spotřebě paliva. Jako moderátor používáme těžkou vodu, těžká voda slouží rovněž jako chladivo pro horizontálně položenou tlakovou nádobu. Zpomaluje neutrony uvolňované během štěpných reakcí. Těžká voda je jedním z nejúčinnějších moderátorů a umožňuje použití paliva z přírodního uranu, což dokáže jen CANDU. Použití přírodního uranu zvyšuje nezávislost zákazníka, případně celé země, na vnějších dodavatelích, neboť si pro výrobu článků vystačíte s rudou, nejsou zapotřebí nákladné a dlouhé procesy obohacování. Palivové články můžete do reaktorů CANDU vkládat přímo za chodu, díky čemuž mohou pracovat nepřetržitě mnohem déle, s delšími intervaly mezi odstávkami. Naše reaktory jsou také velmi flexibilní z hlediska paliva, je možné je upravit pro alternativní typy, například MOX palivo (vyrobené ze směsi oxidů uranu a plutonia), palivo z přírodního uranu (NUE) a thoriové články.

Jaká je tedy současná nabídka Candu Energy?

Reaktor třetí generace EC6 (Enhanced CANDU 6) je základním modelem, který nabízíme, a je postaven na pevném základu našich předchozích úspěchů. Je jediným komerčním typem reaktorů na světě, který je možné provozovat na palivu z přírodního uranu, zároveň splňuje ta nejpřísnější bezpečnostní kritéria a nabízí ekonomicky výhodná řešení s velmi vysokou mírou lokalizace. Je vhodný především pro malé a středně velké elektrické sítě. V červnu 2013 byl úspěšně dokončen proces udělení takzvané „pre-project design review“ (volně lze přeložit jako „předprojektový posudek“, schválení návrhu reaktoru bez vazby na konkrétní elektrárnu) licence od Kanadského výboru pro jaderný dozor, jsme tak připraveni žádat o povolení ke stavbě konkrétních objektů.

Candu také nabízí reaktor AFCR (Advanced Fuel CANDU Reactor). Jde o upravený model EC6, který po něm podědil veškeré bezpečnostní výhody, navíc ovšem nabízí možnost využít různé druhy paliva. Dále byly při jeho návrhu zohledněny zkušenosti z událostí v japonské Fukušimě. Předpokládáme, že bude velmi zajímavý pro země jako je Čína, které mají nedostatek vlastního přírodního uranu, neboť nabízí v tomto ohledu alternativy a zároveň nejde o nový projekt, AFCR je evolucí EC6, elektrárny s EC6 tak mohou sloužit jako reference.

CANDU 6 má výkon 700 megawattů. První elektrárny s touto jednotkou byly uvedeny do provozu na počátku 80. let, v té době jsme stáli na špičce vývoje. Model prošel dlouhou a hlubokou evolucí, dnes je také špičkový co se týče technologií. Dnes na světě funguje 11 reaktorů CANDU 6: v Kanadě, Argentině, Rumunsku a Číně.

Připomeňme si, že před několika lety Vaše společnost navrhla takzvaný DUPIC proces (Direct Use of spent PWR fuel In CANDU) pro využití vyhořelého paliva z lehkovodních reaktorů v CANDU. Jaký je současný stav na tomto poli?

Vědci v AECL zkoumali použití různých druhů alternativních paliv v reaktorech CANDU dlouhá léta, jedním z postupů byl právě DUPIC, při kterém lze použít vyhořelé palivo z lehkovodních reaktorů bez nutnosti chemického přepracování. V Číně jsme již blízko praktické realizaci této myšlenky.

Reaktory typu AFCR dovedou úspěšně a účinně spalovat recyklovaný uran z vyhořelých článků z lehkovodních jednotek. Díky tomu dostávají země bez vlastních zdrojů přírodního uranu, které mají naše bloky, mnohem širší prostor pro rozvoj svého jaderného programu – mohou používat palivo z lehkovodních reaktorů bez nutnosti složité a nákladné chemické recyklace. Použití takto recyklovaného uranu výrazně zlepšuje celkovou účinnost využití paliva a rovněž v konečném důsledku šetří peníze provozovatelů.

Pravidelně čteme zprávy v médiích, že Candu Energy má zájem stavět těžkovodní reaktory v zahraničí: například ve Spojeném království, v Číně, na Ukrajině a jinde. Mohl byste nám ve stručnosti popsat, v jakém stavu jsou nyní vaše aktivity mimo Kanadu?

Candu Energy spolupracuje s mnoha vládami, s řadou z nich diskutujeme budování nových kapacit nebo rozšíření stávajících. Kromě stavby bloků nabízí naše Divize služeb řadu vysoce kvalitních produktů a služeb včetně co do hloubky jedinečného přístupu ke know-how technologie CANDU včetně zkušeností posbíraných po celém světě a odborných posudků pro cizí projekty.

Máme k dispozici rozsáhlou technickou základnu, jež je klíčem našeho úspěchu. Požadavky našich zákazníků nás neustále ženou kupředu – vyvíjíme efektivní a spolehlivější bezpečnostní řešení, optimalizujeme výkon a prodlužujeme provozní dobu našich elektráren, snažíme se o co nejlevnější a nejbezpečnější provoz zároveň s optimálními výkonovými parametry.

Dále uvedu země, se kterými spolupracujeme, ať už na stavbě nových jaderných bloků, nebo na prodlužování provozního cyklu stávajících:

Argentina

Nové bloky: Argentina má v současnosti jeden blok typu CANDU 6 na elektrárně Embalse. Nyní jednáme s argentinskou vládou a provozovatelem jaderných elektráren, státní firmou Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anonima (NA-SA) o stavbě další jednotky typu CANDU. Předpokládáme, že kvůli vyšší míře lokalizace projekt povede především argentinská strana s veškerou podporou Candu Energy.

Prodloužení provozní doby: V roce 2011 jsme podepsali smlouvu s argentinskou státní energetickou firmou NA-SA o prodloužení životního cyklu reaktoru CANDU6 v Embalse. Práce na modernizaci celého zařízení se zhostí NA-SA s technickou podporou Candu, která zajistí potřebné vybavení, dohled nad veškerými procesy a inženýrink.

Kanada

Nové bloky: Společnosti Candu Energy a SNC-Lavalin Nuclear spolu s výrobcem elektrické energie Ontario Power Generation (OPG) v červnu 2012 připravily dokument „Jaderná volba“, v němž byl popsán návrh na vybudování dvou bloků EC6. Společný návrh byl podán příslušným úřadům v červnu 2013. OPG provozuje nejvíc CANDU jednotek v Kanadě včetně jaderných elektráren Darlington a Pickering. Ve stejné době Kanadský výbor pro jadernou bezpečnost (CNSC) dokončil posouzení EC6 a došel k závěru, že splňuje všechny požadavky na bezpečnost a spolehlivost. V říjnu však vláda Ontario oznámila, že odmítá stavbu nových jaderných bloků vzhledem k relativně nízké spotřebě. Candu Energy nicméně považuje jadernou energii za důležitou a nenahraditelnou součást energetického mixu Ontaria a je připravena začít stavět nové jednotky EC6, jakmile energetické chutě provincie vzrostou.

Prodloužení provozní doby: V Ontariu nyní běží projekt na prodloužení životního cyklu jaderné elektrárny Darlington, vede jej společný podnik SNC-Lavalin/AECON. Další fází procesu bude ekologické posouzení, které vymezí rámce projektu.

Candu Energy také vede jednání se společností Bruce Power a dalšími potenciálními zájemci a partnery o úpravě a modernizaci jaderných bloků v Ontariu, spravovaných touto firmou.

Čína

Čína v současnosti provozuje dvě jednotky CANDU 6 v Qinshanu (Čchin-šan), které v současnosti patří mezi nejlepší jaderné kapacity Říše středu. Spolupráce s Čínou byla natolik úspěšná, že Candu Energy nyní s firmou China National Nuclear Corporation (CNNC) společně vyvíjí nový model reaktoru AFCR, schopný provozu na palivu z recyklovaného uranu a thoria. Takové reaktory mohou v budoucnu výrazně podpořit kapacity stále rostoucí čínské flotily lehkovodních bloků. V roce 2014 by qinshanské reaktory měly přejít výrazným milníkem – přechodem na palivo, vyrobené zcela z recyklovaného uranu.

Polsko

Candu Energy vyjednává s polskou energetickou skupinou Polska Grupa Energetyczna (PGE), o výstavbě kanadských reaktorů. Spotřeba elektřiny v Polsku neustále roste a jaderná energie je pro zemi jednou z možností.

Rumunsko

Rumunsko v současnosti provozuje dvě jednotky typu CANDU 6 a další dva potenciální bloky jsou v pokročilém stádiu plánování. V roce 2011 běžely stávající jednotky na více než 90% nominálního výkonu, což je jeden z nejvyšších ukazatelů v Evropě. Candu Energy nyní jedná o detailech projektu na dostavbu zmíněných dvou bloků Cernavoda 3 a 4 s rumunskou Societaea Nationala Nuclearelectrica S.A. (SNN) a potenciálními investory.

Spojené království

Ve Spojeném království hodlá Candu postavit nové bezpečné, spolehlivé a ekonomické EC6 reaktory, které budou součástí programu země na likvidaci zásob plutonia. V současnosti jednáme s britským Úřadem pro likvidaci jaderných zařízení (NDA, Nuclear Decommissioning Authority) a vyvíjíme společný postup, náš návrh byl jednou z odpovědí na konkurz vypsaný úřadem v únoru 2012 k alternativnímu řešení plutoniového problému. Jsme velmi rádi, že se Spojené království pustilo do realizace takového programu a že se na něm můžeme podílet.

Zdroj: Atominfo.ru

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..