Jedním z hlavních terčů kritiky, která směřovala k Japonsku po fukušimské havárii, byla právě rychlost výměny informací, podle řady pozorovatelů byly vláda i provozovatel elektrárny TEPCO příliš pomalí. MAAE se nyní snaží vypracovat jednotnější systém sdílení aktuálních zpráv.
Jedním z hlavních terčů kritiky, která směřovala k Japonsku po fukušimské havárii, byla právě rychlost výměny informací, podle řady pozorovatelů byly vláda i provozovatel elektrárny TEPCO příliš pomalí. MAAE se nyní snaží vypracovat jednotnější systém sdílení aktuálních zpráv.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ve své nové zprávě uvádí, že učinila „významný pokrok“ v několika  klíčových bodech Akčního plánu jaderné bezpečnosti, přijatého po loňské havárii ve Fukušimě (celkem má 12 položek). To obnáší řadu změn v činnosti této organizace, především co se týče sdílení informací se členskými zeměmi.
Agentura ve zprávě vyzdvihla změny, které v řadě oblastí skutečně provedla: vlastní připravenost na stavy nouze a schopnost je řešit, poskytování  odborných posudků, poradenství při stavbě nových jaderných zařízení a hodnocení zranitelnosti elektráren vůči rizikovým faktorům. Za nejdůležitější počin pak sami autoři zprávy považují zlepšení postupů při sdílení informací.
Během fukušimské havárie sloužila MAAE jako klíčový zdroj informací o vývoji situace na elektrárně. Na mnoha místech zprávy zdůrazňuje důležitost rychlé výměny přesných informací, která je podle agentury „zásadní jednak pro transparentnost a získání důvěry veřejnosti, jednak pro   přijímání účinných  bezpečnostních opatření během krizových stavů“. Za tímto účelem agentura vytvořila Manuál pro oficiální komunikaci při haváriích a stavech nouze (Manual for Official Communication in Incidents and Emergencies), který by měl pomoci jednotlivým zemím jednak včas upozornit na nebezpečí, jednak dobře zvládnout výměnu informací s jinými státy a veřejností. Mají k tomu přispět rovněž nové zabezpečené internetové stránky Jednotného systému pro výměnu informací (Unified System for Information Exchange).
Doporučení týkající se bezpečnosti tvoří hlavní část komunikace mezi MAAE a jejími členskými státy. V reakci na Fukušimu se agentura  snaží vyvinout ucelenější přístup k vyhodnocování bezpečnostních rizik, který nyní zahrnuje i dopady extrémních přírodních  pohrom. Zdrojem pro návrhy změn byly pro MAAE inspekce v Japonsku a pofukušimské zátěžové testy, provedené ve členských zemích.
Agentura vydala průvodce, který by měl pomoci mluvčím vlád a jaderných úřadů  podávat konzistentní aktuální zprávy, a to jak v průběhu  krizové situaci, tak i po ní. Dále zorganizovala setkání, kde mohli účastníci diskutovat o takových tématech, jako je bezpečnost reaktorů a vyhořelého paliva, nejlepší způsoby komunikace a ochrana před přírodními živly .
V  oblasti hodnocení jaderných objektů a posudků přibyly ke službám, které MAAE poskytuje provozovatelům jaderných zařízení a regulačním úřadům, nové moduly. Ke zvýšení transparentnosti agentura na svých webových stránkách zveřejnila výsledky posudků provedených v posledních deseti letech.
MAAE též  revidovala své poradenské působení v zemích, které buď hodlají postavit nová jaderná zařízení, nebo už je budují, a zřídila Vzdělávací a výcvikovou kontrolní službu (Education and Training Review Service), jejímž cílem bude pomoci jim dosáhnout úrovně odpovídající mezinárodní praxi a standardům MAAE.
Agentura dále dokončila řadu změn, které mají zvýšit celkovou efektivitu práce během krizových stavů, například vylepšení poradenských a asistenčních služeb a rychlejší a přesnější poskytování životně důležitých informací ve stavech nouze. Navíc hodlá pozměnit dosavadní postupy při hodnocení stavu havarijních objektů v reálném čase a slíbila, že bude těsněji spolupracovat s odborníky.
Na závěr zpráva uvádí, že: „Ve všech oblastech naší činnosti přijímáme a budeme podle Akčního plánu přijímat nová důležitá opatření. Jejích úspěšné zavedení vyžaduje společné úsilí a plnou zainteresovanost sekretariátu, členských zemí a dalších zúčastněných stran“.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..