Pondělí, Říjen 14

Archiv pro štítek: zahájení

Bolívie startuje vlastní atomový projekt

Bolívie startuje vlastní atomový projekt

Aktuálně, Jaderná medicína, Nové bloky ve světě
Bolívie už letos zahajuje vlastní atomový projekt, zpočátku na jeho realizaci vyčlení skoro dva miliony dolarů. Minulý čtvrtek to řekl ministr energetiky jihoamerického státu, Luis Alberto Sánchez.   "Rozvoj atomového odvětví bude napomáhat suverénnímu rozvoji vědy a technologií, větší bezpečnosti, diverzifikaci a energetické nezávislosti, zlepšení úrovně života prostřednictvím přístupu k lepšímu zdravotnictví a kvalitnímu vzdělání," řekl Sánchez v televizním kanálu Telesur. Podle jeho slov nařídil prezident Evo Morales rozpracovat integrální projekt na vytvoření atomové energetiky mající v úmyslu výcvik a přípravu bolivijských odborníků. V oblasti zdravotnictví projekt umožní zápasit s rakovinou, patologickými jevy a kardiologickými nemocemi, pokud bude postaven cyklotro

TVEL zahajuje průmyslovou výrobu beryllia v Rusku

Aktuálně, Ve světě
Sibiřský chemický kombinát (SCHK), který je součástí ruské palivové společnosti TVEL, koncem ledna 2015 provedl poprvé na území Ruské federace průmyslovou výrobu beryllia. Pomocí unikátní technologie, která byla vyvinuta ve spolupráci s Tomskou polytechnickou univerzitou, bylo v podniku SCHK vyrobeno prvních 100 gramů beryllia, čímž se zařadil mezi velmi omezený počet jeho výrobců.   Tento úspěch je základem průmyslové výroby beryllia v Rusku.  Nebude ho již nutné dovážet z USA, Číny a Kazachstánu, což jsou v současnosti jeho hlavní výrobci. „Provedeme zkušební výrobu jednoho nebo dvou kilogramů beryllia, a pokud vše půjde, jak má, připravíme výstavbu většího provozu na půdě SCHK,“ říká generální ředitel SCHK, Sergej Točilin. Vybudování nového provozu přijde na dvě miliar
Čínský blok Fu-čching-1 zahájil komerční provoz

Čínský blok Fu-čching-1 zahájil komerční provoz

Aktuálně, Nové bloky ve světě
První blok jaderné elektrárny Fu-čching (pchin-jin: Fuqing) v čínské provincii Fu-ťien (pchin-jin: Fujian) úspěšně prošel testy a zahájil komerční provoz. Stal se tak 21. jaderným blokem, který je v Číně provozován. Společnost China Nuclear Engineering Corporation, která jadernou elektrárnu Fu-čching staví, oznámila 19. listopadu, že první blok zdárně dokončil výkonnostní testy, v jejichž rámci běžel 100 dní na plný výkon. Výstavba tohoto bloku s reaktorem CPR-1000 čínské konstrukce o instalovaném výkonu 1080 MWe začala v listopadu 2008. Kritičnosti bylo dosaženo 24. července 2014 a přifázování k síti 20. srpna téhož roku. V jaderné elektrárně Fu-čching má stát celkem šest bloků s tlakovodními reaktory čínské konstrukce, první čtyři budou mít typ CPR-1000 a zbývající dva typ H
Energoatom rozšiřuje spolupráci se společnostmi z EU

Energoatom rozšiřuje spolupráci se společnostmi z EU

Aktuálně, Ve světě
Společnost Energoatom provozující ukrajinské jaderné elektrárny otevřela novou kancelář v Bruselu, čímž chce podpořit spolupráci s evropskými společnostmi a organizacemi. Během recepce uspořádané v Bruselu 5. listopadu řekl Jurij Nedaškovskij, že otevření nové kanceláře je významným krokem v integraci činnosti této společnosti do evropské energetické strategie. Hlavní cíle nové kanceláře, která bude řízena Andrejem Tjurinem, budou zahrnovat přizpůsobení ukrajinských bezpečnostních norem evropským standardům, užší spolupráci s evropskými institucemi včetně Euratomu a Evropské banky pro obnovu a rozvoj a rozšíření partnerů pro společné projekty na Ukrajině i v Evropě. „Naše společnost vyrábí téměř 50 % ukrajinské elektřiny,“ řekl Nedaškovskij. „A čelíme důležitému úkolu zajistit běh
Blok Fang-ťia-šan-1 začal vyrábět elektřinu

Blok Fang-ťia-šan-1 začal vyrábět elektřinu

Aktuálně, Nové bloky ve světě
První blok jaderné elektrárny Fang-ťia-šan (pchin-jin: Fangjiashan) v provincii Če-ťiang (pchin-jin: Zhejiang) byl přifázován k rozvodné síti a stal se tak 22. čínským reaktorem v provozu. Zahájení komerčního provozu je očekáváno koncem tohoto roku. Slavnostní připojení k síti za přítomnosti médií proběhlo 4. listopadu v 9:12 místního času, oznámila společnost China National Nuclear Corporation (CNNC). Jaderná elektrárna Fang-ťia-šan sestává ze dvou bloků s reaktory CPR-1000 čínské konstrukce a nachází se poblíž JE Čchin-šan (pchin-jin: Qinshan), která příští rok bude v provozu již 30 let. Lití betonu do základů bloku Fang-ťia-šan-1 započalo v prosinci 2008, první palivová kazeta byla do tlakové nádoby spuštěna 1. září tohoto roku a kritičnosti bylo dosaženo 21. října. Tento blok
Výstavba ruského rychlého reaktoru BN-1200 začne po roce 2020

Výstavba ruského rychlého reaktoru BN-1200 začne po roce 2020

Aktuálně, Inovativní reaktory
Generální ředitel státní jaderné korporace Rosatom Sergej Kirijenko uvedl, že výstavba ruského rychlého reaktoru BN-1200 v jaderné elektrárně Bělojarsk začne po roce 2020. Kirijenko řekl, že před tím než dojde k zahájení výstavby, bude potřeba vyřešit otázky týkající se technologických stránek rychlého reaktoru a programu rychlých reaktorů v Rusku. Rusko pracuje na různých technologických aspektech souvisejících s rychlými reaktory odlišných typů, nejenom na typu reaktoru BN, řekl Kirijenko. Některá hlediska se týkají výběru chladiva pro různé typy rychlých reaktorů a výroby paliva pro ně, uvedl. "Nejprve budeme muset provést všechny nezbytné zkoušky na reaktoru BN-800," nechal se slyšet Kirijenko. Podle společnosti Rosenergoatom, provozovatele ruských jaderných elektráren, bude
Těžba v ruském dole Istočnoje začne v roce 2016

Těžba v ruském dole Istočnoje začne v roce 2016

Aktuálně, Palivový cyklus
Ruská těžební společnost Chiagda začne s těžbou uranu v ložiscích Istočnoje a Verščinoje postupně v letech 2016 a 2017. Ložiska se nacházejí v těžební oblasti Vitimskij v Burjatské republice, která leží v jižní části Sibiře poblíž východního pobřeží jezera Bajkal. Generální ředitel společnosti Chiagda Alexej Dementjev řekl 19. srpna, že těžba započne v Istočnoje, protože se nachází blíže ke zpracovatelskému závodu a je také „jedním z nejlepších“ ložisek v těžební oblasti společnosti Chiagda, co se týče obsahu uranu. Společnost připravuje výstavbu přístupových silnic, vedení přenosové soustavy a další infrastruktury v ložisku Istočnoje, jehož známé zásoby uranu činí 2055 tun. Ložisko Verščinoje obsahuje 4577 tun známých zásob uranu. Potenciál regionu Vitimskij se odhaduje na
Bělojarská JE spustila štěpnou řízenou reakci v reaktoru IV. generace BN-800

Bělojarská JE spustila štěpnou řízenou reakci v reaktoru IV. generace BN-800

Aktuálně, Nové bloky ve světě
27. června, kolem 13. hodiny moskevského času, byly z aktivní zóny reaktoru BN-800 4. bloku Bělojarské jaderné elektrárny vytaženy regulační tyče, a byla tak spuštěna řízená štěpná jaderná reakce. Reaktor byl vyveden na tzv. minimální kontrolovanou úroveň výkonu (přibližně desetina procenta úrovně nominální). Probíhající jadernou reakci v reaktoru BN-800 na blokové dozorně potvrzují zvukové signály (cvakání) aparatury, která monitoruje tok neutronů v aktivní zóně reaktoru. Frekvence cvakání se postupně zvyšuje v závislosti na jeho rostoucí intenzitě. „Je to pro nás dlouho očekávaný svátek. Fyzikální spuštění potvrdilo, že jaderné srdce nového bloku je životaschopné. Už nyní vidíme, že vše probíhá v souladu s předem vypočítanými projektovými hodnotami, takže jsme přesvědčeni, že B
Na Rostovské JE probíhá montáž vnitřních zařízení reaktoru a příprava na první zkoušky

Na Rostovské JE probíhá montáž vnitřních zařízení reaktoru a příprava na první zkoušky

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Experti společnosti Sezam, s. r. o., společně s akciovou společností Atomtechenergo a provozními službami funkčních bloků Rostovské JE provádějí montáž vnitřních zařízení třetího bloku. V současné době probíhá montáž kontrolních čidel v tlakové nádobě. Dále je plánována instalace vnitřních zařízení, která mají celkovou hmotnost 150 tun, jde o vnitřní šachty, hrazení a blok ochranného potrubí. Kromě toho se uskutečňují aktivní přípravy k hydraulickému testování a zkušebnímu provozu první a druhé jednotky záložních dieselgenerátorů. „Dokončení montáže reaktoru nám umožní přistoupit k etapě hydraulického testování a zkušební cirkulaci chladiva primárním okruhem,“ prohlásil vice-prezident pro ruské projekty Vladimír Bělov na zasedání operativního štábu pro montáž 3. bloku. „V podstat
Velká Británie otevřela nové skladiště a nové úložiště radioaktivního odpadu

Velká Británie otevřela nové skladiště a nové úložiště radioaktivního odpadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Ve Velké Británii zprovoznili dvě nová skladovací zařízení radioaktivního odpadu. První z nich bylo dokončeno v Dounreay a je určeno pro nízce aktivní odpady, zatímco v Berkeley v areálu stálého úložiště bylo vybudováno první zařízení pro středně radioaktivní odpady. Od začátku výstavby těchto dvou zařízení v listopadu 2011 bylo vytěženo 243 000 kubických metrů skály. K výstavbě bylo použito asi 7600 m3 betonu, 1330 tun zpevňujících konstrukcí a 260 tun konstrukční oceli. V závislosti na regulačních a jiných povoleních mají být první kontejnery z elektrárny Dounreay, naplněné radioaktivním odpadem a zalité cementovou směsí, přemístěny do úložišť na konci tohoto roku. Až bude každé úložiště naplněno kontejnery, bude celá hala vyplněna betonem tak, aby se vytvořil monolitický blok.