Úterý, Leden 28

Archiv pro štítek: životní prostředí

JE Paks-II získala kladné stanovisko EIA

JE Paks-II získala kladné stanovisko EIA

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Maďarský plán na výstavbu dvou nových bloků VVER-1200 v maďarské jaderné elektrárně Paks dosáhl významného mezníku. Získal kladné stanovisko hodnocení dopadu na životní prostředí. Kladné stanovisko projektu udělil župní úřad župy Baranya, který je kompetentním orgánem pro hodnocení vlivu na životní prostředí v souvislosti s projektem Paks-II. Stanovisko potvrzuje, že projekt splňuje maďarské i evropské požadavky na ochranu životního prostředí a uchování přírody. Proces EIA pro dvojici nových bloků začal 19. prosince 2014 podáním více než 2000stránkové studie dopadu projektu na životní prostředí. V průběhu procesu se dále rozrostla z důvodu doplňování informací. Všechny dokumenty byly k dispozici veřejnosti na úřadu pro životní prostředí Ministerstva zemědělství Maďarska a na webu
Čína bude při plnění svých závazků z Paříže spoléhat hlavně na jaderné elektrárny

Čína bude při plnění svých závazků z Paříže spoléhat hlavně na jaderné elektrárny

Aktuálně, Životní prostředí a přeměny energetiky
Jedním z největších úspěchů právě skončené pařížské konference o klimatu je skutečnost, že závazek ke snižování emisí přijaly i USA, Rusko a zejména Čína, která je největším světovým producentem emisních plynů. Čínská vláda sází v boji proti znečišťování ovzduší, které v zemi nabralo obludných rozměrů, hlavně na jaderné elektrárny. Stát hodlá do roku 2030 na jejich výstavbu vyčlenit 500 miliard jüanů, v přepočtu skoro dva biliony korun. Celkový instalovaný výkon čínských jaderných elektráren by se tak měl ve srovnání se současným stavem více než zdvojnásobit na 58 tisíc megawatt. Čína dosud většinu jaderných elektráren postavila nedaleko východního pobřeží, kde je dostatek vody potřebné pro chlazení a současně jsou tam soustředěna velkoměsta hladová po elektřině. Ale další fáze výst
Jsou rizika jaderné energetiky opravdu tak velká?

Jsou rizika jaderné energetiky opravdu tak velká?

Hlavní
Jaderná energetika je pravděpodobně veřejně nejméně dobře chápaným zdrojem elektrické energie. V USA je ve 30 státech provozováno 99 jaderných reaktorů, které produkují kolem 20 % americké elektřiny. Tyto elektrárny produkují spolehlivou, cenově dostupnou a čistou elektrickou energii. Jako všechny zdroje elektrické energie s sebou nesou určitá rizika pro veřejnost, životní prostředí a solventnost společností. Rizika společnosti a životnímu prostředí jsou součinem pravděpodobnosti výskytu jaderných nehod a jejich následků. Například riziko úmrtí při dopravní nehodě je poměrně vysoké, na druhou stranu ale tyto nehody ovlivní pouze několik jednotlivců, takže celkové riziko dopravy pro společnost je poměrně nízké. Důvodem, proč k sobě jaderná energetika přitahuje tolik pozornosti je to,
Stanovisko Energetické sekce Evropské fyzikální společnosti k evropské energetické politice a snižování emisí CO2 ve světě

Stanovisko Energetické sekce Evropské fyzikální společnosti k evropské energetické politice a snižování emisí CO2 ve světě

Aktuálně, Hlavní, Životní prostředí a přeměny energetiky
Evropská energetická politika a snižování emisí CO2 ve světě: Vstříc efektivní udržitelné výrobě elektrické energie v Evropě   Stanovisko Energetické sekce Evropské fyzikální společnosti (EPS)   Nadcházející Konference OSN na téma klimatických změn (která se bude konat v Paříži v prosinci 2015) je pořádána s cílem dosáhnout závazné globální dohody všech národů světa o přístupu ke klimatu. Tato konference, věnovaná ochraně klimatu, bude jedinečnou příležitostí pro nalezení nových řešení v globálním úsilí lidstva o vývoj udržitelných zdrojů energie. Energetická sekce Evropské fyzikální společnosti (EPS) vítá politiku Evropské Unie (EU), která podporuje obnovitelné zdroje pro výrobu elektrické energie spolu se zvyšováním energetické účinnosti. Tato politika
Environmentalisté pro jadernou energetiku – jak nám jaderná energetika ovlivňuje životní prostředí a v čem je problém?

Environmentalisté pro jadernou energetiku – jak nám jaderná energetika ovlivňuje životní prostředí a v čem je problém?

Články, Hlavní, Životní prostředí a přeměny energetiky
Globální oteplování je jednou z nejzávažnějších dlouhodobých hrozeb, které musíme v současné době čelit, pokud si chceme zachovat ekosystém a přírodní podmínky, jaké známe. Tím, že tento problém v běžném životě neřešíme, by se mohl mylně zdát banálnějším, než je. Ale opak je pravdou. Jak dokazují nové klimatologické studie (zdroj IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), podnebí se na zemi rapidně mění kvůli zvyšujícímu se množství skleníkových plynů, z nichž nejnebezpečnější jsou vysoké koncentrace oxidu uhličitého. Střední teplota povrchu země se zvyšuje, hladina oceánů vzrůstá a čím dál tím častěji jsme svědky extrémního počasí. Pokud nepřestane být lidská činnost závislá na spalování fosilních paliv, mohla by se země na konci století ohřát o skoro 5°C, což by bylo téměř třikrá
Hlavní motto setkání Mladé generace evropské nukleární společnosti: „Jádro nám pomůže v boji proti globálnímu oteplování“

Hlavní motto setkání Mladé generace evropské nukleární společnosti: „Jádro nám pomůže v boji proti globálnímu oteplování“

Aktuálně, Hlavní, Životní prostředí a přeměny energetiky
V pořadí již šesté mezinárodní setkání Mladých generací nukleárních společností z celé Evropy (European Nuclear Young Generation Forum), do které patří i Mladá generace České nukleární společnosti, uspořádali naši francouzští kolegové tentokrát v Paříži. Konference sdružuje prostřednictvím workshopů, seminářů, diskuzí a technických přednášek studenty jaderných oborů a mladé profesionály nejenom z Evropy, ale i mimoevropské jaderné odborníky. Díky blížící se konferenci Spojených národů COP21 (Cooperation of Parties – mezinárodní politická odezva na změnu klimatu), na které se bude hledat řešení stále vzrůstajícího problému globálního oteplování a změny klimatu, vybrali pořadatelé téma setkání velmi aktuální - jaderná energetika a její role v boji proti změně klimatu. V současné době s
Unikátní role jaderné energetiky v sociálně-ekonomickém vývoji

Unikátní role jaderné energetiky v sociálně-ekonomickém vývoji

Aktuálně, Hlavní
Průmysloví představitelé se včera shodli na tom, že jaderná energetika má unikátní roli v podpoře sociálně-ekonomického vývoje jakékoliv země díky kombinaci výhod nad jinými energetickými zdroji, a to i nad rámec dodávek elektřiny. Deset prominentních zástupců jaderného sektoru vystoupilo na plenárním zasedání v první den sedmého ročníku mezinárodního fóra Atomexpo, které se tento týden koná v Moskvě. Akci každoročně hostí ruská státní korporace Rosatom. Generální ředitel Rosatomu Sergej Kirienko prohlásil, že rostoucí spolupráce a propojenost dělá z jaderného průmyslu unikátní sektor pro mezinárodní spolupráci. Jednání se zákazníky o nových jaderných elektrárnách nyní pokrývají celý životní cyklus těchto elektráren, uvedl. Vyjednávání tak pokrývají oblasti od návrhu reaktoru po nák
Rosenergoatom zahájil studii dopadu na životní prostředí rozšíření JE Kursk

Rosenergoatom zahájil studii dopadu na životní prostředí rozšíření JE Kursk

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Společnost Rosenergoatom, provozovatel ruských jaderných elektráren, oznámila 16. prosince, že zahájila přípravu studie dopadu na životní prostředí projektu rozšíření jaderné elektrárny Kursk. V první fázi jsou hodnoceny dva bloky s reaktory typu VVER-1200 s tím, že jsou zde plánovány další dva, u nichž zatím nebyla stanovena žádná data. Příprava studie má trvat do července 2015, kdy bude předána regulační úřadu Rostěchnadzor. Výstavba nových bloků proběhne podle projektu VVER-TOI, který je nejmodernějším projektem jaderných elektráren ruské konstrukce, a má stát zhruba tři miliardy rublů. Příprava lokality má proběhnout do roku 2016, kdy bude zahájeno lití betonu do základů nových bloků. Spuštění je naplánováno na prosinec 2020 a 2021. Zdroj: Atomic-energy.ru
Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Speciální výbor Ministerstva životního prostředí a územního plánování Turecka koncem listopadu r. 2014 dokončil posuzování zprávy o vlivu projektu první turecké jaderné elektrárny Akkuyu na životní prostředí. Výbor schválil zprávu a předal ji ministrovi k podpisu. Součástí dokumentu, jenž má rozsah 5,5 tisíc stránek, je obecný popis projektu a objasnění jeho cílů, odůvodnění výběru lokality výstavby JE, sociálně-ekonomické dopady projektu, charakteristika fyzického, biologického a sociálně-ekonomického prostředí, v němž je projekt realizován i faktografické údaje o využití přírodních zdrojů. Kromě toho zpráva obsahuje záznamy o seismické aktivitě v oblasti výstavby jaderné elektrárny, teplotě mořské vody, zpracování odpadů, sousedství JE se zemědělsky využívanými plochami, údaje o s
IPCC požaduje nulové emise do roku 2100

IPCC požaduje nulové emise do roku 2100

Aktuálně, Životní prostředí a přeměny energetiky
Svět potřebuje přijmout radikální kroky, kterými přejde do konce století k nízkouhlíkatému hospodářství a vyhne se závažným dopadům na životní prostředí způsobeným globálním oteplováním, říká zpráva Synthesis Report připravená Mezivládním panelem pro klimatické změny (IPCC). Hodnotící zpráva Synthesis Report vydaná 2. listopadu shrnuje závěry páté hodnotící zprávy, která byla zveřejňována postupně v minulých 13 měsících. Zpráva je nejkomplexnějším posudkem klimatických změn, jaký kdy byl proveden, protože se na něm podílelo přes 800 autorů z více jak 80 zemí, kteří vycházeli z 30 000 vědeckých prací. Zpráva uvádí, že lidstvo má k dispozici několik různých cest na snížení globálního oteplení za toto století pod 2 °C, což je srovnatelné s mírou oteplování před průmyslovou revolucí. Vše