Představitel ruské společnosti Rosatom pro Agenturu RIA Novosti oznámil, že společnost má v úmyslu vynaložit značné finanční zdroje na rekultivaci zálivů Sysojeva a Čažma v Přímořském kraji (federální subjekt Ruské federace, jenž se rozkládá především podél pobřeží Ochotského moře; součást Dálněvýchodního federálního okruhu. pozn. Atominfo.cz), které byly vystaveny radiačnímu znečištění za dob Sovětského svazu a plánuje vystavět v tomto regionu centrum na zpracování radioaktivních odpadů.

Dále představitel společnosti Rosatom prohlásil: „V souladu s platnými normami pro výstavbu tzv. radioaktivního „úložiště“na Dálném Východě a následujícího dovozu radioaktivních odpadů ze zahraničí považujeme za nezbytné vysvětlit, že v roce 2015 je v Přímořském kraji teritoria Fokino (uzavřené město do kterého je vstup pouze na speciální povolení – základna Ruské pacifické flotily. pozn. Atominfo.cz) v oddělení Dálněvýchodního centra manipulace s radioaktivními odpady podniku DalRAO – dceřinné společnosti FGUP (Federalnoje Gosudarstvjennoje Unitarnoje Predprijatije) RosRAO plánována výstavba regionálního centra úpravy a dlouhodobého uložení radioaktivních odpadů.“ A dále připomněl, že otevřené výběrové řízení na vypracování projektu bylo vyhlášeno podnikem na stránkách státních zakázek v listopadu 2013.

„Tento objekt je důležitý jak pro Dálný Východ, tak pro celou zemi. Jeho výstavba byla vyvolána nutností řešení problémů ekologické situace a radiační bezpečnosti kraje,“ dodal představitel Rosatomu a dále prohlásil: „Naléhavost této zakázky je v tom, že se blíží doba ukončení provozu skladišť radioaktivních odpadů, rozmístěných na Dálném Východě a také nezbytností co nejrychlejšího zpracování odpadů z lodí jaderné technologické údržby, lodí s jaderným pohonem vyřazených ze stavu Ruského námořnictva a jaderných ponorek.“

Regionální centrum úpravy a dlouhodobého skladování radioaktivních odpadů v Přímořském kraji (RCKDCH – Reginalnyj Centr Kondicionirovanija i Dolgovremennovo Chranienija) je předurčen především k úpravě a uvedení radioaktivních odpadů, nahromaděných v uložištích podniku DalRAO, do bezpečného stavu, dále k úpravě odpadů jaderných technologií Dálněvýchodního centra, příjmu a úpravě radioaktivních materiálů Dálněvýchodního regionu a Ruského námořnictva.

Činnost Centra dovoluje vyjmout radioaktivní odpady ze stávajících úložišť, shromáždit radioaktivní odpady z celého regionu, uložit je do spolehlivých a bezpečných kontejnerů a předat je ruské společnosti zodpovědné za nakládání s radioaktivním odapdem (Nacionalnyj operator po obraščeniju radioaktivnymi otchodami – NO RAO) k finálnímu uložení v určených prostorech Přímořského kraje.

„Takový přístup k řešení problému jaderného a radioaktivního odkazu dovoluje odstranit skladiště jaderných odpadů, vznikajících regulérně v objektech Ruského námořnictva a dalších zařízeních regionu, řešit problém shromažďvání těchto odpadů na jednom místě a jejich uvedení do bezpečného stavu. V konečném důsledku se Přímořský kraj zbaví těžkého břemene radiačního nebezpečí,“ prohlásil představitel společnosti Rosatom.

Také připomněl, že v nedávné době postavený a již provozovaný objekt dlouhodobého uložení reaktorových oddílů jaderných ponorek na Ústřičném mysu Přímořského kraje umožnil vyzvednutí třech bloků reaktorových oddílů vyřazených jaderných ponorek z vod zálivu Čažma a jejich následnou demontáž.

„V současnosti je vyzvednuta z vody loď jaderné technologické údržby TNT-50 a započaly práce na vyřazení z provozu další lodě stejného určení TNT-16. Všechny tyto práce umožňují nejen kontrolovat, ale také významně snížit radiační nebezpečí Přímořského kraje pocházející z uložených jaderných materiálů v tomto regionu. Během prvních let 21. století bylo odvezeno z teritoria Přímořského kraje více než 90 % vyhořelého jaderného paliva a v nejbližší době budou dokončeny přípravné práce k vyvezení do roku 2014 zatím posledního transportu tohoto paliva,“ vysvětlil zástupce Rosatomu a doplnil, že žádný transport radioaktivních odpadů ze zahraničí do Ruska ani do regionu nebyl plánován ani se neplánuje.

„Co se týká dovozu jaderných a radioaktivních odpadů ze zahraničí, je potřeba zdůraznit, že podle zákona na ochranu životního prostředí, je dovoz těchto materiálů do Ruska zakázán,“ řekl.

Zdroj: Atominfo.ru

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..