Westinghouse Electric Company, vedoucí představitel jaderného průmyslu v Evropě i ve světě, vítá Rámcovou politiku Evropské komise v oblasti změny klimatu a energetiky do roku 2030, která se zaměřuje na vývoj ke konkurenceschopnější, udržitelné a energeticky bezpečné evropské ekonomice. Elektřina z jaderných zdrojů negeneruje prakticky žádné uhlíkové emise, je dostupná a dlouhodobě udržitelná – podporuje bezpečnost energetických dodávek v Evropě a vytváří významný příspěvek k dosažení tří hlavních cílů vytyčených Evropskou komisí do roku 2050.

S důrazem na podstatnou roli, kterou může jaderný průmysl sehrát v podpoře ambicí EU, prezident Westinghouse pro Evropu, Blízký východ a Afriku, Yves Brachet, prohlásil: „Převážná část návrhu Komise dává jasný signál a nastavuje ten správný dlouhodobý rámec všem zúčastněným subjektům ve snaze přispět k nízkoemisní budoucnosti Evropy. Nadále jsme přesvědčeni, že nejlepším způsobem jak jí docílit je technologická neutralita. Jaderná energie dnes v Evropě zajišťuje více než 25 % elektřiny a hraje tak klíčovou roli pro dosažení dlouhodobých cílů, které Evropa má v oblasti snižování uhlíkových emisí a energetické bezpečnosti. Westinghouse má dlouhou a úspěšnou historii v jaderném průmyslu po celé Evropě. Jsme hrdí na naši evropskou tradici a jsme zavázáni pokračovat ve vývoji technologií a služeb s přidanou hodnotou a ve prospěch evropských podnikatelských subjektů, spotřebitelů a vlád.“

Navrhovaný energetický a klimatický balíček Komise je v souladu s novou energetickou strategií České republiky, která hovoří o jaderné energii jako o jednom z pilířů pro udržení energetické bezpečnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Proto je nyní naléhavější než kdykoli předtím pokročit s rozšířením Jaderné elektrárny Temelín. Instrukce komise jsou jasně v souladu s vyhlášením a dokončením tendru na rozšíření Temelína.

Hlavní poznámky společnosti Westinghouse k návrhu Komise jsou:

Evropa potřebuje jednotný cíl snížit emise skleníkových plynů o 40%.

Westinghouse podporuje ambiciózní a jednotný cíl 40% redukce skleníkových plynů do roku 2030. Je to nejefektivnější cesta pro dosažení cílů klimatické a energetické politiky EU v dlouhodobém horizontu. Jednotný 40% cíl podpoří inovace a investice do nízkoemisních technologií nejefektivnějším a nediskriminačním způsobem.

Evropa potřebuje technologicky neutrální energetickou a klimatickou politiku.

Westinghouse má obavy z možných nezamýšlených důsledků, které může přinést navrhovaný cíl 27% podílu obnovitelných zdrojů energie. Technologicky neutrální energetická a klimatická politika umožní Evropě efektivně dosáhnout výše uvedených cílů. Pomůže rovněž vyhnout se problémům pramenícím z vytyčení více cílů a rozporu mezi politikami v oblasti produkce skleníkových plynů a politikami na podporu obnovitelných zdrojů energie, jako jsou nespravedlivé konkurenční prostředí v oblasti nízkoemisních technologií, nefunkční tržní mechanismus, vyšší náklady a špatně fungující systém obchodování s emisními povolenkami.

Silný Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (ETS) je základním pilířem evropské klimatické a energetické politiky.

Společnost Westinghouse je nadále přesvědčena, že silný ETS poskytující jasné investiční signály je klíčovým nástrojem pro dosažení nízkoemisního energetického sektoru. Dobře fungující ETS, s nutnou strukturální reformou, pomůže vyhnout se rozdrobení trhu, zejména pokud dojde ke spojení s celoevropskou emisní daní.

Evropská nízkoemisní budoucnost musí přinést dostupnou energii, nova pracovní místa a podpořit hospodářský růst.

Spotřebitelé po celé Evropě čelí rostoucím cenám elektřiny, zatímco velkoobchodní ceny elektřiny a emisních povolenek jsou nízké. Proto potřebuje Evropa jednotný postoj k energetickým a klimatickým otázkám, který podporuje jak ekonomický růst, tak cíl snižování emisí. Jaderná energie poskytuje Evropě dosažitelnou a udržitelnou cestu. Nejnovější projekt společnosti Westinghouse ve Velké Británii, který zahrnuje výstavbu tří reaktorů Westinghouse AP1000, vytvoří až 21 000 pracovních míst a zajistí zhruba 7 % plánované spotřeby elektřiny v této zemi.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Westinghouse

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..