Přípravy před vrtáním do země mezi prvním a druhým blokem jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. (Zdroj: Tepco.co.jp)
Přípravy před vrtáním do země mezi prvním a druhým blokem jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. (Zdroj: Tepco.co.jp)

Snahy o odčerpávání, kontrolování, skladování a další nakládání s podzemními vodami v oblasti jaderné elektrárny Fukušima Dajiči postoupily o krok dál díky novému vrtu a nové čerpací stanici.

Měření provedená na konci května ukázala značnou kontaminaci podzemních vod v půdě mezi reaktorovými budovami, a proto se očekávalo, že se kontaminace rozšíří směrem k moři tak, jak podzemní vody přirozeně proudí. Avšak při obvyklé kontrole pobřežní vody prováděné japonským regulačním úřadem Nuclear Regulation Authority (NRA) se dosud neprojevilo žádné významné zvýšení radioaktivity.

Dne 15. srpna 2013 byl vyvrtán nový vrt mezi prvním a druhým blokem jaderné elektrárny Fukušima Dajiči a nad něj byla umístěna čerpací stanice k odčerpávání podzemní vody. K tomuto pokroku došlo ihned druhý den po schválení stavebních prací úřadem NRA a to díky rozkazu, který vyzývá k „co nejrychlejšímu“ vyčištění území Fukušimy.

Chlazení aktivní zóny reaktoru poničeného v březnu roku 2011 stále vyžaduje stálý přísun vody, která cirkuluje podzemním podlažím jaderné elektrárny a poté je očištěna a skladována. Tyto podzemní prostory nebyly navrženy tak, aby zcela nepropouštěly vodu, takže se předpokládá, že do nich podzemní voda vniká, čímž je zvýšeno množství vody nutné ke kontrole. Další možností, jak mohlo dojít ke kontaminaci podzemních vod, se zdál být možný únik zněčištěné vody ze sklepních prostor do okolní půdy.

Hlavní znečišťující látkou je tritium, což je izotop vodíku, který představuje jen velmi malou hrozbu pro životní prostředí, protože se vyskytuje ve vodě. Nehromadí se v živých organismech a produkované beta záření je odstíněné okolní vodou.

Tricium vzniká při provozu vodou chlazených (tlakovodních) reaktorů a způsobem, jak ho likvidovat, je řízené vypouštění do obrovského objemu vody. Během normálního provozu měla jaderná elektrárna Fukušima Dajiči licenci k vypouštění 22 TBq tritia do moře ročně. Firma Tepco odhaduje, že od havárie, která se udála před 28 měsíci, se do moře dostalo v podzemní vodě 40 TBq tritia.

Navzdory nedostatku naměřených dat vypovídajících o vlivu na životní prostředí je otázka čištění podzemních vod díky veřejnému a politickému mínění řešena přednostně. Předpokládá se, že odčerpávání podzemních vod na určitých místech sníží lokální průtok podzemních vod a zmírní problémy zamoření. Dalším řešením by mohlo být zmrazení půdy v celé oblasti jaderné elektrárny, což by bylo součástí odvážného pokusu řídit tok podzemních vod, avšak tento návrh nepatří mezi aktuální zveřejněné plány.

Firma Tepco doposud vyvrtala několik vrtů v blízkosti reaktorových budov, aby mohla monitorovat zdejší stupeň kontaminace. Dále vybudovala podzemní bariéru ve snaze zabránit průtoku podzemních vod, ale výsledkem bylo vyvěrání vody, která se snažila najít cestu okolo bariéry. Předtím než došlo ke kontaminaci podzemní vody a jejímu rozšiřování do moře, neměla firma Tepco povolení k ovlivňování toku podzemní vody jejím odčerpáváním.

Společnost Tepco nemá povolení k vypouštění očištěné vody do moře, i kdyby splňovala normy pro pitnou vodu. To vede k velkému problému, kde skladovat ohromné a stále narůstající množství vody. Tento problém může být ještě umocněn tím, že NRA požaduje skladovat i odčerpanou vodu z oblasti Fukušimy. Firma Tepco také čelí výrazné kritice ze strany politiků a regulátorů nad vyvíjející se problematikou a to díky tomu, že vnímají pozdní uveřejnění výsledků jako její pochybení. Měření proběhlo koncem května a výsledky byly uveřejněny až v polovině června.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Předcházející článek

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..