Georgij Iljič Tošinskij při práci. Zdroj: Atominfo.ru
Georgij Iljič Tošinskij při práci. Zdroj: Atominfo.ru

S laskavým svolením autorů uvádíme tiskovou zprávu o nedávné návštěvě profesora Georgije Iljiče Tošinského, jednoho z posledních titánů generace prvních jaderných vědců, kteří „byli u toho“, když jaderná energetika začínala. S tímto výjimečným a velmi zajímavým (přesvědčíte se sami) člověkem jsme rovněž pořídili rozhovor, na který se můžete těšit v nejbližší době.

Jeden ze světově  nejuznávanějších jaderných fyziků současnosti přednášel mladé generaci českých „jaderníků“

Studenti Fakulty strojního inženýrství a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického (VUT) v Brně, Fakulty strojní Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni a Fakulty strojní a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického (ČVUT) měli možnost setkat se s jedním z nejvýznamnějších žijících jaderných fyziků současnosti, profesorem Georgijem Iljičem Tošinským (1928), který přijel do České republiky na přednáškové turné po českých vysokých školách.

Studenti měli možnost v rámci přednášky a následné besedy seznámit s principy fungování jednoho z nejperspektivnějších zdrojů energie budoucnosti – malým, kovem chlazeným jaderným reaktorem o výkonu 100 MW (SVBR-100).

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAAE bude světová poptávka po reaktorech o malém a středním výkonu (100-400 MW) do roku 2040 představovat zhruba 500-1000 bloků. Celková hodnota tohoto segmentu trhu se pak odhaduje na 300 – 600 miliard dolarů, tj. zhruba 6-12 bilionů korun. Reaktory tohoto typu najdou uplatnění například v odlehlých oblastech nebo v zemích s nedostatkem pitné vody, protože v režimu výroby pitné vody z mořské jsou schopny vyprodukovat až 200 tisíc tun pitné vody za 24 hodin.

Své přednáškové turné po České republice zahájil profesor Tošinskij v Brně. „Rád bych panu profesorovi poděkoval za pracovníky a studenty energetických odborů VUT v Brně za velmi kvalitní přednášku. Informace z konkrétních výzkumů a profesní kariéry prof. Tošinského poskytují unikátní zdroj poznatků, které nejsou běžně dostupné. Široký přehled o problematice rychlých reaktorů a technické detaily z aplikovaného provozu jsou pro studenty nenahraditelné a mohou jen prohloubit jejich zájem o jadernou energetiku, případně vyvolat vůli profesně pokračovat v tomto oboru,“ uzavřel hodnocení přednáškového turné Jiří Martinec z odboru energetického strojírenství na VUT.

Jeho slova potvrzuje i Jan Zdebor z Katedry energetických strojů a zařízení ZČU, která byla další důležitou zastávkou přednáškového turné profesora Tošinského. „Přednáška na téma „Provoz reaktorů chlazených směsí olova a vizmutu na jaderných ponorkách, použití v civilní jaderné energetice a SVBR-100 – modulární rychlý reaktor s přirozenou bezpečností“ vyvolala mezi studenty a pedagogy Západočeské univerzity značnou pozornost. Kromě nich se přednášky zúčastnila i řada odborníků ze společností ŠKODA JS, ÚJV Řež a dalších,“ shrnul Jan Zdebor, který vedle pedagogické činnosti působí jako poradce generálního ředitele Škody JS, tradičního výrobce komponentů pro jadernou energetiku. Velkou pozornost podle jeho slov vyvolaly především zkušenosti z provozu reaktorů chlazených tekutým kovem na jaderných ponorkách ruského námořnictva. „Pro řadu posluchačů byly zcela nové informace o neodmyslitelné bezpečnosti rychlých reaktorů chlazených tekutým olovem a vizmutem. Mimořádná byla zejména ta část přednášky, kdy pan profesor hovořil o energii vázané na chladicí médium u různých typů reaktorů a také pasáž týkající se přípravy a perspektiv využití reaktorů SVBR-100 pro „malou“ energetiku a možnosti jejich využití pro rekonstrukci stávajících jaderných elektráren s reaktory VVER 440 a VVER 1000.“

Série přednášek legendy jaderné fyziky se uzavřela v Praze. „Návštěva profesora Tošinského na ČVUT v Praze byla velice zajímavá, a to nejen pro naše studenty. Výzkumu reaktorů chlazených směsí olovo-bismut se věnujeme dlouhá léta a bylo úžasné sejít se s člověkem, který je prakticky otcem tohoto konceptu. O zájmu studentů svědčil i fakt, že se přednáška protáhla až do sedmi hodin do večera a to hlavně díky dotazům, které studenti kladli, a na které pan profesor s potěšením odpovídal,“ zhodnotil přednášku Václav Dostál, místopředseda akademického sdružení vzdělávacích institucí zabývajících se výukou v oboru jaderného inženýrství CENEN (Czech Nuclear Education Network), který působí na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT, a dodal: „Na ČVUT jsme velice rádi za možnosti přednášek špičkových odborníků, které nám skupina Rosatom zprostředkovává. Zviditelňuje to jadernou energetiku v očích našich studentů a je možné, že díky přednášce pana profesora některé studenty uvidíme na našich jaderných oborech.“

Profesor Tošinskij shrnul své dojmy z přenáškového turné témito slovy: „Český průmysl a věda patří dlouhodobě mezi  klíčové partnery Ruska v oblasti jaderné energetiky, a to především díky vysoké úrovni českých odborníků, kteří v této oblasti patří bez nadsázky mezi světovou elitu. I proto počítáme s tím, že se české firmy budou významným způsobem podílet na realizaci energetických projektů založených na SVBR-100, a to nejen na území Ruska, ale i v dalších zemích. K tomu bude samozřejmě potřeba zajistit výchovu další generace odborníků. Doufám proto, že mé přednášky pomohly zvýšit zájem technicky nadaných studentů o tak zajímavou oblast, jakou jaderná energetika bezesporu je.

Georgij Iljič Tošinskij (nar. 8. května 1928)

ruský fyzik, doktor technických věd, profesor, nositel řady vědeckých ocenění. Vedoucí výzkumu a poradce generálního ředitele Fyzikálně-energetického institutu A. Lejpunského.

Je absolventem Moskevského energetického institutu(MEI). Jeho diplomová práce byla zaměřena na konstrukci tlakovodních reaktorů. Systém, postavený podle jím navrženého schématu, byl zařazen do výzbroje ruského námořnictva a funguje na řadě objektů ruské flotily dodnes.

Po promoci pracoval ve Fyzikálně-energetickém institutu ve městě Obninsk, kde se podílel na vývoji reaktorů na bázi rychlých neutronů chlazených těžkými kovy, určených pro atomové ponorky. Po smrti A. Lejpunského se stal vedoucím tohoto směru výzkumu. Jaderná ponorka, sestrojená podle „projektu 705“, který vznikl jako výsledek práce jeho oddělení, byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů jako nejrychlejší ve své třídě.

V 90. letech se začal zabývat otázkami civilního uplatnění reaktorů chlazených olovem a vizmutem. Největším současným projektem v tomto směru je reaktor čtvrté generace SVBR-100 s výkonem 100 megawattů, určený pro malou energetiku.

 Reaktor SVBR

SVBR-100 je projekt malého kovem chlazeného reaktoru o výkonu 100 MW, který technicky vychází z reaktorů jaderných ponorek. Jeho kompaktní rozměry umožňují snadnou instalaci i v dopravně obtížně přístupných lokalitách. Reaktor SVBR-100 je navržen tak, že celý primární okruh (aktivní zóna, vyvíječe páry a přidružené vybavení, jako je hlavní cirkulační čerpadlo) je ponořen do nádrže s chladící lázní ze slitiny olova a bismutu. Bude se jednat o modulovou výrobu a reaktor bude vzhledem k jeho rozměrům a váze možné dovézt na cílové místo po železnici, silnici nebo po vodě. Podle potřeby lze takových modulů nainstalovat i několik na jednom místě. Jeho potenciální využití je velmi široké – může odsolovat mořskou vodu, nahrazovat dočasné výpadky při odstávkách jaderných elektráren, fungovat jako plovoucí jaderná elektrárna, jako teplárenský zdroj nebo jako zdroj energie pro velké průmyslové komplexy a pro špatně dostupné nebo energeticky izolované oblasti. Spuštění prvního SVBR je naplánováno na rok 2017.

Koncept SVBR-100 již byl použit v sedmi ruských jaderných ponorkách třídy Alfa a v experimentálních pozemních reaktorech. Reaktor bude schopen používat různé druhy jaderného paliva. Při užití paliva na bázi oxidu uranu obohaceného až na 16,8 % bude reaktor schopen fungovat 7-8 let, než bude třeba palivo vyměnit. Již na konci listopadu loňského roku byla zahájena výroba paliva pro tento typ reaktorů. První experimentální palivový článek vyrobila ruská společnost MSZ (Mašinostrojitelnyj Zavod). Ta v prosinci vyrobila ještě několik dalších, které nyní absolvují testování v rychlém reaktoru BN-600, instalovaném v Bělojarské jaderné elektrárně.

Projekt přináší velké možnosti pro rozvoj českého průmyslu: téměř dvě desítky českých firem (ARAKO, EDT Transformatory, ENVINET, CHEMCOMEX Praha, Chladicí věže Praha, I&C Energo, MODŘANY Power, MPower Engineering, PROMONT, PSG International, Sandvik Chomutov Precision Tubes, SIGMA Group, ŠKODA JS, ÚJV Řež, VÍTKOVICE Power Engineering, VÚJE Česká republika, ZAT, ZVVZ-Enven Engineering) vloni během veletrhu Atomex podepsalo memorandum o spolupráci při vývoji reaktoru SVBR-100.

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..