Jihoukrajinská JE. Zdroj: lenta.ru
Jihoukrajinská JE, na které došlo k problémům s palivem Westinghouse. Zdroj: lenta.ru

Provozovatel ukrajinských jaderných elektráren, státní společnost Energoatom, v červnu (respektive v červnu se objevily první zprávy) nechala vyložit veškeré jaderné palivo, vyrobené nadnárodní korporací Westinghouse, ze dvou bloků Jihoukrajinské jaderné elektrárny (JUJE). Důvodem bylo poškození části kazet, dodaných švédskou pobočkou firmy, které technici zjistili při kontrole. Nejvyšší jaderné úřady Ukrajiny zřídily expertní výbor, složený ze zástupců Energoatomu, Westinghouse a ukrajinských kontrolních jaderných úřadů, kteří měli za úkol prozkoumat články a zjistit příčiny obtíží. Jejích závěr byl jednoznačný: důvodem poškození byly deformace, zapříčiněné konstrukčními nedostatky. Ukrajina se tak může stát po Česku druhou zemí, která přestane odebírat palivo této japonsko-americko-kazašské společnosti poté, co už s tím jednou začala, a nejspíš bude muset přehodnotit své poměrně rozsáhlé plány na diverzifikaci dodavatelů jaderných článků. O dalším osudu smluv s Westinghouse, o tom, co hodlají provozovatelé dělat s odinstalovanými články TBC-W( palivo Westinghouse upravené pro sovětské a ruské reaktory typu VVER), o ztrátách Energoatomu v důsledku těchto problémů mluvil s agenturou RIA Novosti zástupce ředitele ukrajinského jaderného regulačního úřadu Gosatomregulirovanje a hlavní inspektor pro jadernou a radiační bezpečnost Michail Gašev. Rozhovor vedl Vjačeslav Ržeutskij.

Pane Gaševe, co tedy nakonec odborná komise zjistila? V čem spočíval problém a co způsobilo deformace a poškození tohoto paliva?

Tak zaprvé, komise stále ještě svou práci nedokončila. Závěrečná zpráva bude poskytnuta státním úřadům 17. září. Nicméně podle zjištění, udělaných v první etapě vyšetřování, jsou příčinou všech problémů, ke kterým došlo na druhém a třetím bloku, konstrukční nedostatky. Přiznali to nakonec všichni odborníci, kteří se na chodu vyšetřování podíleli, včetně zástupců Westinghouse, i když ti tak učinili až po opakovaném prozkoumání. Zpráva uvádí, že hlavními nedostatky těchto kazet jsou: nespolehlivé distanční mřížky, nepříliš šťastná konstrukce koncovek a konstrukce pružinového bloku horní hlavice.

Jak v tuto chvíli funguje provoz aktivních zón druhého a třetího bloku? Podle dostupných informací se Energoatom rozhodl vrátit část kazet TBC-W zpátky do reaktoru…

Ano, na základě závěrů expertů bylo rozhodnuto o vrácení určitého počtu článků, které jsou nepoškozené a použitelné pro další provoz, na druhý a třetí blok. Na druhém bloku jde konkrétně o 27 kazet ze 42 částečně vyhořelých. Všechno ostatní jsou kazety TBCA (ruské palivové články pro reaktory VVER-1000, s vylepšenou konstrukcí – pozn. red.), včetně 58 čerstvých ruských článků. Přitom bylo dohodnuto, že v příštím roce už technici na elektrárně odstraní veškeré palivo TBC-W z aktivní zóny a pošlou jej k dalšímu prozkoumání.

Situace na třetím bloku je o něco složitější. Tam bylo ponecháno celkem 66 kusů (článků Westinghouse, pozn. red.). Při nakládání paliva do aktivní zóny navíc technici každého článku TBC-W umístili ruské palivo tak, aby tvořilo stabilní kostru, která snižuje riziko deformací na minimum. Příští rok bude z tohoto reaktoru odstraněno 30 palivových kazet, které odpracovaly už 3 roky. O tom, co bude čekat zbylých 36 článků TBC-W, bude rozhodnuto v průběhu oprav a údržbových prací, které proběhnou v roce 2013. Všechny ostatní články na třetím bloku jsou TBCA, je mezi nimi 48 čerstvých kusů.

Je už Vašemu úřadu známo, co se vlastně Energoatom chystá udělat se články TBC-W, které už jsou částečně vyhořelé a nejsou vhodné pro další použití? Nejprve projdou první fází uložení ve skladovacím bazénu, a co potom? A jaký bude osud 42 čerstvých kazet Westinghouse, které byly letos dodány pro druhý blok Jihoukrajinské jaderné elektrárny?

Na to, co budou dělat s vyhořelým palivem TBC-W, se regulační úřad tázal Energoatomu už před rokem a tehdy jsme nedostali žádnou jasnou odpověď. Takže problém přepravy a následného uložení těchto článků ještě provozovatelé elektrárny nevyřešili. Memorandum o spolupráci, které Energoatom podepsal s Arevou (v listopadu 2011 Energoatom a Areva podepsaly memorandum, v němž byla mimo jiné zmíněna možnost spolupráce v oblasti ukládání a zpracování vyhořelého paliva, především článků TBC-W, pozn. red), nás příliš nepřesvědčilo. Jsou to jen prohlášení a plány, nás zajímají konkrétní technická rozhodnutí a realizace na základě nějaké platné smlouvy.

Co se týče 42 čerstvých neozářených kazet TBC-W, Energoatom má s dodavateli dohodu, která jednoznačně říká, že budou poslány do Švédska k přepracování. Je však otázkou, co bude se 42 čerstvými kazetami, které byly na JUJE umístěny do třetího energobloku. Tato dodávka byla naložena do aktivní zóny, ale poté, co byly zjištěny deformace paliva, inženýři na elektrárně jej po mém nařízení ihned vyložili zpátky. Nicméně články už prošly aktivní zónou, takže mají určitou indukovanou radioaktivitu a povrchovou beta-kontaminaci. Znamená to, že teď už není možné je poslat do Švédska, protože tam nemají technologie pro zacházení s vyhořelým palivem. Zůstávají tak pouze dvě možnosti: buď je Energoatom odepíše jako radioaktivní odpad, což samozřejmě znamená finanční ztráty, nebo pošle celou dodávku do Velké Británie k přepracování na MOX-palivo (jaderné palivo, obsahující kromě oxidů uranu také oxidy plutonia, lze jej vyrobit recyklací klasických článků, pozn. red.). Ale to by Energoatom přišlo na ještě víc peněz.

– Jsou k dispozici nějaké předběžné odhady přímých materiálních ztrát Energoatomu, které společnost utrpěla v důsledku situace na Jihoukrajinské elektrárně? Má možnost požádat o reklamaci poškozeného paliva, která by je mohla aspoň částečně uhradit?

První složkou těchto ztrát jsou nucené prostoje dvou bloků Jihoukrajinské jaderné elektrárny, které nemohly vyrábět elektrickou energii. Celková energie, kterou elektrárna nemohla dodat do sítě za tu dobu, činí přibližně 3 miliardy kilowatthodin, což má hodnotu zhruba 600 milionů hřiven (75 milionů dolarů) podle současných tarifů Energoatomu. Další přímé ztráty přineslo odepsání poškozených článků, jejichž cena se podle nejhrubších možných odhadů pohybuje okolo 100 milionů dolarů. To navíc ani nezahrnuje výdaje, které čekají Energoatom v souvislosti s problémy, týkajícími se nakládání s čerstvými a částečně vyhořelými články TBC-W a nákupem nového ruského paliva, které je nahradí. Co se týče možnosti požádat Westinghouse o nějaké kompenzace, jsem zcela přesvědčen, že nic takového smlouvy mezi Westinghouse a Energoatomem neobsahují a nezohledňují.

Tedy ze všeho, co jste teď uvedl, můžeme už v tuto chvíli udělat závěr, že projekt diverzifikace dodavatelů jaderného paliva pro Ukrajinu prostřednictvím spolupráce s Westinghouse se nezdařil a že fakticky jej můžeme odepsat?

Ještě jednou zdůrazním, že stále platí mé moratorium na používání nového paliva Westinghouse na ukrajinském území a jeho dovoz. Letos už čerstvé články TBC-W nebudou nakládány ani na pátý blok Zaporožské jaderné elektrárny (Energoatom plánoval letos nainstalovat první dodávku 42 kazet na pátém bloku ZJE, pozn. red.), ani na druhý blok Jihoukrajinské JE. Je potřeba vylepšit jejich konstrukci, což uznali všichni odborníci, kteří se podíleli na vyšetřování komise. Vzhledem k tomu, jaké nedostatky byly nalezeny, bude jejich dopracování poměrně dlouhý proces. Mezi prvním nastavením technických specifikací pro nové modely článků a závěrečným udělením licence na Ukrajině uběhne přinejmenším pět let. Tedy až v roce 2017 budeme moci rozhodnout, zda tyto, tentokrát už vylepšené, články budou vhodné pro použití na našich jaderných elektrárnách.

Na druhou stranu bych na tomto místě chtěl připomenout, že v roce 2015 Ukrajina plánuje uvést do provozu vlastní továrnu na jaderné palivo. Víte, že jsme už podepsali všechny dokumenty s ruskými partnery. Už máme hotovou analýzu projektu a pracujeme na konkrétních technických detailech. Podle dosavadních plánů první várka paliva bude hotova v roce 2015 a měla by být odzkoušena právě na Zaporožské jaderné elektrárně. Nabízí se pak vcelku logická otázka, nakolik je pro nás ekonomicky smysluplné i nadále pokračovat ve spolupráci s Westinghouse, když za tři roky budeme mít vlastní palivo? Je třeba znovu začínat celý ten zdlouhavý proces (certifikace nových článků, pozn. red.), který dokonce i v případě, že vše půjde hladce a rychle, skončí až v letech 2018-2019? Je to nějak podloženo z hlediska ekonomické efektivity? Na tyto otázky mi zatím nikdo neodpověděl.

Takže podle názoru regulátorů současné smlouvy s Westinghouse jsou nevýhodné do budoucna a Vy byste doporučil Energoatomu od nich odstoupit?

– Není třeba od nich odstupovat, ale provést jejích důkladnou revizi, zamyslet se nad tím, zda je potřebujeme, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Možná bychom mohli opět nejprve vyzkoušet šest vylepšených kazet, jak jsme to udělali na začátku. Ale vzhledem k tomu, že v roce 2015 už budeme mít vlastní funkční použitelné palivo, měli bychom se zamyslet nad tím, zda je vůbec potřeba platit další stovky milionů eur s tím, že nemůžeme zaručit, že problémy, ke kterým letos došlo, nenastanou znovu. Pokud na tyto hrábě šlápneme potřetí po České republice (míněny problémy s palivem Westinghouse na české jaderné elektrárně Temelín) a Jihoukrajinské jaderné elektrárně, už to bude přímo ekonomická sabotáž.

Související články: Ukrajinský Energoatom zrušil nakládání amerických článků na Zaporožské JE

Westinghouse: Ukrajinští technici poškodili americké palivo při instalaci

Zdroj: RIA Novosti

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..