Energetický komplex Crystal River, který se skládá ze čtyř uhelných bloků a jednoho jaderného. Poslední jmenovaný, jenž najdete nalevo od chladicích věží, je odsouzen k uzavření a likvidaci, aniž by za něj byla plánována náhrada. (Zdroj: Flawma.com)
Energetický komplex Crystal River, který se skládá ze čtyř uhelných bloků a jednoho jaderného. Poslední jmenovaný, jenž najdete nalevo od chladicích věží, je odsouzen k uzavření a likvidaci, aniž by za něj byla plánována náhrada. (Zdroj: Flawma.com)

Zpráva, na níž spolupracoval vědec James Hansen působící u NASA, představuje převratný názor na důvody pro udržení jaderné energetiky, protože přichází s počtem 1,84 milionu životů, které byly zachráněny díky používání jádra namísto fosilních paliv.

Na začátku zprávy je uvedeno, kolik elektrické energie bylo vyrobeno v jaderných elektrárnách v minulých letech. Tato data jsou převedena na fosilní zdroje a z toho je pak odhadnuto množství emisí, které by byly vypuštěny do ovzduší, kdyby nebyly používány jaderné elektrárny. Při výpočtech byly jaderné elektrárny s hodnotou koeficientu ročního využití nižší než 65% zaměněny za plynové elektrárny a ostatní více využité elektrárny za uhelné. Z celkového množství zdrojů nahrazujících jádro bylo 95% uhelných.

Výsledky byly promítnuty do celkového množství emisí a na základě průměrné úmrtnosti na znečištění vzduchu spalováním fosilních paliv bylo vypočteno, že mezi lety 1971 a 2009 by bylo usmrceno pravděpodobně 1,84 milionu lidí. Autoři práce pan Hansen a Pushker Kharecha uvádí, že toto číslo je nejspíše podhodnocené, a poznamenávají, že odhady úmrtnosti představují největší nejistotu v celé zprávě, protože některé uhelné elektrárny produkují třikrát více nebezpečných látek, než je hodnota, s níž počítali. Horní odhad počtu zachráněných životů jadernou energií by se vyšplhal až k 7,5 milionům. Tato studie ale nepočítá s mnoha vážnými dýchacími onemocněními, druhy rakoviny, vrozenými onemocněními a srdečními potížemi.

Zvláštní místo je ve studii věnováno i Německu, které oznámilo, že do roku 2022 uzavře všechny své jaderné reaktory. Je zde uvedeno, že jaderná energie v letech 1971 až 2009 zabránila v Německu přes 117 tisícům úmrtí.

Dále je ve studii řečeno, že v nedávné době (tedy mezi lety 2000 až 2009) se použitím jaderné energie předešlo 76 tisícům mrtvých každý rok. Studie má název Předejitá úmrtnost a předejité emise skleníkových plynů z dosavadního a plánovaného použití jádra (Prevented mortality and greenhouse gas emissions from historical and projected nuclear power) a byla publikována 15 března v časopise Environmental Science & Technology.

Studie bere v úvahu 4900 úmrtí způsobených použitím jádra za roky 1971 až 2009 a poznamenává, že tato hodnota může být v celé studii nejvíce nadhodnocena, a to až od dva řády. Vychází především z jevů spojených se znečištěním ovzduší a předpokládá jen 25% zdokumentovaných případů pracovních úrazů a jejich vlivu na veřejnost, do čehož znatelně promlouvá Černobylská havárie.

Zpráva uvádí: „Neexistence dokladů rozsáhlé úmrtnosti během minulých jaderných havárií se shoduje s nedávnými závěry, že lineární neskokový model, který byl použit pro odvození faktoru úmrtnosti na jadernou energetiku, nemusí být platný pro relativně nízké dávky záření, kterým bylo vystaveno obyvatelstvo při haváriích na jaderných elektrárnách.

Až do minulého týdne, kdy pan Hansen odešel do důchodu, byl ředitelem institutu Goddard Institute for Space Studies patřícímu pod NASA a působil jako hlavní výzkumník v oblasti změn klimatu. Toto téma zdůraznil ve své studii: „Je důležité mít na paměti, že je třeba naše výsledky v oblasti předcházení úmrtnosti brát opatrně, protože faktory hrající v úmrtnosti roli nezahrnují současný a budoucí vliv probíhajících antropogenních změn klimatu. Pokud budou tyto změny pokračovat jako dosud, nejspíše budou mít zničující dopad na lidské zdraví i na životní prostředí.“

Energie vyrobená v jaderných elektrárnách pomohla získat čas a umožnila zmírnění škod na životním prostředí. Díky ní nebylo do ovzduší vypuštěno asi 64 miliard tun ekvivalentních emisí oxidu uhličitému (Tato jednotka slouží pro srovnání emisí různých skleníkových plynů – pozn. Atominfo.cz), což představuje emise vypuštěné přibližně za dva roky (Při současné hodnotě 34 miliard tun za rok). Po zvážení cílů při snižování koncentrace emisí CO2, která má na konci tohoto století dosáhnout 350 částic ku miliardě jiných, říká zpráva, že bude maximálně „přípustné“ vypustit 500 miliard tun CO2. Pokud jádro naplní předpoklady Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), mohlo by zabránit vypuštění 80 až 240 miliard tun emisí (Podle scénáře MAAE pro případ nízkého a vysokého využití jaderné energetiky.). Tento přínos by mohl přijít kromě jádra i z obnovitelných zdrojů energie. Zpráva uzavírá slovy: „Naplňování těchto cílů klade důraz na udržení a rozvoj jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů v krátkodobém horizontu.“

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..