Ing. Edita Bromová specialistka na jadernou fúzi je lektorkou již od roku 2005.
Ing. Edita Bromová specialistka na jadernou fúzi je lektorkou již od roku 2005.

Již čtrnáct let mají studenti středních a základních škol možnost dozvědět se o energetice od těch nejpovolanějších. Lektoři, kteří jsou buď profesně, nebo studijně svázáni s fyzikou a energetikou, jezdí již od roku 2000 po celé České republice předávat informace o zdrojích elektřiny a s nimi spojenými problémy, ale i nadšení pro fyziku a technické obory. Besedy určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, ale i pro vyšší ročníky odborných škol, učilišť a gymnázií jsou konány ve spolupráci se společností ČEZ, a. s. a zatím proběhlo více než 4600 přednášek, které si poslechlo téměř 175 000 studentů.

Cílem přednášek je uvést nezaujatě všechny možnosti dodávání elektřiny, kterými v současné době lidstvo disponuje a poukázat na jejich výhody i nevýhody. Besedy však nejsou jen klasickou hodinou energetiky nebo fyziky, ale jsou především spojené s mnohými ukázkami a měřením, takže si studenti mohou osahat různé radioaktivní horniny, maketku palivové peletky z reaktoru v Temelíně a hlavně si vyzkouší třeba měření radioaktivity v praxi či funkci solárního panelu. Lektor se vždy snaží žáky zaujmout a heslem besed Energetika – budoucnost lidstva je citát od Immanulea Kanta: „Neboj se používat vlastní rozum!“ Proto jsou žáci ponoukáni k dohledávání si informací, zajímání se o problematiku a vždy je součástí všech besed i menší debata.

Besedy vedou specialisté nejenom teoretičtí z vysokých škol, ale i lidé, kteří energetiku v České republice opravdu řídí, a to především tu jadernou – mezi lektory patří totiž i operátoři a jiní fundovaní pracovníci jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Během besedy by si měli žáci uvědomit, že elektřina nemusí být pro všechny na světě samozřejmostí a pro více jak jednu miliardu lidí opravdu není. Řeší se také význam energetický úspor a jak říká studentům jeden z lektorů Ing. Václav Havlíček, vedoucí druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín: „Elektřina, která se uspoří, je dobrá. Ale ani úspory nejsou zadarmo.“ Žáci jsou tím vedeni k zamyšlení se o aktuálním dění v české i světové energetice. Ve spojitosti s rostoucí spotřebou elektrické energie především v rozvojových zemích je nutné vědět, jaké všechny zdroje lze využít a které jsou pro daný region výhodnější. Během přednášky jsou probírány jak obnovitelné, tak neobnovitelné zdroje, přičemž informace o nich jsou stále aktualizovány. Zmiňuje se i poměrně nový fenomén výroby elektřiny z břidličného plynu, o kterém (podle mých zkušeností jako lektorky) žáci na středních školách nemají ani tušení.

Doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc vedl od roku 2000 již 381 přednášek.
Doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc vedl od roku 2000 již 381 přednášek.

V druhé polovině besedy už je výklad zaměřen na osvětu v jaderné energii, lektor vysvětluje, co vše se v jaderné elektrárně odehrává, od štěpení až po ukládání vyhořelého paliva. Štěpení uranu je vysvětlováno zábavnou formou a to kresleným filmem, ale v případě zájmu jsou všichni lektoři schopni podat i odborný výklad. S jadernou energetikou je vždy spjat strach z radioaktivity, a proto je i radioaktivita a vše o ní součástí přednášky. Do škol se vozí dozimetr a spoustu neobvykle zářících věcí jako je budík po dědovi s ručičkami pokrytými radiem nebo zelená karafa, jak jinak než barvená uranem. Vše je samozřejmě v rámci bezpečnosti a studentům je vysvětleno, že přírodní radioaktivity se nemusí obávat.

Tento vzdělávací program dokonce není zaměřen jen na Čechy a Moravu, ale i za naše hranice. Několik lektorů (především operátoři z Temelína a Dukovan) jezdí několikrát do roka debatovat s rakouskými a německými studenty o možnostech energetiky s důrazem na konfrontaci názorů ohledně jaderné energetiky.

Německy mluvící studenti jsou vždy připraveni řešit všechna ožehavá témata týkající se jádra a jsou zásobeni argumenty, proto je vždy debata velmi živá a tyto besedy jsou velmi úspěšné.

Ing. Havlíček na besedě v Rakousku.
Ing. Havlíček na besedě v Rakousku.

Besedy mají ještě i jiný pozitivní dopad na studenty. V dnešní době, kdy je prokazatelný útlum v zájmu o technické obory a většina studentů se hlásí spíše na společenskovědní obory, je důležité motivovat studenty ke studiu techniky a přírodních věd. A to besedy Energetika budoucnost lidstva dělají. Během osvětových besed probíhal průzkum názorů studentů nejenom na energetiku, ale součástí byla i otázka, kam by chtěli po maturitě jít dále studovat. Věřte nebo ne, ale 40 % českých středoškoláků vážně uvažuje o tom, že po maturitě budou pokračovat ve studiu právě na vysoké škole technického nebo přírodovědného zaměření. Přičemž chlapci nejvíce projevili zájem o počítačovou techniku, strojírenství a informační technologie a u dívek z technických disciplín zvítězila kupodivu matematika.

Jednou za čas probíhá spolu s besedou průzkum názorů žáků na energetiku prostřednictvím dotazníků, které jsou rozdány během dvou období – před přednáškou a po přednášce. Ze zpracovaných výsledků je například vidět, že se studenti díky přednáškám méně obávají havárií na jaderných elektrárnách, ale naopak jsou si více vědomi možnosti nedostatku energetických zdrojů. Součástí dotazníků byla i otázka, zda by studenti chtěli zvýšit podíl jaderných zdrojů jak v české, tak světové energetice. Před besedami odpovídalo 555 žáků (295 chlapců) a téměř 41 % odpovědělo, že je pro snížení podílu výroby elektrické energie z jaderných zdrojů a 24 % bylo naopak pro zvýšení. Když se pak položila stejná otázka po přednášce, čísla se rapidně změnila. Pro snížení už bylo jen 23,9 % a pro zvýšení 34 %. Přednášející přitom podávají nezaujaté informace ke všem zdrojům energetiky, nejenom k té jaderné. Je vidět, že díky lektorům si studenti mohou utvořit svůj názor na základě relevantních informací předaných specialisty z oboru.

Během 13 let působení se do projektu Energie budoucnost lidstva zapojilo 38 lektorů.

Další informace o přednáškách se můžete dozvědět na webu agentury JLM, s. r. o. www.jlmpraha.cz.

Autor: Alžběta Bednářová

Zdroje: Agentura JLM, s. r. o.

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..