jaderná energie - Francie zveřejnila informace o svých radioaktivních odpadech - Back-end (l aube) 1
Jaderný komplex Aube, kde mimo jiné recyklovány středně aktivní jaderné odpady.

Podle posledních informací uveřejněných organizací Andra, francouzskou národní agenturou pro nakládání s radioaktivními odpady, činil v roce 2010 celkový objem radioaktivního odpadu ve francouzských úložištích přibližně 1,32 miliónů metrů krychlových. Jedná se tak oproti roku 2007, kdy množství odpadu činilo 1,15 mil. m3, o 12,9 procentní nárůst.

Odpad z jaderného energetického průmyslu přitom činí 59 % z celkového množství (vztaženo k 31. prosinci 2010), 26% pochází z výzkumu, obraně náleží 11 %, průmyslové jaderné aplikace 3 % a na lékařské potřeby 1 %.

Vysoce aktivní odpad (HLW, High Level Waste) představuje pouze 0,2 % celkového objemu odpadu z roku 2010 (2700 metrů krychlových), ale na celkové radioaktivitě se podílí 96 procenty. Mezi roky 2007 a 2010 se množství HLW zvýšilo o 400 metrů krychlových. HLW, který převážně vzniká při recyklaci vyhořelého paliva z jaderných elektráren, je určen k likvidaci v Centre Industriel de Stockage Géologique (Cigeo), úložišti projektovaném společností Andra.

Většina (830 000 metrů krychlových) francouzského radioaktivního odpadu z roku 2010 připadá na nízko aktivní, resp. středně aktivní odpad (LLW, resp. ILW) s krátkým poločasem rozpadu. Tyto druhy odpadu vznikají převážně při provozu a údržbě jaderných zařízení. Ačkoli na celkovém objemu se tyto odpady podílí 63 procenty, představují pouze 0,02 % jeho radioaktivity. Tyto dva druhy odpadu byly od roku 1969 uloženy v zařízení Centre de Stockage de la Manche (CSM), které nyní ukončuje svou činnost a je pod dohledem agentury Andra. Od roku 1992 je tento odpad spravován v zařízení Aube ve východní Francii.

Objem ILW s dlouhým poločasem rozpadu činil v roce 2010 3 % objemu veškerého odpadu (40 000 metrů krychlových) a představoval 4 % celkové radioaktivity. Tento ILW obsahuje kovové součástky použitých palivových tyčí, součástky zařízení pro recyklaci vyhořelého paliva, vnitřní části jaderných reaktorů nebo odpad pocházející z údržby a likvidace jaderných zařízení. I tento odpad je určen k likvidaci v úložišti Cigeo.

Francie měla v roce 2010 přibližně 87 000 krychlových metrů LLW s dlouhým poločasem rozpadu představujících tak 7 % celkového objemu odpadu, ale jen 0,01 % celkové radioaktivity. Tento odpad tvoří grafit ze starších jaderných reaktorů a průmyslový odpad obsahující radium. Andra v současnosti řeší problém nakládání s tímto odpadem. Většinou se jedná o starý odpad, k jehož produkci už dnes nedochází a který je dočasně skladován do doby, než bude postaveno vhodné úložiště.

Velmi nízko aktivní odpad (VLLW), rovněž pocházející převážně z provozu a rušení jaderných zařízení, tvoří 27 % (360 000 metrů krychlových) celkového odpadu z roku 2010 a méně než 0,01 % jeho radioaktivity. Od roku 2003 je VLLW likvidován v jednoúčelovém úložišti v Aube. Ročně je takto zlikvidováno 20 000 až 30 000 krychlových metrů odpadu.

Za předpokladu, že se životnost francouzských reaktorů pohybuje okolo 50 let a že všechno vyhořelé palivo bude zpracováno, Andra očekává, že do roku 2020 se množství radioaktivního odpadu země vyšplhá na 1,9 milionů krychlových metrů, s podílem 45 000 metrů pro ILW a 4000 metrú pro HLW. Do roku 2030 pak vyšplhá na 2,7 mil. metrů, s 49 000 metrů přináležejícím na ILW a 5300 metrů krychlových na HLW.

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..