Mezinárodní tým odborníků z MAAE při prohlídce Fukušimy Dajiči a hodnocení postupu při likvidaci následků havárie. (Zdroj: Channelnewasia.com)
Mezinárodní tým odborníků z MAAE při prohlídce Fukušimy Dajiči a hodnocení postupu při likvidaci následků havárie. (Zdroj: Channelnewasia.com)

Japonsko zaujalo proaktivnější přístup k složitým úkolům, které vznikly následkem nehody v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči. K tomuto závěru dospěla mezinárodní odborná mise.

Devatenáctičlenný tým složený z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) navštívil Japonsko mezi 25. listopadem a 4. prosincem na žádost vlády této země. Hlavním účelem mise bylo zhodnotit postup při plánování a realizaci likvidace jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Tentýž tým Japonsko navštívil již v dubnu.

Účelem této poslední mise bylo provést podrobnější zhodnocení japonského plánu vyřazení elektrárny. Byla posuzována také specifická témata, která byla odsouhlasena během první mise, včetně odstranění vyhořelého paliva ze zásobních nádrží a nakládání s kontaminovanou vodou.

Tým prezentoval předběžnou zprávu japonskému ministru životního prostředí, obchodu a průmyslu, Tošimicu Motegimu. Konečnou zprávu Japonsko obdrží do konce ledna 2014.

Tým odborníků uvádí v předběžné zprávě že Japonsko dosáhlo výrazného pokroku ve vylepšování své strategie a přidružených plánů, stejně jako v rozvržení zdrojů nezbytných pro likvidaci následků havárie Fukušimy Dajiči. Zpráva poznamenává, že od dubnové mise jak japonská vláda, tak Tokio Electric Power Company (Tepco) zaujímají stále proaktivnější přístup k řešení problémů, které se v této lokalitě objevují.

Tým si je vědom značného úsilí, které Tepco vynaložilo při převodu provozního podlaží čtvrtého bloku do stavu, který umožnil odstranit z jeho uskladňovací nádrže první palivové sestavy. Také poznamenal, že společnost vyvinula individuální plány pro odstranění paliva z uskladňovacích nádrží prvního a třetího bloku. Odstranění trosek z provozního podlaží třetího bloku umožnilo zahájení dekontaminace pomocí dálkově ovládaných zařízení.

S ohledem na správu kontaminované vody v této oblasti MAAE uvedla, že Japonsko by mělo zvážit všechny možnosti, včetně možnosti opětovného zahájení kontrolovaného vypouštění do moře. Tým pravil, že Tepco by mělo připravit odhad vlivu takového zásahu na bezpečnost a životní prostředí, na základě limitu 1 mSv za rok pro vliv na obyvatelstvo, a odeslat jej úřadu Nuclear Regulation Authority ke zhodnocení. Poznamenala, že vypuštění vody obsahující tritium by přispělo jen velice nepatrně k vystavení jednotlivcům radiaci.

Šéf týmu Juan Carlos Lentijo, ředitel MAAE pro palivový cyklus a nakládání s odpady, uvedl: „Japonsko položilo kvalitní základy pro zlepšení své strategie a vymezení nezbytných zdrojů k tomu, aby mohlo provést bezpečnou likvidaci Fukušimy Dajiči.“ Zdůraznil ale: „Situace je stále velice složitá a bude třeba i nadále čelit velice náročným problémům, které je třeba vyřešit, aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita elektrárny.“

MAAE uznala, že Tepco je nyní proaktivnější co se týče komunikace a předávání informací veřejnosti. Navrhuje nicméně, aby společnost zrevidovala svou komunikační strategii tím, že rozšíří své cílené investory, aby bylo možno zahrnout i místní pracovníky a dodavatele. „Vzhledem k tomu, že jsou tito pracovníci zodpovědní za bezpečné vedení všech aktivit na místě elektrárny, je nesmírně důležité, aby přesně rozuměli podmínkám elektrárny a věděli, jak jejich práce přispívá k její obnově,“ říká zpráva.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..