Martin Pecina, bývalý ministr vnitra v úřednické vládě Jana Fischera a šéf Antimonopolního úřadu, dnes ředitel Vítkovice Power Engineering. Zdroj: ihned.cz
Martin Pecina, bývalý ministr vnitra v úřednické vládě Jana Fischera a šéf Antimonopolního úřadu, dnes ředitel Vítkovice Power Engineering. Zdroj: ihned.cz

Skupina Vítkovice Machinery Group je největším strojírenským holdingem v České republice. Jedním z klíčových oborů, v němž je skupina dlouhodobě úspěšná, je energetika – klasická i jaderná. Reprezentuje ji společnost Vítkovice Power Engineering, která je současně dodavatelem koksoven, vysokých pecí, zařízení pro chemii a petrochemii a komplexním řešitelem velkých investičních celků.

Skutečný rozvoj výroby zařízení pro jaderné elektrárny začal ve Vítkovicích po roce 1974, kdy na základě mezivládní dohody byla v tehdejším Československu zahájena příprava výroby komponent pro jaderné elektrárny s reaktory typu VVER – 440. V osmdesátých letech pak byla zvládnuta výroba komponent jaderných elektráren s reaktory typu VVER – 1000, konkrétně parogenerátorů, kompenzátorů objemu a nízkotlakých ohříváků, později pak i výroba dílů vysokotlakých ohříváků pro jaderné elektrárny tohoto typu v Číně a Indii.

V polovině 90. let, když skončily dodávky komponent jaderných elektráren VVER – 1000 pro 1. a 2. blok Jaderné elektrárny Temelín, a po politických i ekonomických změnách v postkomunistických zemích, došlo sice k výraznému snížení objemu dodávek, nikdy ale ne k výpadku, k úplnému přerušení jaderného programu Vítkovic. Naopak se otevřely další možnosti. V devadesátých letech například Vítkovice spolupracovaly s francouzskou firmou Framatome (nyní Areva NP) při výrobě plášťů parogenerátorů pro jaderné elektrárny s reaktory PWR 900 MW pro čínský projekt. Po odsouhlasení příslušných technologických směrnic a instrukcí byly zahájeny dodávky výkovků primárních kolektorů parogenerátorů VVER – 1200 pro Rosatom, ve stejné době byly začaly i dodávky kroužků pro pláště parogenerátorů indické firmě Larsen& Toubro. Skupina Vítkovice machinery group standardně pracuje na dodávkách pro slovenské Mochovce, pro Rosenergoatom dodává výměnné trubkové svazky nízkotlakých ohříváků s nerezovými trubkami.A mimo to usiluje o subdodávky pro všechny velké hráče světové jaderné energetiky. Je součástí nabídek pro dostavbu Temelína, ale to je jen část jejich ambicí v této oblasti. Reference má prakticky z celé Evropy a nové projekty napříč světem.

Martin Pecina, generální ředitel Vítkovice Power Engineering:

V jaderné energetice máme tradici i velké plány

Vítkovice, společnost s téměř dvousetletou tradicí, se poprvé setkala s výrobou zařízení pro jadernou energetiku v rámci projektu první československé jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice v šedesátých letech minulého století. Tehdy se podílela na výrobě výkovků pro tlakovou nádobu reaktoru. Dnes je to hluboká historie, současnost je pro nás mnohem zajímavější, říká v rozhovoru na téma jaderná energetika generální ředitel společnosti Vítkovice Power Engineering Martin Pecina.

Jaké dodávky pro technologie VVER ve světě realizovaly Vítkovice od podpisu memoranda o spolupráci s Rosatomem v říjnu 2011?

Vítkovice mají tradici v jaderné energetice už zhruba 40 let. Úspěšně realizujeme dodávky tepelných výměníků pro sekundární okruh elektráren typu VVER. Pokud se týká přímé spolupráce, probíhají audity, podepsali jsme „cestovní mapa“ jak dál. Jsou to kroky velmi důležité. Kromě toho naše skupina získala řadu kontraktů na dodávky pro ruskou jadernou energetiku. Prakticky na všech jaderných elektrárnách, které se nyní v Rusku budují, jsou česká zařízení široce zastoupena.

 Absolvujete měsíčně řadu obchodních cest. Co přinesly nového pro obor jaderné energetiky ve skupině Vítkovice?

V současné době na základě uzavřených smluv probíhá výroba a připravují se dodávky kompletních nízkotlakých a vysokotlakých ohříváků VVER – 1000 pro výměnu na provozovaných jaderných elektrárnách Rosenergoatomu i pro výstavbu nových bloků. Ale rozvoj jaderné energetiky není otázka jedné obchodní cesty. Rozvoj tohoto oboru je věcí dlouhé usilovné mravenčí práce, která přináší své ovoce po letech. A Vítkovice se díky této práci staly dodavatelem do všech systémů, které v oblasti jaderné energetiky dnes existují. Neznám jinou společnost, která by své výrobky dodávala jak do projektů ruských, tak francouzských a dnes i indických. Myslím, že nejen v tomto jsou Vítkovice skutečným unikátem mezi strojírenskými firmami na celém světě.

Co by Vítkovice dodávaly v případě vítězství Konsorcia MIR 1200? Jaká by byla hodnota dodávek?

Pokud jde o naši schopnost, pak jde o celou řadu tlakových nádob, ocelové konstrukce a další výrobky. Určitě máme zájem o parogenerátor, kompenzátor objemu, tepelné výměníky, nosné ocelové konstrukce. Takže kolik bychom nakonec dělali nevím, ale zájem a schopnosti bychom měli na dodávky v řádu desítek miliard korun.

Kolik zaměstnanců by se zapojilo do projektu? Kolik pracovníků by bylo potřeba nově přijmout?

To velmi závisí právě na rozsahu, který získáme. Ale jenom pro výrobu parogenerátorů v plné rozsahu (8 kusů), bychom vytvořili pracovní místa pro 200 nových zaměstnanců přímo ve výrobě a 50 konstruktérů a technologů. Nepočítáme totiž, že bychom zastavili současnou práci na jiných projektech, ale rozšiřovali bychom tým. Obecně lze říci, že zakázka v objemu, který bychom chtěli a byli schopni absorbovat, by pro nás znamenala vytvoření řádově stovek pracovních míst.

Jak hodnotíte technologii VVER, konkrétně reaktory VVER-1200?

Upřímně řečeno, nejsem ve znalosti projektů jednotlivých dodavatelů na stejné úrovni poznání. Proto nemohu srovnávat. Každopádně VVER je technologie známá, vyzkoušená a nemám strach se, jak se říká, do ní „pustit“. Určitě bych ji neoznačil za nebezpečnou.

 

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..