Tim Blais, autor nového hudebně-fyzikálního skvostu. Zdroj: huffingtonpost.com
Tim Blais, autor nového hudebně-fyzikálního skvostu. Zdroj: huffingtonpost.com

„Higgsův boson“ alias „božská částice“ je pojem, který už dávno vešel ve všeobecnou známost. Zeptáte-li se vědce – fyzika, co to vlastně je, nejspíš odpoví: „Částice, co způsobuje, že všechno ve vesmíru má hmotnost“, případně spustí o kalibrační polích, grupách, symetriích a invariantech rovnice. Odpověď na tuto otázku, která by byla srozumitelná pro nefyziky, skutečně vyžaduje trochu delší – ale nijak zvlášť náročný – výklad (viz například zde). Nicméně i takové, zdá se, poněkud odtažité a suché vědecké téma se může stát námětem pro skvělé umění. Kanadský student fyziky Tim Blais z university v McGill, složil na motivy populární písně Rolling in the Deep britské zpěvačky Adele píseň Rolling in the Higgs, která obsahuje vše, co potřebujete o Božské částici vědět, a podává to nenásilně, barvitě a lidsky. Tim neužil žádných doprovodných nástrojů – vytvořil několik hlasových stop, které poté složil dohromady. Uvádíme kromě originálního textu rovněž náš vlastní překlad. Enjoy!

Videoklip Rolling in the Higgs

Slova:

There’s a collider under Geneva
Reaching new energies that we’ve never achieved before
Finally we can see with this machine
A brand new data peak at 125 GeV
See how gluons and vector bosons fuse
Muons and gamma rays emerge from something new
There’s a collider under Geneva
Making one particle that we’ve never seen beforeThe complex scalar
Elusive boson
Escaped detection by the LEP and Tevatron
The complex scalar
What is its purpose?
It’s got me thinking

Chorus:
We could have had a model (Particle breakthrough, at the LHC)
Without a scalar field (5-sigma result, could it be the Higgs)
But symmetry requires no mass (Particle breakthrough, at the LHC)
So we break it, with the Higgs (5-sigma result, could it be the Higgs)

Baby I have a theory to be told
The standard model used to discover our quantum world
SU(3), U(1), SU(2)’s our gauge
Make a transform and the equations shouldn’t change

The particles then must all be massless
Cause mass terms vary under gauge transformation
The one solution is spontaneous
Symmetry breaking

Roll your vacuum to minimum potential
Break your SU(2) down to massless modes
Into mass terms of gauge bosons they go
Fermions sink in like skiers into snow

Pod Ženevou urychlovač máme
velkých energií tam částice nabývá
Až nakonec ukáže nám ten stroj
Nový 125 GeV vysoký pík
A z ničeho noří se muony a vlny gama
Pod Ženevou urychlovač máme
A létá v něm částice, co nikdo nevidělKomplexní skalár
Prchavý boson
Unikl LEPu a Tevatronu
Komplexní skalár
Jaké je jeho poslání?
Stále hledám odpověď

Sbor:
Mohli jsme model mít (Revoluce ve fyzice částic, na LHC)
I bez skalárního pole (Naměřeno 5 sigma, mohl by to být Higgs)
Ale symetrie si žádají nulovou hmotnost (Revoluce ve fyzice částic, na LHC)
Tak je s Higgsem porušíme (Naměřeno 5 sigma, mohl by to být Higgs)

Teorii jednu měl bych
Standardní model, co popsal náš svět kvantový
SU(3), U(1), SU(2) grupou kalibrační
Se transformuje a rovnice se přitom změnit nesmí
Pak by ale částice nesměly hmotnost mít
Protože ji kalibrace mění
Je cesta k řešení jediná
Že spontánně se symetrie naruší

Na nejmenší potenciál své vakuum sviň
Rozlož grupu SU(2) na módy bez hmotnosti
Celá v bosonech kalibračních zmizí
A fermiony vylétávají jak lyžaři na sněhu

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..