Kryt nad budovou čtvrtého bloku fukušimské jaderné elektrárny byl dokončen teprve nedávno a již se připravuje splnit svůj účel. Svým zařízením, jako je jeřáb a filtrační a ventilační soustava, umožní bezpečné vyjmutí paliva z bazénů. (Zdroj: Bbc.co.uk)
Kryt nad budovou čtvrtého bloku fukušimské jaderné elektrárny byl dokončen teprve nedávno a již se připravuje splnit svůj účel. Svým zařízením, jako je jeřáb a filtrační a ventilační soustava, umožní bezpečné vyjmutí paliva z bazénů. (Zdroj: Bbc.co.uk)

V jaderné elektrárně Fukušima Daijči se v současné době začali chystat na nebezpečný úkol vyžadující mimořádnou pečlivost. Inženýři se připravují na vyzvednutí prvních palivových tyčí z tisíce, které se nacházejí v jedné z poškozených reaktorových hal.

To je považováno za základní, ale riskantní krok na dlouhé cestě ke stabilizaci elektrárny. Palivové tyče jsou v současné době umístěny ve skladovacím bazénu na 4. bloku jaderné elektrárny v nestabilním stavu. Tato budova byla těžce poškozena při výbuchu v březnu roku 2013, který následoval po velkém zemětřesení Tohoku a vlně cunami.

Přesun palivových tyčí do bezpečného umístění je hlavní prioritou operace, která je možná až po několika měsících práce na opravách a plánování. „Bude to velmi obtížné, ale musí se to udělat,“ řekl vysoce postavený úředník z Fukušimy.

Palivové tyče jsou 4 metry dlouhé trubky, v kterých jsou nasázeny palivové peletky z uranu a existuje zde možnost, že některé z nich mohly být při havárii poškozeny.

Když cunami udeřila na japonské pobřeží, povodně zaplavily dieselové generátory poskytující záložní zdroj elektřiny pro reaktory. U tří reaktorů ze čtyř došlo kvůli výpadku proudu k částečnému tavení aktivní zóny. Shodou okolností čtvrtý blok zrovna procházel údržbou, a proto byly palivové tyče přesunuté do skladovacího bazénu. Avšak krizová situace na vedlejším reaktoru, s nímž čtvrtý blok sdílel ventilaci, vedla k nahromadění vodíku, jehož výbuch poškodil i reaktorovou budovu čtvrtého bloku.

Ve dnech po cunami panovaly obavy, že výbuch poškodil skladovací bazén ve čtvrtém bloku a raději byla učiněna opatření vedoucí k udržení vody v této části bloku a to pomocí vrtulníků a hasičských hadic.

Hlavním principem jaderné bezpečnosti v tomto případě je, že palivo je v každém okamžiku udržováno pod vodou – při styku se vzduchem hrozí riziko přehřátí a mohla by se spustit reakce, při které by mohlo dojít ke kontaminaci okolí. Provedení této operace proto bude muset být velmi pečlivé.

Vedoucí představitel japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu METI deníku BBC sdělil, že palivové tyče budou vyzvedávány po 22 kusech v sudech s vodou. To bude provedeno novým jeřábem, který byl nedávno nainstalován v poškozené budově, protože ten původní byl zničen. Vyzvednutí jednoho takového souboru tyčí bude trvat 7-10 dní.

Jsou zde dvě kriticky důležité otázky. Za prvé jestli jsou palivové tyče poškozeny a tím pádem náchylnější k únikům a za druhé jestli budou sudy natolik vodotěsné, aby zajistily, že palivo nebude v kontaktu se vzduchem.

Ministerstvo METI vzalo na vědomí rizika uvolnění radiace z poškozených palivových článků nebo v případě, že sudy by byly nedopatřením upuštěny. Protiopatření byla provedena – včetně záložních lan zvedajících náklad a mechanismů, které mají udržet palivo i v případě výpadku napájení. Shrnující dokument vydaný vlastníkem jaderné elektrárny, firmou TEPCO, osvětluje řadu bezpečnostních systémů, jejichž cílem je minimalizovat nebezpečí. Například bazén s palivem byl zpevněn a nově zabudovaný jeřáb má nosnost jednu tunu, zatímco sudy s vyzdvihovanými tyčemi budou vážit pouze 450 kg. Crash testy ukázaly, že i kdyby byl sud s palivovými tyčemi upuštěn na zem, dojde k jeho deformaci, ale těsnost sudu nebude porušena.

Palivové tyče budou po vyzvednutí uloženy do nového standardního skladovacího bazénu s chladícím systémem. Ministerstvo METI se nechalo slyšet, že tento nový bazén bude ke skladování využíván v příštích deseti až dvaceti letech a bude konstrukčně zpevněn, aby odolal dalšímu potenciálnímu zemětřesení a cunami.

Dokument vydaný firmou TEPCO říká, že palivové proutky budou zkontrolovány, zda nejeví známky poškození. Do bazénu při havárii spadlo mnoho úlomků a trosek, takže riziko poškození je reálné. Při kontrole koroze tyčí byly zjištěny pouze malé známky poškození, nic co by ovlivnilo integritu celého prutu. Detailní pohled a možnost posoudit jejich stav ale inženýři získají až začne samotná operace.

Inspekce palivových proutků kamerou ukazují, že jsou v pořádku, avšak nic není jisté do té doby, než se detailně zkontrolují. Čtvrtý blok je vystaven většímu nebezpečí díky tomu, že v době havárie byla zavážka paliva přesunuta do skladovacího bazénu.

Pokud proběhne vše podle plánů, bude se hlavní pozornost soustředit už jen na bloky 1, 2 a 3.

Podle ministerstva METI poslední výzkumy prokázaly, že navzdory tomu, že u každého reaktoru došlo k tavení, jejich teploty jsou v současné době stabilizovány. V případě 1. a 2. bloku jaderné elektrárny hodnoty napovídají tomu, že v primární tlakové nádobě reaktoru je přítomna voda a tudíž se předpokládá, že roztavené palivo neproniklo přes bezpečnostní bariery.

Úroveň radiace je na třetím bloku příliš vysoká na to, aby byl proveden takový druh prohlídky, ale na základě údajů z tlakové nádoby reaktoru úřady předpokládají, že voda je v primárním kontejnmentu také přítomna.

Mezitím je elektrárna stále sužována únikem radioaktivní vody tekoucí do Pacifiku.

Firma TEPCO nebude potvrzovat přesné časové rozvržení operace s palivovými články, avšak veřejnost je v Japonsku značně pobouřena z dosavadního řešení nastalé krize, a tak se předpokládá, že tato důležitá operace bude pod drobnohledem.

Zdroj: Bbc.co.uk

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..